TDL analyzátor | Analyzátor s nastavitelným diodovým laserem | TDL spektroskopie

Analyzátory s nastavitelným diodovým laserem

Nízkoúdržbový TDL analyzátor pro měření plynu

Analyzátory s nastavitelným diodovým laserem (neboli TDL analyzátory) jsou analyzátory plynů určené k měření koncentrace konkrétních složek plynných směsí s využitím laserové absorpční spektrometrie. TDL analyzátory METTLER TOLEDO se osvědčily jako spolehlivé přístroje s nízkými nároky na údržbu, vysokou přesností měření a odolností vůči okolním plynům.

Filtr:Odstranit vše

Porovnání

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je TDL analyzátor (s nastavitelným diodovým laserem)

TDL analyzátory, neboli analyzátory s nastavitelným diodovým laserem, jsou analyzátory plynů, jež se používají k měření koncentrace konkrétních složek plynných směsí s využitím laserové absorpční spektrometrie. Uvnitř TDL analyzátoru prochází laserový paprsek nastavený k identifikaci konkrétního plynu skrz plynovou směs k detektoru. Přítomnost daného plynu ve směsi způsobí absorpci světla a snížení intenzity signálu. Světlo detekované na detektoru TDL analyzátoru je zachyceno fotodiodou a analyzováno tak, aby bylo možné kvantifikovat koncentraci plynu.

Jak je možné pomocí TDL analyzátoru snížit náklady na údržbu a instalaci?

Instalace in situ TDL analyzátoru plynu umožňuje eliminovat systém vzorkování a kondiciování, jenž bývá nutný při využití standardních extrakčních technik. 

Kromě toho díky koncepci jedné příruby a skládané dráhy, kterou využívá analyzátor plynů METTLER TOLEDO GPro 500, můžete dále snížit náklady na instalaci a údržbu související s běžným seřizováním TDL analyzátorů.

Jaké plyny dokáže TDL analyzátor měřit?

TDL analyzátor METTLER TOLEDO GPro 500 nabízí možnost měření oxidu uhelnatého (CO%), oxidu uhličitého (CO2%), chlorovodíku (HCl), sirovodíku (H2S), plynného kyslíku (O2), metanu, čpavku a vlhkosti. Je možné je párovat s širokým spektrem procesních přizpůsobení, s jejichž pomocí můžete získat analyzátor s nastavitelným diodovým laserem, který bude přesně vyhovovat vašim požadavkům. Například analyzátor plynného kyslíku lze spojit s filtrační sondou, jež vám umožní instalovat TDL analyzátor plynného kyslíku v plynném proudu, v němž se nacházejí těžké pevné částice. Stejný analyzátor plynného kyslíku je možné spárovat s panelovým adaptérem, v důsledku čehož vznikne in-line TDL analyzátor plynů pro kyslík pro měření v potrubí o malém průměru (až DN50).

Jaké jsou vhodné aplikace pro TDL analyzátor?

TDL analyzátory plynů se používají v mnoha různých aplikacích v celé řadě odvětví. Tyto instalace jsou běžné v chemickém průmyslu, v rafinériích ropy, ve farmaceutické výrobě a také v potravinářství a nápojovém průmyslu.

Ve chlor-alkalických odvětvích mohou TDL analyzátory METTLER TOLEDO nahradit tradiční měřicí systémy pro monitorování vlhkosti, což přispívá k prevenci koroze kompresních systémů.

GPro 500 s filtrační sondou je optimální pro analyzátory procesních plynů ve spalovacích aplikacích, kde vysoká míra prašnosti obvykle měření komplikuje. Toto nastavení je zvláště vhodné k použití se spalovacími ohřívači a kotli.

V aplikacích vyznačujících se tvorbou plynné clony a inertizací lze použitím sondy bez profukování na analyzátoru plynů zvýšit bezpečnost a snížit provozní náklady.

V případě měření in situ analyzátorem plynů v trubkách DN50 (2") při nízké nebo vysoké rychlosti nebo tam, kde si přejete vyhnout se omezením průtoku, nabízí možnost stabilního měření použití článku wafer GPro 500.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.