On-line analyzátor celkového organického uhlíku | On-line TOC analyzátor

On-line TOC analyzátor

Analýza TOC pro stanovení kontaminace vody v reálném čase

On-line TOC analyzátory nabízí nepřerušované monitorování množství celkového organického uhlíku ve vodě různé čistoty. S výsledky v reálném čase analyzátory pro kontinuální měření TOC dovolují přijmout preventivní kroky v okamžiku, kdy je detekována odchylka, čímž předcházejí potenciální kontaminaci a zaručují shodu s regulatorními požadavky. On-line TOC analyzátory METTLER TOLEDO se vyznačují jednoduchou konstrukcí senzoru nenáročnou na údržbu pro spolehlivé monitorování TOC.

Filtr:Odstranit vše

Porovnání

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

FAQs

Co je celkový organický uhlík (TOC)?

Celkový organický uhlík je pojem, který označuje měření množství organických kontaminantů (na bázi uhlíku) ve vodní soustavě. Zdroje organické kontaminace mohou být různé, jelikož organickými látkami se rozumí sloučeniny, jako např. cukr, sacharóza, alkohol, ropné produkty, PVC, cement a plastové deriváty.

 • Voda přiváděná do systému může obsahovat organické látky.
 • Organické látky mohou vznikat loužením nebo uvolňováním různých složek při čištění vody nebo přímo ve vodovodní soustavě.
 • Organické látky mohou vznikat i v důsledku vytvoření biologických povlaků (bakterií) ve vodní soustavě.
Co je analyzátor TOC?

Analyzátor TOC monitoruje množství celkového organického uhlíku ve vodní soustavě. On-line TOC analyzátory METTLER TOLEDO nabízí spolehlivé řešení pro provádění analýz v reálném čase, které pomůže zajistit, aby nedošlo k přehlédnutí případných odchylek a aby byla zároveň dosažena shoda s regulatorními požadavky.

K čemu slouží měření TOC?

Organické kontaminanty jsou obecně neiontové a jako takové je nelze zjistit standardním měřením vodivosti. Z tohoto důvodu měření vysokého měrného odporu (nízké vodivosti) v systémech ultračisté vody není schopné detekovat vysoké hladiny TOC vlivem zvýšené kontaminace. Vysoká hladina TOC může:

 • znehodnotit systémy čištění vody,
 • snížit rentabilitu výroby polovodičů,
 • kontaminovat celé šarže léčiv,
 • poškodit zařízení k výrobě energie a páry.
   

Měření TOC se využívá ke sledování kvality i účinnosti zařízení v celé řadě procesů čištění vody. Své uplatnění nachází v mnoha aplikacích i odvětvích, jimž společnost METTLER TOLEDO nabízí své výrobky a služby:

 • výroba polovodičů
 • farmaceutický průmysl
 • výroba energie a páry
Jsou on-line TOC analyzátory s plynulým průtokem lepší alternativou než dávkové procesy měření TOC?

Ano. On-line TOC analyzátor, který měří kontinuální průtok, takříkajíc vidí celý reprezentativní vzorek organických látek ve vodním systému. Podobně jako film s plynulým sledem snímků, ani analyzátor TOC s plynulým průtokem nevynechá jediný snímek. Jinými slovy řečeno, nevynechá jedinou odchylku TOC.

Dávkový proces se naproti tomu podobá jediné fotografii, na níž je zachycen obraz systému. Pravidelné pořizování takových snímků může vést k chybám v měření odchylek, zejména takových, u nichž je přehlédnuta jejich velikost, případně těch, jež jsou přehlédnuty zcela! Je-li doba odezvy jednotky TOC dávkového procesu 30 nebo i pouhých 5 minut, důležité informace mohou být zjištěny až příliš pozdě.

Jak můžeme zajistit, aby náš on-line TOC analyzátor fungoval správně?

On-line TOC analyzátory METTLER TOLEDO jsou vybaveny technologií inteligentní správy senzorů (ISM) se spolehlivou prediktivní diagnostikou, která omezí zbytečné odstávky senzorů. Funkce ISM zaručí, aby on-line TOC analyzátor nebo TOC senzor fungovaly správně. TOC senzory navíc přijímají vizuální upozornění na provedení nezbytné kalibrace nebo výměny UV lampy.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.