Specialpipetter | Specialiseret væskehåndtering | Rainin
specialized pipetting

Specialpipetter

Overførsel af store volumener samt flygtige, viskose eller tætte væsker

Specialpipetter er beregnet til flygtige, viskose, tætte væsker og til overførsel af store væskevolumener i laboratoriet. Disse værktøjer hjælper med til unikke væskehåndteringsopgaver i et laboratorium. Rainin tilbyder et bredt udvalg af specialiserede pipetter, herunder positiv fortrængningspipetter, repetitive pipetter, serologiske pipetter, flasketopdispensere og stationære vakuumaspirationssystemer.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Advantages of Specialty Pipettes

43 27 08 00
Ring service

Ekspertservice – specielt tilpasset til dine pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO understøtter og servicerer dine pipetter gennem hele deres livscyklus og tilbyder alt fra gode pipetteringsteknikker over forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation af udstyr.

Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er specialpipettering?

Til særlige anvendelsesområder og vanskelige væsker tilbyder Rainin specialiserede højkvalitetsredskaber, der optimerer overførsel af væsker.

Fra pipetter med positiv fortrængning og repetitive pipetter°til serologiske pipettecontrollere og udstyr til håndtering af store væskemængder har Rainin den rette løsning til dig.

Hvad er positiv fortrængningspipettering?

Pipetter kan klassificeres ud fra den metode, de bruger til at aspirere og dispensere væskeprøver. Positiv fortrængning er en af disse metoder. Pipetter, der anvender positiv fortrængning, bruger et engangsstempel og et kapillarsystem (også kaldet sprøjtespids) til at lave et fysisk hulrum af den valgte volumen. Stemplet kommer i direkte kontakt med prøven, og når stemplet bevæges op, trækkes prøven op i kapillæret.

Hvad er en repetitiv pipette?

En repetitiv pipette er et eksempel på en pipette, der anvender en positiv fortrængningsmetode til at dispensere væsker. De er designet til at opsamle en stor mængde væskeprøve, som derefter dispenseres i flere lige store portioner. De fås i elektroniske eller manuelle versioner og bruger engangssprøjter i en lang række volumener.

Hvad er en pipettecontroller?

Der er specifikke applikationer, der kræver overførsel af makrovolumener (dvs. V > 1 ml), men som ikke kræver høj nøjagtighed. Blanding af celler i en kolbe, overførsel af næringsstoffer og vand i portioner fra en glasflaske er eksempler på disse situationer. Pipettecontrollere bruger engangsspidser med en volumen fra 1 ml til 50 ml. Disse forbrugsartikler kan være fremstillet af plast og/eller glas.

Pipettecontrollere kan være manuelle eller elektroniske enheder, der leverer sug til serologiske pipetter af glas eller plast. Den primære forskel mellem en pipette og en pipettecontroller er, at brugeren beslutter, om den aspirerede volumen ved hjælp af en pipettecontroller er forventelig, mens en pipette anvender mekaniske principper til at aspirere/dispensere en volumen, der er indstillet af brugeren.

Hvorfor skal jeg bruge en flasketopdispenser? Er de sikre?

Nogle laboratorievæsker efterlades grundet deres natur (f.eks. ætsende eller giftige væsker) bedst i udsugningsskabe eller sikkerhedsskabe og må ikke flyttes rundt i laboratoriet. En flasketopdispenser er nyttig til sikker overførsel af relativt små mængder af disse væsker. Dispenseren fungerer med pumpefunktion, og nyere versioner giver præcis og sikker levering af farlige væsker i mængder på op til 50 ml.