SOP: Rengøring af laboratorievægte - METTLER TOLEDO
Standard Operating Procedure

SOP: Rengøring af laboratorievægte

Standard Operating Procedure

Bordmodel-vægte

Lær, hvordan man rengør en analysevægt eller præcisionsvægt. Download den komplette standardprocedure (SOP).
Lær, hvordan man rengør en analysevægt eller præcisionsvægt. Download den komplette standardprocedure (SOP).

Anvendelsesområde

Denne SOP beskriver proceduren for at rengøre laboratorievægte (bordvægte), både analyse- og præcisionsvægte. Den er udarbejdet med henblik på at instruere laboratoriemedarbejdere i, hvordan man foretager en grundig rengøring af en vægt. Hvor ren en laboratorievægt er, kan have betydelig indflydelse på effektiviteten af procedurerne og vægtens levetid såvel som på brugersikkerheden.

Rengøringsregler – det, man skal, og det, man ikke må

  • Sørg for, at medarbejderne er instrueret i, hvordan man rengør vægte. Forkert håndtering kan beskadige vejesystemet eller elektronikken.
  • Start med at fjerne pulver og støv, derefter klistrede substanser.
  • Til pulver og støv anvendes et stykke køkkenrulle. Lad være med at puste – det kan føre støv eller spildte prøvematerialer ind i vægten.
  • Til fjernelse af klistrede substanser anvendes en fugtig, fnugfri klud og et mildt opløsningsmiddel (isopropanol eller ætanol 70 %). Undgå at benytte slibende materialer.
  • Der må ikke sprøjtes eller hældes væsker direkte på vægten.
  • Tør i en retning væk fra kegleåbningen (hvor vejepladen befinder sig) og ventilationsåbninger (åbninger foran eller bagpå trækafskærmningen), når du bruger en klud eller børste.
  • Tag de dele af, der kan fjernes (vejepladen, drypbakken). Afmonter kun dele, der kan fjernes uden brug af værktøj, og for hvilke der er beskrevet en procedure for afmontering i brugsanvisningen.
  • Undgå at frakoble tilsluttede enheder, medmindre det er nødvendigt for at gennemføre rengøringen.
  • Rengør vægten på det sted, hvor den anvendes. Du må ikke vippe den, flytte den eller bære på den, hvis du ikke har modtaget instruktion i at bære en vægt. Forkert håndtering kan forårsage dyre skader.

Anbefalinger om hyppighed af rengøring

Hyppigheden af rengøring varierer afhængigt af branche, anvendelsesområde, og hvor hyppigt instrumentet benyttes. Som overordnet princip anbefaler METTLER TOLEDO, at en vægt skal rengøres, så snart vægten har været brugt, eller prøven er blevet udskiftet. Ved håndtering af potentielt giftige stoffer skal vægten altid rengøres efter brug.

Rengøringsprocedure

Følgende skridt beskriver den generelle rengøringsprocedure for alle bordvægte. Afhængigt af vægtens type og model er alle nedenstående skridt muligvis ikke relevante (f.eks. har en vægt med en præcision på 0,1 g ingen trækafskærmning).