pipetter | Mikropipetter | Rainin-pipetter til laboratorier

pipetter

Præcisionspipetter til biovidenskabelig forskning

En pipette er et måleværktøj, der er designet til at aspirere og dispensere bestemte væskemængder. Pipetter anvendes globalt i førende akademiske, bioteknologiske og farmaceutiske biovidenskabelige forskningslaboratorier. Rainin tilbyder et bredt udvalg af ergonomiske mikropipetter og pipetter, der inkluderer enkeltkanals-, multikanals- og specialpipetter.

Ring for tilbud

Ekspertservice – specielt tilpasset til dine pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO understøtter og servicerer dine pipetter gennem hele deres livscyklus og tilbyder alt fra gode pipetteringsteknikker over forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation af udstyr.

Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er en pipette?

Pipetter er håndholdte instrumenter, der ofte bruges i akademiske, bioteknologiske, farmaceutiske og andre typer laboratorier, når der skal overføres præcise mængder væske fra én beholder til en anden.

Pipetter fås i mange forskellige former fra meget simple graduerede glasrør til avancerede præcisionsinstrumenter, som ved hjælp af °pipettespidser°kan opsuge og dispensere væske i intervaller ned til en brøkdel af en mikroliter.

Den pipettetype, der bruges oftest i biovidenskabelige laboratorier i hele verden, er enkeltkanalpipetten med luftfortrængning. Rainin-pipetter fås både i manuelle og elektroniske modeller og som enkeltkanals- og multikanalspipetter samt pipetter med justerbart afstandsstykke.

pipetter
Hvad er en pipette?

Hvordan fungerer en pipette?

Der er to typer pipetter: Positiv fortrængning og luftpipetter. Positiv fortrængningspipetter anvendes ofte til prøver med høj viskositet (f.eks. glycerol) eller højt damptryk (f.eks. flygtige væsker som alkohol), mens luftfortrængningspipetter er velegnede til en lang række anvendelsesområder i laboratorier.

Moderne pipetter fungerer ved hjælp af en stempelmekanisme, hvor væsken afmåles ved hjælp af et stempel/cylinder-system i pipettens håndtag. Når stemplet trykkes ned og derefter langsomt slippes, skaber stemplets bevægelse et vakuum i pipettespidsen, og dermed trækkes der væske op inde i spidsen; som kaldes aspiration.

Eftersom stemplet i en pipette befinder sig langt fra væskeprøven, kan luftpuden mellem stemplet og væsken påvirke processens nøjagtighed på flere måder afhængigt af typen af væske. Ved at trykke ned på stemplet, mens spidsen af fuld af væske, presses væsken ud af spidsen. det kaldes dispensering.

Pipetter med positiv fortrængning fungerer ved hjælp af et lignende princip, men ved positiv fortrængning er der også et stempel i selve spidsen, og dermed er der kun en minimal luftpude mellem stemplet (som er en del af spidsen) og væskens overflade.

pipetter
Hvordan fungerer en pipette?

Hvad er en mikropipette?

Mikropipetter er pipetter, der er i stand til at måle og dispensere væskeopløsninger i volumenintervallet fra 1 μl til 1.000 μl. De bruges ofte i biovidenskabelig forskning, hvor nøjagtig måling og dosering af opløsninger er påkrævet.

Hvad er pipetteringsnøjagtighed og -præcision?

Pipetteringsnøjagtighed er en pipettes evne til at levere den mængde, der er valgt med mængdeindstillingen. Nøjagtigheden af afmålingen i forhold til indstillingen afhænger med andre ord af samspillet mellem elementerne i systemet.

Pipetteringspræcision°er en pipettes evne til konsekvent at levere den samme mængde°væske ved flere på hinanden følgende aliquoter. En pipette kan være præcis på den måde, at den dispenserer samme mængde gang på gang, men samtidig unøjagtig, fordi den ikke dispenserer den korrekte mængde. En nøjagtig og præcis pipette dispenserer den tiltænkte mængde hver eneste gang.

Pipetten, pipettespidsen og den person, som betjener pipetten, udgør et system bestående af 3 dele. Pipettebrugeren, dvs. den person, der bruger pipetten til at udføre forskning med, har stor indflydelse på resultaternes nøjagtighed. Som sådan er det vigtigt, at brugerne er oplært i brugen af en pipette. Der er nogle effektive, men alligevel helt simple, teknikker, som i høj grad kan forbedre pipetteringsnøjagtigheden. Rainins plakat om god pipetteringsteknik giver et godt overblik. Desuden tilbyder Rainin et onlineseminar i Good Pipetting Practice, som hjælper brugere med at lære den korrekte måde at pipettere på.

Hvor kan jeg købe en pipette?

Rainin tilbyder et bredt udvalg af manuelle eller elektroniske enkeltkanals- eller multikanalspipetter eller pipetteringsinstrumenter med høj kapacitet foruden kalibreringsservice, der sikrer, at du altid får nøjagtige resultater. Rainin-pipetter kan købes i hele verden. Interesseret i at købe en pipette? Anmod om et tilbud øverst på denne side.

pipetter
Hvor kan jeg købe en pipette?

Hvad bruges en pipette til i videnskaben?

En pipette bruges som et præcisionsværktøj, der er designet til at flytte en målt mængde opløsning fra et sted til et andet i et område fra mikroliter til milliliter. Pipetter bruges af laboratorier over hele verden, herunder laboratorier, der er involveret i biovidenskabelige forskningseksperimenter, kemiske test, petroleum og fødevareproduktion. Grundlæggende anvendes de i enhver branche, hvor der stilles krav om biologisk testning.