Forstå pipetteringsergonomi for å redusere risiko
White Paper

Pipetteringsergonomi

White Paper

Forstå pipetteringsergonomi for å redusere risiko

Forstå pipetteringsergonomi for å redusere risiko
Forstå pipetteringsergonomi for å redusere risiko

Gjentatte belastningsskader på laben din kan unngås ved å få en forståelse av pipetteringskreftene og -valgene.

Pipettering er en kraftig og repetitiv aktivitet, og det er en sterk forbindelse mellom pipettering og forekomsten av repetitive stresskader (RSI-er). Faktisk er pipettering i over en time hver dag i løpet av et år nok til å sette deg i fare, og farene har en tendens til å øke med belastning og alder. Rainin var først til å utvikle pipetter som reduserer kraften som er nødvendig i hvert trinn av pipetteringssyklusen. Ved å vite hvilke forhold som utgjør eller øker risikoen, er du i en mye bedre posisjon til å rette opp eller utbedre disse.

Last ned Pipetteringens ergonomi-whitepaper og finn ut hvilke måter du kan redusere risikoene som er tilknyttet de repetitive, fysiske kravene ved pipettering på.