ReactIR 15 - Oversikt - METTLER TOLEDO

ReactIR 15

FTIR forbedrer kjemiforståelse

Organiske kjemikere og forskere forsøker å forbedre forskning og utvikling av kjemiske forbindelser, syntetiske kjemikalieruter og prosesser. In situ reaksjonsovervåking sporer konsentrasjonsendringer av avgjørende reaktiv og transient art for å forstå mekanismens baner, bestemme kinetikk og oppdage store reaksjonshendelser. ReactIR 15 er basert på et system med midlere infrarød, er in situ og med sanntid, og er utviklet for å studere reaksjonsprogresjon og gi konkret informasjon om reaksjonsinitiering, konvertering, mellomliggere og endepunkt. Omfattende data gjør det ideelt for prosessoptimalisering i sanntid.

Alternativer for prøvetakingsteknologi muliggjør kontroll av gass- og væskefaser under alle prosessbetingelser, som:

De kjemiske egenskapene inkluderer:

ReactIR 15 In Situ Reaction Monitoring

Dokumentasjon

Datablad

ReactIR 15
Study reaction progression and gain specific information about reaction initiation, conversion, intermediates and endpoint.
ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
iC IR Software
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
ConcIRT LIVE for iC Software
Use real time reaction information to characterize reaction performance through identifying and quantifying key reaction species.
iC Quant for iC Software
Predict actual concentrations of key reaction species, even in a complex mixture, in real time to understand reaction performance.
iC Kinetics
Kinetics software describes the characteristics of a chemical reaction. The kinetic model created by the software can be used to simulate the effect o...
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Programmer

Organisk syntese
Kjemikere som jobber med syntetisk organisk kjemi oppdager og utvikler innovative kjemiske reaksjoner og prosesser.
Chemical Process Development & Scale-Up
Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production
Measuring Polymerization Reactions
Measuring and understanding polymerization reactions, mechanisms, kinetics, reactivity ratios, and activation energies lead researchers to employ in s...
Process Analytical Technology (PAT)
Process Analytical Technology (PAT) is changing the way R&D, scale-up, and manufacturing are performed. PAT transforms productivity, improves safety,...
Fermentation and BioProcessing
Characterize & Optimize Fermentation & Bioprocesses in Real Time to Maximize Production
Flow Chemistry
Continuous flow chemistry opens options with exothermic synthetic steps that are not possible in batch reactors, and new developments in flow reactor...

Programvare

iC IR Software
Spectroscopic data increases chemical understanding and knowledge of the chemical process, including reaction initiation, endpoint, mechanism, pathway...
iC Kinetics Software
Optimize chemical reactions with a fast graphical way to describe the characteristics of a chemical reaction and create a kinetic model. This model c...
iC Data Center for OM/EM-1 Year
Capture, Prepare, Share Experimental Data

Relaterte produkter og løsninger

FTIR-spektroskopi
ReactIR 45m er et sanntids, in situ-system basert på mid-infrarød som overvåker reaktiv kjemi for å spore reaktanter, produkter og mellomliggere under...
ReactIR For Continuous Flow Chemistry
ReactIR is a Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) instrument for real-time monitoring of continuous flow chemistry. ReactIR is small making...
ReactIR 45P in situ prosess-FTIR
ReactIR 45P Process FTIR utvikler en forståelse av prosessen i laboratoriet, og bruker denne kunnskapen til å overføre prosessen til anlegget.
Syntesearbeidsstasjoner for kjemikalie- og prosessutvikling
Reduser tidsbruk for kjemisk utvikling og prosessutvikling ved å skifte ut tradisjonelle rundbunnede kolber og mantlede laboratoriereaktorer
 reaksjonskalorimetri
Reaksjonskalorimetri fra screening til produksjon
ParticleTrack G400
Study Particle Size and Count in the Laboratory

White Papers

Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
This white paper reviews recent advances in organic chemistry using chemical reaction monitoring.
In Situ Monitoring of Chemical Reactions
'How to do more with less?' is a constant topic in chemical development laboratories as researchers need to quickly and cost-effectively deliver chemi...
Understand and Control Bioprocesses
Inline process analytical technology increases yield and product quality and improves the understanding of bioprocesses. Our white paper discusses the...
Få ditt tilbud
ReactIR 15

Tilbehør

Få ditt tilbud
ReactIR 15

Spesifikasjoner

Systemspesifikasjoner
Størrelse180 mm x 249 mm x 274 mm / 7,1" x 9,8" x 10,8"
(bredde x høyde x lengde)
Vekt9 kg (20 lbs)
Oppløsning4 cm-1 maksimal oppløsning
Optisk område4000–650 cm-1
DetektorMCT -24he (holdtid), SE MCT (flytende nitrogen kreves ikke)
IndikatorerStrøm (systemet på)
MCT OK (detektor avkjølt)
Skann (henter data)
Strøm (inngang)100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz (1,2 A)


Kommunikasjon
: USB 2.0

Miljø
Driftstemperatur: 19 °C til 25 °C (66 °F til 77 °F)
Lagringstemperatur: 10 °C til 50 °C (50 °F til 122 °F)
Fuktighet: < 60 % ikke-kondenserende

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.