pH-sensor til laboratoriebrug

Nøjagtige pH-elektroder og -sensorer til en lang række anvendelsesområder i laboratoriet og i marken

En pH-sensor bruges til at bestemme en prøves alkalitet eller surhed med. METTLER TOLEDO tilbyder pålidelige pH-elektroder og -sonder, som leverer nøjagtige aflæsninger til en lang række anvendelser i laboratoriet og i marken. Vi har et bredt sortiment, som bl.a. omfatter indbyggede temperatursonder og modeller med lavt behov for vedligeholdelse, og vores Intelligent Sensor Management (ISM®) fremmer datasikkerheden og gør håndteringen nem.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne
43 27 08 00
Ring service

Læs mere om vores serviceydelser – skræddersyet til dit udstyr

Vi yder support og service på dit måleudstyr i hele dets levetid, lige fra installation, forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation.

Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Kan METTLER TOLEDOs pH-sensorer til laboratoriebrug kun bruges til måling af pH i vandige opløsninger?

pH er en egenskab, som hovedsagelig er knyttet til vandige opløsninger. Derfor kan konventionelle sensorer, der er beregnet til at måle pH i vandige medier, ikke måle pH korrekt i ikke-vandige opløsninger. Vores specialiserede InLab®-sensorer såsom InLab Science Pro-ISM er imidlertid udviklet til disse typer specialiserede anvendelser, hvilket gør det nemt at måle pH i ikke-vandige opløsninger, organiske opløsningsmidler samt halvfaste og faste stoffer. Derfor kan METTLER TOLEDOs pH-metre og -sensorer anvendes til at måle pH i en lang række prøver.

 

Hvad er den forventede flowhastighed for en referenceelektrolyt fra pH-sensoren til laboratoriebrug?

Den forventede udstrømning af referenceelektrolytten er:

a. 1 ml i døgnet for elektroder med keramisk diafragma (f.eks. InLab® Routine)
b. 3 ml. i døgnet for elektroder med muffediafragma (f.eks. InLab Science)

Elektroder med faststofelektrolyt og åben forbindelse (f.eks. InLab Expert) har ingen udstrømning, men kun "udveksling" af ioner via diffusion.

 

Hvilke fordele er der ved Argenthal-referencesystemet til pH-sensorer?

ARGENTHAL™-referenceelementet blev udviklet for at forhindre, at der forsvinder Ag fra Ag-tråden. Det særlige ARGENTHAL-referenceelement består af en lille patron, der er fyldt med AgCl-partikler, og som leverer sølvioner til den kemiske reaktion ved tråden. Patronen indeholder tilstrækkeligt AgCl til hele elektrodens levetid.

 

Hvad er ISM-pH-sensorer til laboratoriebrug?

I sensorer med ISM®-funktionalitet registreres vigtig information, som er gemt på en chip i sensoren, automatisk af pH-metret, hvilket gør det nemmere at foretage målinger og at gemme data. Disse omfatter:

  • Sensorens navn og serienummer
  • De fem seneste kalibreringer
  • Oprindelige kalibreringsdata fra fabrikken
  • Den højeste temperatur, som elektroden har været udsat for

 

Disse sensorer er kun kompatible med metre fra serierne SevenExcellence™, SevenCompact™, Seven2Go Pro™ og SevenGo Duo™.

 

Kan der kompenseres for temperatur, når man foretager målinger med en pH-elektrode til laboratoriebrug?

Temperatur har indflydelse på såvel elektroden som prøven. Ifølge Nernst-ligningen afhænger den målte pH og hældningens linearitet af temperaturen. Der kan ikke ske kompensation af prøvemålingen i forhold til en referencetemperatur, eftersom alle prøver har deres egen pH-temperatur-afhængighed. Under målingen er det kun hældningen, der tilpasses til målingens temperatur. Resultatet vises kun for målingens temperatur. Kun pH-kalibreringsbufferes opførsel kan forudsiges 100 %, hvilket der kan kompenseres for ved hjælp af en elektrode med integreret temperatursensor.

 

Kan pH-sensorer til laboratoriebrug fra andre producenter anvendes sammen med pH-metre fra METTLER TOLEDO?

Ja, vores pH-metre har et BNC-stik, som understøtter tredjepartssensorer med BNC-stik. Visse specialiserede funktioner som ISM vil dog muligvis ikke fungere.

 

Hvordan kan jeg inspicere en ny pH-elektrode til laboratoriebrug for fuldstændighed og kvalitet?

Se den følgende video for at lære mere om inspektionsteknikker.


 

Er det muligt at måle pH i rent vand med METTLER TOLEDOs pH-sensorer til laboratoriebrug?

Vands renhed er en vigtig faktor i mange industrier og sektorer, f.eks. lægemiddelindustrien, inden for føde- og drikkevarer og biovidenskaberne, på kraftværker og mange andre steder, hvor der er brug for rent vand til daglige laboratorietest og andre aktiviteter. Måling af pH i prøver af rent vand kan være vanskelige pga. prøvens lave ledningsevne, fluktuationer i potentialet i elektrodens væskeforbindelse og glasmembranens følsomhed. Med vores specialiserede pH-sensorer er det muligt at måle pH i prøver af rent vand. Se denne video for at få mere at vide, eller se nærmere på vores sensorer her.

 

Findes der specialiserede pH-elektroder til laboratoriebrug i føde- og drikkevarebranchen?

Ja, METTLER TOLEDO tilbyder et udvalg af specialiserede sensorer til måling af pH i forskellige føde- og drikkevarer. Få mere at vide ved at klikke her.

 

Hvordan kan en pH-elektrode til laboratoriebrug regenereres?

Den pH-følsomme glasmembran kan genaktiveres ved hjælp af en regenereringsopløsning. Opløsningen indeholder ammoniumbifluorid. Alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes i forbindelse med håndtering af disse syrer, f.eks. brug af beskyttelsesbriller, laboratoriekittel og kemikalieresistente handsker.

  1. Foretag en måling på en minimal mængde af opløsningen i en lille syreresistent beholder.
  2. Dyp sensorens spids ned i regenereringsopløsningen i 5 til 15 minutter.
  3. Sørg for, at det maksimale nedsænkningspunkt er på niveau med den øvre krave på det pH-følsomme glas.
  4. Dyb aldrig sensorskaftet ned i opløsningen, da flussyren vil beskadige den.
  5. Skyl pH-sensoren omhyggeligt med vand, og læg den til konditionering i en bufferopløsning med pH 7 i ca. en time.
  6. Placer til sidst sensoren natten over i den specifikke referenceelektrolyt.

 

Vi henviser til vores video om problemløsning, som gennemgår den trinvise proces for regeneration af en pH-sensor.