Elektronické pipety | Ergonomické elektronické pipety | Rainin
electronic pipettes

Elektronické pipety

Elektronické pipety E4 XLS+ se vyznačují flexibilitou, širokou nabídkou funkcí a snadným ovládáním.

Elektronická pipeta je digitálně optimalizovaná verze ruční pipety, která umožňuje automatizovat sekvenci objemů, ukládat protokoly a nastavení a režimy ochrany heslem pro zajištění shody s předpisy GLP/GMP. Elektronické pipety Rainin se vyznačují výjimečnou úrovní flexibility, širokou nabídkou funkcí a snadným ovládáním. Jsou k dispozici v jednokanálovém a vícekanálovém provedení i v provedení s nastavitelnou roztečí.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Odborný servis – přizpůsobený vašim pipetovacím potřebám

METTLER TOLEDO nabízí podporu a servis pipet po celou dobu jejich životnosti, od správných pipetovacích technik, preventivní údržby a kalibrace až po opravy.

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Časté dotazy

Co je elektronická pipeta?

Elektronické pipety jsou ruční nástroje, které se obvykle uplatňují v akademických, biotechnologických, farmaceutických a dalších laboratořích. Slouží k přenosu přesného množství kapaliny mezi nádobami.  Elektronické pipety Rainin jsou vybaveny velkým barevným displejem, joystickovým ovladačem a grafickým uživatelským rozhraním, které výrazně usnadňuje procházení funkcí a obsluhu pipet.

Každou funkci elektronické pipety E4 XLS+ lze přizpůsobit dle individuálních potřeb, ale pipeta umožňuje i ukládání protokolů pro potřeby pozdějšího použití. Jediným pohybem joystickového ovladače můžete současně kontrolovat a vybírat protokoly. Již žádné opakované zadávání oblíbených protokolů!

Ukládá tato pipeta moje data?

Ano. Nastavení pipety, protokoly a upozornění na nutnost servisu lze ochránit heslem, jak vyžadují předpisy GLP/GMP. Vaše data GLP, například servisní záznamy nebo údaje o cyklech a stavu pipety, jsou navíc dokonale chráněna proti neoprávněné manipulaci.

Ukládání servisních dat přímo do pipety nabízí extrémně vysokou úroveň zabezpečení a rychlý přístup. Chraňte přístup k nastavení intervalů servisu heslem, a předejděte tak nedostatkům v oblasti shody s kalibračními předpisy. Snižte výskyt odchylek od SOP k pipetování na minimum ochranou nastavení protokolů.

Potřebuji k zahájení práce s elektronickou pipetou E4 návod?

Ne, nepotřebujete. Ovládání pipety E4 je díky velkému barevnému displeji, kruhovému uspořádání nabídek a joystickovému ovladači snadné a vysoce intuitivní. Od jednoduchého pipetování až po komplexní aplikace, tento nástroj si poradí se vším. Baterie s dlouhou životností umožní celý den pipetování pouze s minimálním nabíjením, přičemž její životnost činí tisíce nabíjecích cyklů.

Pipety E4 XLS+ jsou přesné a precizní

Veškerý pohyb pístu je řízen integrovaným mikroprocesorem, který pístem bez ohledu na uživatele pohybuje na nastavenou vzdálenost při nastavené rychlosti. Vyspělý krokový motor disponuje 4 000 samostatných úrovní, což umožňuje velice přesné měření kapaliny. Na konci každého pipetovacího cyklu se jednokanálová elektronická pipeta E4 XLS+ znovu kalibruje resetováním na nulu.

Široké možnosti konfigurace

Režim správce umožňuje nastavit pipetu E4 přesně dle individuálních potřeb. Chcete-li zvýšit uživatelské pohodlí, odstraňte nepoužívané režimy, chcete-li zvýšit úroveň zabezpečení pipety, ochraňte nastavení heslem. Vytvořte si osobní profily nastavení, které vám umožní rychle přepnout pipetu do oblíbené konfigurace.

Bezpečné dodržování předpisů GLP/GMP

Ukládání servisních dat přímo do pipety nabízí extrémně vysokou úroveň zabezpečení a rychlý přístup. Chraňte přístup k nastavení intervalů servisu heslem, a předejděte tak nedostatkům v oblasti shody s kalibračními předpisy. Snižte výskyt odchylek od SOP k pipetování na minimum ochranou nastavení protokolů.

Pipety XLS byly prvními pipetami na světě, které byly vybavené čipy RFID, do kterých se ukládají servisní a identifikační údaje, kalibrační data a informace, které usnadňují evidenci pipet.