FTIR-spektroskopi

ReactIR 45m in situ FTIR-spektroskopi - Utfasede produkter

Avansert reaksjonskarakterisering

For å forstå og optimalisere kjemiske reaksjoner over et bredt område av temperatur- og trykkforhold krever kjemikere og kjemiske ingeniører grundig reaksjonsinformasjon. Tradisjonelt sett har disse dataene blitt innhentet via frakoblede teknikker som krever utvinning og prøveklargjøring, og som derfor ikke gir et sant bilde av reaksjonskomponentene. ReactIR 45m er et sanntids, in situ-system basert på mid-infrarød som overvåker reaktiv kjemi for å spore reaktanter, produkter og mellomliggere under reelle reaksjonsbetingelser. Ved å eliminere frakoblet prøvetaking, hjelper ReactIR 45m med å utvikle trygge og robuste prosesser raskere.

Alternativene for prøvetakingsteknologi muliggjør overvåking av reaksjoner over et bredt spekter av forhold, som høye og lave temperaturer og høyt trykk. De kjemiske egenskapene inkluderer:

– som alle er uegnede for frakoblet prøvetaking.

FTIR-spektroskopi

Utgått siden: Dec, 2019

Erstattet med: System ReactIR 702L, TEMCT

Improve Reaction Understanding.

Turn On, Collect Data, Find Trends

New solid state detector technology with optimized optical interface for Comp probes. Best in class performance without the need for liquid nitrogen.

Small, Portable, Flexible

Small, light, stackable unit can be easily moved to any fume hood, glove box or to the lab next door for use anywhere, anytime.

Study all Reactions

Probe-based sampling technology for real-time reaction analysis. Study batch or flow reactions under any process conditions.

Erstattet med: System ReactIR 701L, LN2

Performance Simplified.

Unparalleled Sensitivity and Performance

Best possible sensitivity to generate high quality data with low limits of detection. Routinely monitors challenging and low ppm level chemistry.

Workflow Enabling Design

High-sensitivity 48hr hold time detector offers flexibility to use all fiber probes and monitor long reactions for convenient workflow implementation.

One Click Analytics™

Drastically reduce analysis time with time-resolved reaction analysis iC IR and automated data analysis workflow without spectroscopy expertise.

Dokumentasjon - ReactIR 45m

Data Sheets

ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
iC IR Software
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
ConcIRT LIVE for iC Software
Use real time reaction information to characterize reaction performance through identifying and quantifying key reaction species.
iC Quant for iC Software
Predict actual concentrations of key reaction species, even in a complex mixture, in real time to understand reaction performance.
iC Kinetics
Kinetics software describes the characteristics of a chemical reaction. The kinetic model created by the software can be used to simulate the effect o...
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Programmer

Organisk syntese
Kjemikere som jobber med syntetisk organisk kjemi oppdager og utvikler innovative kjemiske reaksjoner og prosesser.
Chemical Process Development & Scale-Up
Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production
Measuring Polymerization Reactions
Measuring and understanding polymerization reactions, mechanisms, kinetics, reactivity ratios, and activation energies lead researchers to employ in s...
Process Analytical Technology (PAT)
Process Analytical Technology (PAT) is changing the way R&D, scale-up, and manufacturing are performed. PAT transforms productivity, improves safety,...
Fermentation and BioProcessing
Characterize & Optimize Fermentation & Bioprocesses in Real Time to Maximize Production
Flow Chemistry
Continuous flow chemistry opens options with exothermic synthetic steps that are not possible in batch reactors, and new developments in flow reactor...

Programvare

iC IR Software
Spectroscopic data increases chemical understanding and knowledge of the chemical process, including reaction initiation, endpoint, mechanism, pathway...
iC Kinetics Software
Optimize chemical reactions with a fast graphical way to describe the characteristics of a chemical reaction and create a kinetic model. This model c...
iC Data Center for OM/EM-1 Year
Capture, Prepare, Share Experimental Data

White Papers

Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
This white paper reviews recent advances in organic chemistry using chemical reaction monitoring.
In Situ Monitoring of Chemical Reactions
'How to do more with less?' is a constant topic in chemical development laboratories as researchers need to quickly and cost-effectively deliver chemi...
Understand and Control Bioprocesses
Inline process analytical technology increases yield and product quality and improves the understanding of bioprocesses. Our white paper discusses the...

Tilbehør - ReactIR 45m

Service - ReactIR 45m

METTLER TOLEDO verdiøkende tjenester

Instrumenter med maksimal ytelse er den beste måten å optimere totale eierkostnader (TCO) på, da den sikrer maksimal oppetid og ytelse, samtidig som den overholder kvalitets- og bransjestandarder. METTLER TOLEDO feltserviceteknikere innehar erfaringen og ekspertisen som kreves for vellykket livssyklusadministrasjon. Fra instrumentkalibrering på stedet og forebyggende vedlikehold (PM) til fullservicedekning, kan de tilgjengelige alternativene skreddersys for å møte behov og økonomiske krav som sikrer full kostnadskontroll.

Utvidet garanti

Det mest kostnadseffektive alternativet for nye eiere av instrumenter, siden det kan kjøpes på salgsstedet. Det beskytter systemet utover den opprinnelige fabrikkgarantien, og gir ytterligere verdiøkende tjenester, prioritert støtte og rabatter.

Fullservicedekning

For å holde laboratoriet eller produksjonsprosessen i gang med maksimal hastighet og instrumentoppetid, er ytelse og overholdelse nøkkelen. Det er viktig å identifisere potensielle problemer før de blir til faktiske problemer, og fullservicedekning bidrar til å sikre at instrumenter er tilgjengelige ved å tilby prioritert service på stedet og fabrikkservice, uten kostnadsoverraskelser.

Kalibrering og forebyggende vedlikehold

Det beste alternativet hvis budsjettrammer og totale eierkostnader ikke er et hovedanliggende og instrumentnedetid ikke påvirker produktiviteten. Reparasjonskostnader forekommer på ad hoc-basis, men kalibrering og forebyggende vedlikehold sikrer at utstyrets ytelse og overholdelse er innenfor spesifikasjonene.

METTLER TOLEDO servicespesialister

METTLER TOLEDOs serviceteam vet hva som skal til for å få det beste ut av hvert instrument. Dra nytte av serviceteamets erfaring og bransjekunnskap for å sikre optimal driftstid for utstyr, ytelse, overholdelse og kompetansen som skal til for å maksimere investeringer i instrumenter. Utnytt erfaringen, ferdighetene og de gjennomgående kunnskapene til dedikerte serviceteknikere som er strategisk plassert rundt om i verden og lokalt, og som sikrer respons til rett tid.

 

Spesifikasjoner- ReactIR 45m

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.