pH-buffere til laboratoriebrug: nem pH-kalibrering

pH-buffere til laboratoriebrug

pH-buffere til kalibrering for at sikre overholdelse og sporbarhed

En pH-buffer er en referenceopløsning med kendt pH-værdi, som bruges til kalibrering af sensorer. pH-buffere er afgørende for at opnå nøjagtige pH-målinger. Vælg blandt vores omfattende udvalg af nøjagtige pH-kalibreringsopløsninger, som omfatter alt fra tekniske buffere og buffere, der er certificeret af et akkrediteringsorgan (DAkkS), til NIST/DIN-buffere til høj præcision. For at minimere risikoen for kontaminering bør der vælges små flasker eller breve til engangsbrug.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Fordele ved METTLER TOLEDOs pH-buffere

43 27 08 00
Ring service

Læs mere om vores serviceydelser – skræddersyet til dit udstyr

Vi yder support og service på dit måleudstyr i hele dets levetid, lige fra installation, forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation.

Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er forskellen mellem tekniske, certificerede og NIST/DIN-pH-bufferopløsninger?

 • Tekniske pH-buffere:
  Denne pH-bufferopløsning leveres med et certifikat fra METTLER TOLEDO. Præcisionen er ±0,02 pH-enhed.
 • NIST/DIN-buffere:
  Buffere fremstillet i henhold til anbefalingen fra det amerikanske National Institute of Standards and Technology (NIST) og det tyske standardiseringsinstitut Deutsches Institut für Normung (DIN). De har også et certifikat fra METTLER TOLEDO. Præcisionen er ±0,015 pH-enhed.
 • Certificerede pH-buffere:
  Et udvalg af pH-buffere, der er verificeret og certificeret af et laboratorium, som er akkrediteret af at DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle, et tysk akkrediteringsorgan). Præcisionen er ±0,02 pH-enhed.

 

Hvad er tolerancerne for METTLER TOLEDOs pH-buffere?

 • DIN/NIST-pH-buffere: ±0,015 pH-enhed
 • Certificerede (DAkkS) pH-buffere: ±0,02 pH-enhed
 • Tekniske pH-buffere: ±0,02 pH-enhed

 

*Tolerancerne gælder kun for bufferen, ikke for hele pH-målingen af en prøve.

 

Hvor mange pH-buffere bør jeg bruge?

De buffere, der bruges til kalibrering, skal udvælges baseres på prøvens pH. Hvis en prøve eksempelvis forventes at have en pH på 7,45, skal kalibreringen foretages med pH-buffere med pH på 7,00 og 9,21 (eller tilsvarende). Der skal som minimum anvendes to friske buffere til kalibrering.

 

Skal en buffer med pH 7,00 indgå i hver kalibrering?

Det er ikke nødvendigt at inkludere pH 7,00 i enhver kalibrering ifølge den amerikanske og europæiske farmakopé (henholdsvis USP og EP). Men hvis kalibreringen udføres i overensstemmelse med den japanske farmakopé (JP), så er pH-buffer 6,86 (fosfat) obligatorisk. Ved kalibrering ifølge EP er kun pH-buffer 4,01 (ftalat) obligatorisk. Hvis der ikke arbejdes i henhold til nogen regulering, er princippet nemt: Til kalibrering behøves kun de buffere, som har pH-værdier på hver sin side af dine prøvers pH-værdi. Som eksempel kan nævnes, at i en kvalitetskontrol, hvor alle prøver forventes at have en pH på mellem 3,5 og 3.8, er en topunktskalibrering med pH 2,00 og 4,01 tilstrækkelig. I et sådant tilfælde er der ikke behov for kalibrering med pH 7,00.

 

Hvordan kan jeg optimere brugen af mine pH-buffere?

Kvaliteten af en opløsning er kun garanteret for uåbnede flasker, der endnu ikke er udløbet. Følgende tips hjælper med at optimere brugen af pH-bufferopløsninger efter åbning, og mens de anvendes i laboratoriet. Friske kalibreringsopløsninger minimerer måleusikkerheden og optimerer dermed reproducerbarheden af resultaterne:

 • Skriv datoen på flasken, når pH-bufferen åbnes for første gang.
 • Flaskerne skal altid holdes tæt tillukket, og de skal opbevares ved stuetemperatur.
 • Hæld aldrig dispenseret bufferopløsning tilbage i den oprindelige flaske.
 • Pas på, at flaskernes indhold ikke bliver kontamineret.
 • Udskift pH-bufferopløsninger, der har nået udløbsdatoen, eller som kan være kontaminerede.

 

Hvor kan jeg finde et certifikat eller et materialesikkerhedsdatablad for pH-kalibreringsopløsninger?

Certifikaterne for alle kalibreringsopløsninger og mange elektrolytter kan downloades på www.mt.com/buffer. De pågældende materialesikkerhedsdatablade er tilgængelige samme sted.

 

Kan jeg bruge en pH-buffer, der er udløbet for nylig?

Udløbsdatoen angiver den dato, indtil hvilken certifikatet garanterer værdien og den tilknyttede måleusikkerhed. Efter denne dato kan usikkerheden ikke garanteres. Derfor er det bedre at smide pH-buffere ud, når holdbarhedsdatoen er overskredet.

 

Kan jeg kalibrere direkte i flasken med opløsningen?

Du må aldrig kalibrere direkte i flasken med opløsningen. Brug en frisk portion buffer til hver kalibrering for at sikre, at flaskens indhold ikke bliver kontamineret.

 

Jeg foretrækker at bruge friske buffere i små mængder. Tilbyder I denne mulighed?

Vi tilbyder breve med buffere (pakninger med små mængder på 20 ml), som er nemme at bruge og giver garanti for en frisk opløsning til hver kalibrering. Hver pakke med breve leveres med et trykt certifikat.

 

Skal jeg røre rundt i pH-bufferen, når jeg udfører en kalibrering?

Når du måler en prøves pH-værdi, skal du forsigtigt røre rundt i prøven for at sikre, at den er homogen. Det er vigtigt, at kalibrering og måling sker under samme forhold.

 

Hvor ofte skal jeg udføre en kalibrering med pH-buffere?

Regelmæssige kalibreringer giver mere nøjagtige resultater. Nogle anvendelser kan kræve kalibrering før hver måling, men generelt er det nok at kalibrere en gang i døgnet. Brug altid en frisk pH-buffer til kalibrering.