Analyzátor chloridu - Analyzátor sulfátu 3000CS
Analyzátor sulfátu a chloridu 3000CS

Analyzátor sulfátu a chloridu 3000CS

Automatizované, on-line měření ppb hladin chloridu a sulfátu pro chemii vodního cyklu a úpravu vody

 

Analyzátor chloridu a analyzátor sulfátu ve vodě

Analyzátor METTLER TOLEDO Thornton 3000CS je on-line nástroj určený k přímému měření hladiny chloridu a sulfátu v čisté vodě a vzorcích oběhové ...

Analyzátor METTLER TOLEDO Thornton 3000CS je on-line nástroj určený k přímému měření hladiny chloridu a sulfátu v čisté vodě a vzorcích oběhové vody z energetických provozů. Analyzátor trvale sleduje hodnoty těchto vysoce korozivních kontaminantů a pomáhá tak kontrolovat korozi a minimalizovat škody na důležitých elektrárenských zařízeních. Včasná a jednoznačná detekce stopových množství iontů chloridu a sulfátu je zajištěna bez vysokých nároků na dohled obsluhy.

Aplikace:

Sledování vstupu turbíny: Ujistěte se, že hodnoty chloridu a sulfátu jsou u páry vstupující do turbíny v limitu.

Sledování vody přiváděné do kotle: Zajistěte nízkou ppb hladinu kontaminantů ve vodním a parním okruhu.

Sledování složení kondenzátu: Odhalte pronikání kontaminantů do energetického kondenzátu a znehodnocení sulfonované katexové pryskyřice.

Sledování úpravy vody: Ověřte si, že hladina chloridu a sulfátu je před vstupem vody do vodního a parního okruhu v přijatelných mezích.

Analyzátor chloridu a sulfátu: 3000CS FAQS

1. Kde se vyskytují ionty chloridu? A jak se ionty chloridu dostanou do vody?

Ionty chloridu najdeme v mnoha solích jako např. NaCl. Soli se běžně vyskytují v přírodě a jsou snadno rozpustné ve vodě, což je příčinou kontaminace chloridy.

2. Kde se vyskytují ionty sulfátu? A jak se ionty sulfátu dostanou do vody?

Ionty sulfátu najdeme v mnoha solích jako např. Na2SO4. Soli se běžně vyskytují v přírodě a jsou snadno rozpustné ve vodě, což je příčinou kontaminace sulfáty. V elektrárnách se ionty sulfátu mohou do vody dostat i v důsledku rozpadu sulfonovaných pryskyřic.

3. Jaké jsou dopady výskytu iontů chloridu a sulfátu na elektrárenská zařízení?

Chloridy a sulfáty jsou nejkorozivnější kontaminanty přítomné v elektrárenské vodě. Jsou příčinou běžné a důlkové koroze, vzniku prasklin v důsledku koroze, snížení účinnosti následkem hromadění korozivních usazenin a koroze pod usazeninami. Korozí způsobené škody na drahých elektrárenských zařízeních, jako jsou turbíny a kotle, mohou vést k neplánovaným odstávkám za účelem provedení údržby a oprav.

4. Jak kontrolovat hladiny chloridu a sulfátu v elektrárnách?

Kvalitu vody přiváděné do vodního/parního okruhu lze zajistit vhodnou úpravou. Díky ní zůstanou hladiny chloridu a sulfátu nízké.

V případě nadměrného výskytu chloridu a sulfátu ve vodním/parním cyklu lze kotel odkalit a přivést do okruhu čistou, upravenou vodu.

5. Kde se v elektrárnách sledují hladiny sulfátu a chloridu?

Nejdůležitějším bodem měření hladin chloridu a sulfátu ve vodním/parním okruhu je vstup turbíny. Měření v tomto místě zajišťuje, že do turbíny, která je nejnákladnějším zařízením v elektrárně, vstupuje s párou pouze přípustné množství chloridu a sulfátu. Další významný bod měření se nachází za čističkou kondenzátu, kde je sledován rozpad sulfonované pryskyřice. Dále je nutné sledovat tyto ionty před kotlem a předcházet tak jeho poškození. Díky tomuto měření lze odstranit chloridy a sulfáty z vodního/parního okruhu odkalením kotle vždy, když jsou na vstupu do kotle zjištěny vysoké hladiny příslušných iontů.

Udržování nízké hladiny chloridu a sulfátu v upravené vodě zajišťuje jejich sledování po všech fázích úpravy ještě před přivedením vody do zásobní nádrže, ze které se napájí vodní/parní okruh.

6. Existují směrnice upravující maximální přípustné limity chloridu a sulfátu?

Hlavní regulační orgány a výzkumné organizace jako EPRI (USA), IAPWS (celosvětově) a TPRI (Čína) stanoví přípustné limity ve svých směrnicích upravujících provoz elektráren. Také výrobci turbín specifikují přípustné limity ve svých záručních podmínkách, aby tak zajistili optimální výkon turbíny a kontrolu koroze.

7. Jaké jsou přípustné limity těchto iontů?

Přípustný limit každého chloridu nebo sulfátu v upravené vodě a vodním/parním okruhu je 2 nebo 3 ppb.

8. Sleduje měření vodivosti také sulfáty a chloridy?

Měření vodivosti je akumulovaná metoda sledování veškerých kontaminantů ve vodě. Nerozlišuje škodlivé kontaminanty, jako jsou chloridy a sulfáty, ani prospěšné složky jako je oxid uhličitý. Nezajišťuje měření ppb hladin chloridu ani sulfátu.

9. Existuje ideální způsob sledování chloridu a sulfátu?

Chloridy a sulfáty je nutné měřit přímo na klíčových bodech měření v elektrárnách, jak je popsáno výše. U jednotlivých iontů se měří ppb hladiny. Nejde tedy o akumulovanou metodu měření veškerých kontaminantů ve vodě.

Odběr vzorků za účelem laboratorní analýzy je příčinou zpoždění, která mohou způsobit poškození elektrárenských zařízení. Při využití této metody navíc hrozí kontaminace při odběru a přepravě vzorků. Důsledkem tak mohou být falešně pozitivní výsledky, zbytečná údržba a dlouhodobé odstávky provozu.

10. Jaké technologie a produkty lze k měření těchto iontů použít?

Iontová chromatografie – stolní a on-line – zajišťuje měření ppb hladin chloridu a sulfátu. Podobnou úroveň měření umožňuje také indukčně vázané plazma a hmotnostní spektrometrie. Zakoupení, provoz a údržba těchto produktů jsou však nákladné a vyžadují dohled školeného chemika.

Další metodou přesného, spolehlivého a dostupného měření chloridu a sulfátu je mikrofluidní kapilární elektroforéza s využitím analyzátoru.

11. Co je to mikrofluidní kapilární elektroforéza?

Mikrofluidní kapilární elektroforéza separuje ionty v kapiláře pomocí napětí. Ionty se v kapiláře pohybují různou rychlostí, ovlivněnou poměrem velikosti a nabití, což umožňuje jejich separaci.

12. Jak lze mikrofluidní kapilární elektroforézu využít k analýze chloridu a sulfátu?

V analyzátoru se k separaci iontů ve vzorku vody používá kazeta na mikrofluidní kapilární elektroforézu, v níž se ionty chloridu a sulfátu při průchodu kapilárou shlukují. Koncentraci těchto iontů měří vodivostní článek v kazetě. Na základě tohoto měření vodivosti je následně vypočtena a zobrazena koncentrace iontů v ppb.


 

Nízké náklady na vlastnictví ve srovnání s off-line metodami
Jednoduchá údržba s prediktivní diagnostikou ISM
Intuitivní rozhraní dotykového displeje

Modely a specifikace

 
Modely a specifikace
Filtr
Nastavit filtr
Odstranit vše
 
Rozsah měření
Doba cyklu měření
Průtok vzorku
Více detailů
Rozsah měření0-500 ppb
Doba cyklu měřenítypický čas 45 min, programovatelný čas 15 min - 1 hodina
Průtok vzorku25-50 ml/min
Porovnání

Dokumenty

Aplikace

Monitoring Chloride and Sulfate
Read more in the application note about the increasing need to measure chloride and sulfate.

Bílé knihy

Nová metoda prevence koroze s využitím online sledování množství chloridů a sulfátů
Tato bílá kniha pojednává o nové technologii pro určování množství chloridů a sulfátů, která je cenově efektivnější a zároveň poskytuje přesné online...

Prospekty

Datasheet for 3000CS (Chloride/Sulfate) Analyzer
The data sheet details how the 3000CS Analyzer directly measure chlorides and sulfates in pure water and power cycle chemistry samples and enables mon...
Data Sheet: 3000CS Services
Expert system services and periodic replacement of critical consumables, such as the cartridge and reagents, ensures your analyzer is always operating...

Kalkulátor návratnosti investic

ROI Calculator For Chloride and Sulfate Analyzer
The ROI calculator can help you figure out how much you can save by measuring chloride and sulfate directly with 3000CS Analyzer in comparison to inte...

Nabídka servisních služeb

Dosáhněte optimální vytížitelnosti a výkonu

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.