Pipettespidser | Rainin LTS pipettespidser | BioClean-pipettespidser
Pipette Tips

Pipettespidser

Tips til værdifulde prøver og krævende applikationer

Pipettespidser er små, kegleformede enheder, der passer på enden af en pipette. Forskere bruger pipettespidser til at overføre præcise væskemængder fra én beholder til en anden. Pipettespidser kasseres normalt efter hver brug for at forhindre krydskontaminering. Rainin-pipettespidser er fremstillet af 100 % ny polypropylen og er grundigt testet og inspiceret for at sikre, at de lever op til branchens højeste renhedsstandarder.

Ring for tilbud
43 27 08 00
Ring service

Ekspertservice – specielt tilpasset til dine pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO understøtter og servicerer dine pipetter gennem hele deres livscyklus og tilbyder alt fra gode pipetteringsteknikker over forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation af udstyr.

Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er pipettespidser?

Pipettespidser anbringes på enden af en pipette og skaber en lufttæt forsegling. De er sædvanligvis fremstillet af polypropylen, beregnet til engangsbrug og findes i en lang række formater og volumener, så de passer til specifikke anvendelsesområder og vidt forskellige pipettetyper.

Fordi pipettespidserne kommer i direkte kontakt med prøven, der undersøges, kan de have en betydelig effekt på resultaterne i et eksperiment. Når spidserne kasseres efter hvert enkelt trin i eksperimentet, bidrager det til at forhindre krydskontaminering.

Hvad er BioClean Ultra?

BioClean refererer til de usædvanligt høje standarder, alle Rainins luftforskydningspipettespidser testes efter, så du er sikker på, at de er fri for registrerbare mængder af bestemte biologiske kontaminanter, såsom DNA (menneskelige og bakterielle), RNase, DNase, endotoxin, protein, protease, ATP og PCR-inhibitorer.

BioClean Ultra-pipettespidser fremstilles i en fuldautomatisk rentrumsfacilitet i klasse 100.000. For at sikre den absolutte renhedsgrad anvender vi ingen tilsætningsstoffer eller farvestoffer, og vi følger ISO 9001-kompatible produktionsmetoder for at undgå alle ydre forureningskilder. Fra udvælgelse af råmaterialer til ren produktion og automatiseret emballering er Rainins BioClean-spidser rene og fuldstændigt sikre.

Hvad er pipettespidssterilitet?

Pipettespidssterilitet refererer til fraværet af bakterier og enhver form for levende mikroorganismer eller sporer, men uden en ekstra kvalifikator (såsom BioClean Ultra), kan spidser stadig indeholde kontaminanter, som kan have en effekt på udfaldet af et eksperiment. Reaktionsforholdene og resultater af eksperimenter kan blive kompromitteret af organiske og ikke-organiske kontaminanter, der ubevidst tilføres til prøver i væskeform fra ikke-certificerede pipettespidser. Kontaminanter kan have skadelige, uforudsigelige virkninger på enzymaktivitet og -levetid, molekylær interaktion, spektrofotometrisk og kromatografisk analyse med mere.