Prosesstilpasninger | Sensorhus | Prosessmontering

Prosesstilpasninger og sensorhus

Sensorhus for uavbrutte prosesser

Sensorhus lar en analytisk sensor kobles trygt til de fleste vanlige prosessmiljøer, inkludert åpne kar, rør, lukkede tanker, kjemiske reaktorer, bioreaktorer og gjæringsbeholdere. METTLER TOLEDOs prosesshus er designet for å motstå ethvert miljøs påvirkningsfaktorer for å sikre trygge, produktive og effektive inline-målinger. Prosesstilpasninger kan skreddersys for å møte krav relatert til styrke, sikkerhet, korrosjonsmotstandsdyktighet og ytelse.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen

+47 22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

FAQs

Hva er et sensorhus?

Et sensorhus, også kjent som en prosesstilpasning, er et stykke maskinvare som gjør det mulig å koble sensoren inline til en prosesstank eller et rør. Disse prosesstilpasningene kan også gjøre det mulig for sensoren å nå ønsket dybde i et åpent magasin for måling.

Hva brukes sensorhuset til?

Et sensorhus gjør det mulig å installere en analytisk sensor inline i en prosess (tank/rør). Sensorhuset skal sikre at sensoren er beskyttet og at den når ønsket dybde for å oppnå optimale analyseresultater. Ulike typer av sensorhus og prosesstilpasninger er tilgjengelige, inkludert sensorhus som kan brukes i åpne magasiner, gjennomstrømningsrør, lukkede tanker, kjemiske reaktorer, bioreaktorer og gjæringsbeholdere.

Hvilke ulike typer sensorhus finnes det?

Det er avgjørende at man velger riktig sensorhus. Huskonstruksjonen må fungere som en trygg sensorholder og sørge for at sensoren er godt beskyttet og kan gi representative målinger.

METTLER TOLEDO produserer fire ulike sensorhustyper:

  • Stasjonære sensorhus: Stasjonære sensorhus fastmonteres i en beholder. De brukes i sterile forhold og vanligvis i applikasjoner som dekker måling av pH, oppløst oksygen, konduktivitet og turbiditet. METTLER TOLEDOs stasjonære sensorhus er i InFit-serien.
  • Uttrekkbare sensorhus: Med uttrekkbare sensorhus kan målesensoren enkelt føres inn og ut uten å forstyrre den pågående prosessen. Uttrekkbare hus brukes vanligvis i prosesser som har en tendens til å forårsake kontaminering av sensorer eller som går over lengre perioder. METTLER TOLEDOs uttrekkbare sensorhus er i InTrac-serien.
  • Gjennomstrømningssensorhus: Gjennomstrømningssensorhusene er utviklet for punktvis måling i rør eller omløp. De muliggjør kontinuerlig overvåking og direkte innføring av en sonde i prøvemediet, eller gjennom METTLER TOLEDO sitt InTrac- eller InFit-hus. Gjennomstrømningssensorhusene til METTLER TOLEDO er i InFlow-serien.
  • Nedsenkingssensorhus: Nedsenkingssensorhuset brukes i åpne magasiner og kanaler. Designet gir mulighet for montering og nedsenking i mediet. METTLER TOLEDOs nedsenkingshus er i InDip-serien.
     

METTLER TOLEDOs sensorhus tilbyr den beste løsningen for å sikre produksjonssikkerhet, pålitelighet og samsvar med lovfestede krav.

Kan sensoren rengjøres og kalibreres i sensorhuset?

Hus i InTrac-serien kan brukes med METTLER TOLEDO EasyClean 150 eller EasyClean 200 for programmerbar automatisk sensorspyling. InTrac kan også brukes med EasyClean 400 for programmerbar, automatisk rengjøring og kalibrering av pH-sensoren.

For InDip-hus i situasjoner der det forventes høy smussbelastning, er det mulig å bruke EasyClean 100 for programmerbar automatisk sensorrensing. Dette reduserer anleggsoperatørens arbeidsmengde med hensyn til manuell rengjøring og kalibrering av sensorer.