Analyzátor obsahu oxidu křemičitého - Přehled - METTLER TOLEDO

Analyzátor obsahu oxidu křemičitého

Spolehlivé on-line měření obsahu oxidu křemičitého

Analyzátor obsahu oxidu křemičitého
Analyzátor obsahu oxidu křemičitého

Analyzátor obsahu oxidu křemičitého METTLER TOLEDO Thornton 2300Si je on-line přístroj navržený do úpravy čisté vody a pro sledování chemických vlastností v energetických provozech. Tento analyzátor vám poskytne jistotu při optimalizaci výroby čisté vody na základě iontové výměny a pomůže vám minimalizovat usazování oxidu křemičitého v turbínách. Umožní vám včasné odhalení stopové kontaminace s minimálními nároky na čas obsluhy.

Aplikace

Sledování ultračisté vody při množství oxidu křemičitého v řádu ppb. Pronikání křemíku z lešticího přípravku do pryskyřice je detekováno již na úrovni ppb a kontaminovanou vodu lze odvést dříve, než dosáhne kritických úseků.

Sledování výměny aniontů při úpravě čisté vody dokáže odhalit první pronikání oxidu křemičitého ke spuštění regenerace dříve, než se kontaminace rozšíří do dalších fází úpravy vody.  

Sledování kvality energetické páry chrání turbíny před usazováním oxidu křemičitého, jehož následkem je nevyváženost kola turbíny, ztráta kapacity a účinnosti.  

Sledování složení energetického kondenzátu může odhalit potřebu regenerace již na úrovni ppb, tedy dříve než dojde k výrazné kontaminaci napájecí vody.

 

Nízké nároky na údržbu
Možnost odběru vzorků

Dokumenty

Průmyslová brožura: Procesní analytická řešení pro optimalizaci chemických procesů v elektrárnách

VÝKONNÁ ŘEŠENÍ pro optimalizaci elektrárenské chemie <br>NOVÉ VYDÁNÍ!
Nové vydání naší brožury „Energetický průmysl“ se zabývá všemi aspekty provozu elektráren, které souvisejí s přesným rozborem vody. Získáte v ní přehl...

Aplikační poznámka: Měření obsahu oxidu křemičitého pro úpravu čisté vody a ochranu turbín

Nabídka servisních služeb

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

Podrobnosti

Vlastnosti a výhody

  • Automatická kalibrace bez dozoru – vynikající opakovatelnost a úspora času obsluhy
  • Automatické nulování před každým měřením – záruka stability měření
  • Pohodlný odběr vzorků – umožňuje měření dalších vzorků v jiných úsecích závodu pro účely kontroly kvality
  • Souběžné zobrazení obsahu oxidu křemičitého a časování měření – přehledné zobrazení stavu analyzátoru a úspora času obsluhy
  • Měření teploty v reakční komoře pro spolehlivý provoz
  • Úplné opláštění – bezpečně chrání nádoby s reagenty a součásti přístroje proti vlivům prostředí
  • Velké nádoby na reagenty umožňují dlouhý servisní interval a zkracují dobu potřebnou k provedení údržby

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.