Nová metoda prevence koroze - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Nová metoda prevence koroze

Bílá kniha

Online sledování množství chloridů a sulfátů

Bílá kniha: Online sledování množství chloridů a sulfátů pomocí mikrofluidní kapilární elektroforézy
Bílá kniha: Online sledování množství chloridů a sulfátů pomocí mikrofluidní kapilární elektroforézy

Nebezpečí spojená s působením chloridů a sulfátů
Elektrárny se neustále potýkají s korozí vyvolanou chloridy a sulfáty v prostředích, kde je přítomna vysokotlaká voda a pára. Důlková koroze, korozní praskání i jiné formy koroze napadají potrubí kotlů, parních generátorů, turbín a dalších klíčových součástí parovodních cyklů. Další ztráty jsou pak zapříčiněny korozí pod nánosy cizích látek, poklesem efektivity a častějšími odstávkami z důvodu nutného čištění.

Sledování množství chloridů a sulfátů a dodržování velmi nízkých limitů ppb se proto stává nedílnou součástí směrnic pro chemii příslušných cyklů, ale i záručních podmínek turbín.

Stávající měřicí technologie nejsou bezproblémové
Pro elektrárny je velmi náročné prokázat splnění stanovených limitů. V důsledku nedostatku praktických online měřicích technologií směrnice pro chemii příslušných cyklů dosud spoléhaly na odvozená měření, jako např. na vodivost kationtů a odplyněných kationtů. Jedná se o důležité techniky pro monitorování čistoty vody během spouštění, která však nekvantifikují koncentraci iontů chloridu a sulfátu.

Technologie využívající iontovou chromatografii a indukčně vázané plazma zajišťují potřebné oddělení i citlivost pro měření množství chloridů a sulfátů v rozmezí požadovaných nízkých limitů ppb. Vzhledem k nákladnosti těchto přístrojů i k vysokým nárokům na způsobilost jejich obsluhy jsou pro většinu elektráren nedosažitelné.

Spolehlivé online měření
Technologie mikrofluidní kapilární elektroforézy nabízí pohodlnou, spolehlivou metodu sledování stopového množství chloridů a sulfátů. Zjistěte více v naší bílé knize.

Nejdůležitější body bílé knihy:

  • Potřeba specifických měření množství chloridů/sulfátů
  • Nedostatky stávajících měřicích technologií
  • Princip mikrofluidní kapilární elektroforézy
  • A více...

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.