Væskehåndteringsstrategier for nye laboratorier | Rainin
White Paper

Væskehåndteringsstrategier for nye laboratorier

White Paper

Nå markedsmålene til rett tid

væskehåndteringsstrategier for nye laboratorier
væskehåndteringsstrategier for nye laboratorier

Mindre bedrifter og oppstartsbedrifter innen biovitenskap står i dag overfor økende konkurranse og forventninger fra investorer om raske resultater. En av de viktigste suksessfaktorene for å komme ut på markedet i rett tid er en vellykket strategi for laboratoriedriften. Denne rapporten diskuterer utfordringene ved å etablere og utstyre et nytt laboratorium og hvordan de kan håndteres på en vellykket måte. Temaene inkluderer: 

  • Tilpasning av laboratoriets utforming i samsvar med strategiske forretningsbehov
  • Effektiv kapitalutnyttelse
  • Unngå kjøp av unødvendig utstyr, og opprettholde et fleksibelt laboratorieoppsett
  • Velge verktøy som optimaliserer arbeidsflyten og produktiviteten