Datastyring i forbindelse med vejning
White Paper

Styring af vejedata

White Paper

Fra papir til digital

Styring af vejedata – fra papir til digital
Styring af vejedata – fra papir til digital

Analytiske vægte er hjertet i stort set enhver kvantitativ analyse i laboratoriet. Nøjagtig vejning og dataintegritet er afgørende for både forberedelse af analytiske referenceopløsninger og udtagning af alikvoter af prøver til analyse og forberedelse af opløsninger, buffere osv. Fejl i denne proces kan have alvorlige konsekvenser for dataintegriteten og produktkvaliteten.

Hvad kan gå galt under vejning af en prøve og manuel registrering af dataene?

I dette referenceblad ser vi på såvel manuel afskrift som tre potentielle løsninger til at forbedre nøjagtigheden og letheden i forbindelse med dataoverførsel og -styring, ligesom vi vurderer styrker og svagheder ved hver løsning.

Tre niveauer for forbedring af datakvaliteten:

  1. Tilslut en printer til vægten, og udskriv dataene
  2. Tilslut en computer, og overfør dataene med "indsæt ved cursor"-metoden eller til kommunikationssoftware
  3. Integrer i et netværk med automatisk dataoverførsel og centraliseret datalagring

Hør mere om fordele og ulemper ved forskellige niveauer af styring af vejedata, og få gode råd om, hvordan man kan optimere integrationen af sine vejedata – download det gratis referencepapir nu!

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.