Průvodce analyzátory plynů
Průvodce

Průvodce analyzátory plynů

Průvodce

10 kroků k výběru Vašeho nového analyzátoru plynů

Laditelná diodová laserová spektroskopie – teorie a zdroje
Laditelná diodová laserová spektroskopie – teorie a zdroje

Výběr analyzátorů může být náročný, a proto představuje průvodce analyzátory plynů velmi užitečnou pomůcku. Vyberete-li vhodný analyzátor plynů, bude to mít dopady nejen na bezpečnost a efektivitu procesů, ale může to ovlivnit i práci údržby, stejně jako dopady provozu na životní prostředí.

Když uvažujete o novém analyzátoru plynů, může se zdát lákavé zakoupit další z již využívaných přístrojů. Ale po 10 nebo 15 letech často již stejný analyzátor ani koupit nelze. Mohou být však k dispozici nové technologie, které jsou pro úkoly měření ještě vhodnější.

V tomto průvodci analyzátory plynů shrnuje 10 kroků, které je vhodné provést, protože vám pomohou vybrat optimální analyzátor podle vašich potřeb. Tento průvodce řeší systematicky následující okruhy:

  • Jak zajistit, že vyberete vhodný analyzátor pro dané místo použití.
  • Jak zajistit, že při rozhodování budete brát v úvahu všechny dostupné možnosti.
  • Jak posoudit životnost a celkové projektové náklady s dodavateli a jak je přezkoumat s dalšími zúčastněnými osobami.
  • Jak se vyhnout zdlouhavým interním debatám, ukvapeným změnám prováděným při interním podávání projektového návrhu a jak dosáhnout společného porozumění ohledně toho, jaká rozhodnutí je třeba učinit.
  • Jak upgradovat proces/provoz na nejlepší dostupnou technologii, když a kde je to třeba v zájmu vyšší efektivity.

Spektrometry s laditelnými diodovými lasery (TDL) od společnosti METTLER TOLEDO, jako je například řada GPro 500, představují rychle reagující alternativu k paramagnetickým a dalším procesním analyzátorům plynu. Řada GPro 500 nabízí rychlé, spolehlivé a průběžné určení složení plynů v systémech hořáků, CO kotlů, zařízení FCC a dalších procesech. Tyto analyzátory poskytují přesná měření i v případech, kdy dojde ke ztrátě 80 % původní intenzity signálu z důvodu přítomnosti prachu v procesu. GPro 500 se instaluje přímo do procesní trubky či nádoby a nevyžaduje odběr vzorků ani žádné zařízení pro úpravu vzorků.

GPro 500 nabízí:

  • Měření in situ
  • Odezva za 2 sekundy
  • Velmi nízké nároky na údržbu
  • Odolnost vůči prašnému a vlhkému prostředí
  • Možnost využití u širokého spektra plynů
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.