Jak zajistit integritu dat v laboratoři | METTLER TOLEDO

Rezervujte si online schůzku s naším specialistou ještě dnes

Rezervujte si schůzku
Průvodce

Průvodce integritou laboratorních dat

Průvodce

Jak zodpovědně evidovat data

 Průvodce zajišťováním integrity laboratorních dat popisuje bezpečné způsoby zajištění integrity dat, ukázky analytických pracovních postupů a situace, kdy integrita dat může být ohrožena. Zabezpečte své měřicí procesy: přečtěte si podrobné informace o správě dat, SOP a integritě dat.
Průvodce zajišťováním integrity laboratorních dat popisuje bezpečné způsoby zajištění integrity dat, ukázky analytických pracovních postupů a situace, kdy integrita dat může být ohrožena. Zabezpečte své měřicí procesy: přečtěte si podrobné informace o správě dat, SOP a integritě dat.

Jak se vyhnout varovným dopisům od úřadu FDA

Nejčastějším důvodem, proč americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) společnostem zasílá varovný dopis, je nedostačující integrita dat. Nejčastěji se jedná o neúplnost dat, které pomocí vhodných řešení můžete snadno předejít. Pro laboratoře, které potřebují soulad s předpisy GLP, GMP a GAMP, je důležité, aby záznamy o všech dotčených analýzách byly snadno dostupné během auditů. Navržení a zavedení ucelené strategie správy dat vám pomůže evidovat výsledky a plnit audity.


Posílená strategie pro integritu dat

Správa dat zahrnuje čtyři složky – integritu dat, sledovatelnost dat, zabezpečení dat a kvalitu dat.

  • Integrita dat – data jsou úplná, konzistentní a přesná.
  • Sledovatelnost dat – data jsou po celý životní cyklus sledována.
  • Zabezpečení dat – data jsou zabezpečena proti ztrátě, pozměnění nebo odcizení.
  • Kvalita dat – data pocházejí z řádně kalibrovaných přístrojů.

Integrita dat je součástí komplexní strategie správy dat, která organizacím pomáhá zajistit shodu s předpisy a normami.


Na správu dat stačí jediný software

Nejvhodnější řešení na zajištění důsledné, přesné a úplné archivace datových záznamů v souladu s předpisy je univerzální nastavitelný softwarový balíček, který začleňuje SOP přímo do přístrojů.  Systémy LabX™STARe společnosti METTLER TOLEDO nabízejí automatickou integrovanou správu přístrojů a funkce na zaznamenávání dat, které zvyšují efektivitu laboratoře a auditů.

Další informační materiály pro laboratoře