Analyzátory biozátěže a obsahu organického uhlíku (TOC) | METTLER TOLEDO

  Analyzátory biozátěže a celkového obsahu organického uhlíku (TOC)

  Analýza mikrobiální kontaminace a TOC v reálném čase

   

  Sledování organické kontaminace pomocí on-line TOC analýzy

  Senzory a analyzátory Thornton pro měření celkového obsahu organického uhlíku nabízejí rychlé a průběžné měření organické kontaminace na úrovni ...

  Senzory a analyzátory Thornton pro měření celkového obsahu organického uhlíku nabízejí rychlé a průběžné měření organické kontaminace na úrovni ppb. K účinnému stanovení koncentrací TOC využívají osvědčené měření UV oxidace a vodivosti.

  Náš sortiment přístrojů pro on-line měření TOC

  • Zajistěte plnění požadavků nařízení USP <643>, <645> a EP 2.2.44.
  • Zajistěte plnění požadavků na sledování ultračisté vody při výrobě polovodičů
  • Diagnostika pomocí technologií inteligentní správy senzorů

   


   
  7000RMS Bioburden Analyzer
  5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer
  Přenosný analyzátor celkového množství organického uhlíku 450TOC

  7000RMS Analyzátor biozátěže

  5000TOCi: Analyzátor celkového množství organického uhlíku

  Přenosný analyzátor celkového množství organického uhlíku 450TOC

  Laserem indukovaná fluorescenční (LIF) technologie umožňuje okamžitou detekci a kvantifikaci mikroorganismů a inertních částic. Snižuje počet laboratorních měření a zvyšuje bezpečnost produktů.
  Nabízí průběžné, rychlé a spolehlivé sledování hodnot TOC v různých aplikacích. Díky nepřetržitému on-line měření nezůstane díky senzoru 5000TOCi žádná odchylka TOC neodhalená.
  Analyzátor 450TOC používá osvědčenou technologii průběžného měření a nabízí nejkratší dobu odezvy mezi všemi přenosnými analyzátory. Analyzátor 450TOC nabízí rychlé, pohodlné a cenově výhodné řešení v...
  Vysoká citlivost
  Mez detekce jednotky vzniku jedné kolonie (Colony Forming Unit - CFU).
  Snadné použití
  Žádná příprava vzorků, barvení nebo přidávání reagentů. Ovládání pomocí dotykového displeje.
  Konfigurace dle požadavků
  Uživatelsky definované alarmy a prahy upozornění.
  Nízké nároky na údržbu
  Žádné pohyblivé díly. Funkce automatické sanitace.
  Plní požadavky USP <643>, <645>, EP 2.2.44, Ch P a JP16
  pro farmaceutický průmysl
  Výrazné snížení náročnosti na vedení záznamů o uvolňování vody
  díky snadnému shromažďování dat s inovativním měřením špičkových a průměrných hodnot
  Vyšší kvalita a spolehlivost
  kalibrace a zkoušek způsobilosti systému (SST)
  Možnost připojení k multiparametrovému převodníku/analyzátoru M800
  Zkraťte dobu potřebnou k analýze vzorků o 75 %
  i více díky výsledkům, které získáte přímo v místě odběru vzorků a které odstraňují nutnost zdlouhavé laboratorní analýzy
  Dva USB porty umožňují souběžné používání tiskárny
  a paměťového zařízení
  Plná shoda s požadavky amerického lékopisu USP<643>, EP2.2.44, kapitola P,
  a s normou JP16, čímž pomáhá plnit regulativní požadavky platné ve farmaceutickém průmyslu
  1500RV Rinse Verification System
  4000TOCe: Senzor celkového množství organického uhlíku
  Modul čerpadla pro měření celkového obsahu organického uhlíku

  1500RV Rinse Verification System

  4000TOCe: Senzor celkového množství organického uhlíku

  Modul čerpadla pro měření celkového obsahu organického uhlíku

  The 1500RV Rinse Verification System is a fully integrated solution for verification of Total Organic Carbon and conductivity of Clean-In-Place final rinse water.
  K účinnému stanovení koncentrací senzor využívá osvědčenou ultrafialovou (UV) oxidaci a diferenciální konduktivitu. Společně s jednokanálovým převodníkem M300 představuje skutečně nenákladné řešení.
  Poskytuje vysoce stabilní, odměřený průtok procesní vody do senzoru TOC a zajišťuje spolehlivé a konzistentní měření TOC.
  Reduce CIP Costs
  by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
  Maximize Production System Uptime
  with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
  Quickly complete installation and startup
  with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
  Představuje nenákladné řešení pro průběžné sledování obsahu TOC
  plnění požadavků důležitých lékopisů
  Snadná a hospodárná integraci do přípravy a rozvodu vody
  Obsahuje jednoduché rozhraní k připojení jednokanálového převodníku M300
  procesní měření v reálném čase
  Do aplikací, kde je systémový tlak příliš nízký, aby poskytoval adekvátní průtok senzorem TOC
  adekvátní průtok senzorem TOC
  Do nízkotlakých aplikací, kde systémový tlak může během provozu kolísat
  7000RMS Bioburden Analyzer

  Laserem indukovaná fluorescenční (LIF) technologie umožňuje okamžitou detekci a kvantifikaci mikroorganismů a inertních částic. Snižuje počet laboratorních měření a zvyšuje bezpečnost produktů.

  Vysoká citlivost
  Mez detekce jednotky vzniku jedné kolonie (Colony Forming Unit - CFU).
  Snadné použití
  Žádná příprava vzorků, barvení nebo přidávání reagentů. Ovládání pomocí dotykového displeje.
  Konfigurace dle požadavků
  Uživatelsky definované alarmy a prahy upozornění.
  Nízké nároky na údržbu
  Žádné pohyblivé díly. Funkce automatické sanitace.
  5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer

  Nabízí průběžné, rychlé a spolehlivé sledování hodnot TOC v různých aplikacích. Díky nepřetržitému on-line měření nezůstane díky senzoru 5000TOCi žádná odchylka TOC neodhalená.

  Plní požadavky USP <643>, <645>, EP 2.2.44, Ch P a JP16
  pro farmaceutický průmysl
  Výrazné snížení náročnosti na vedení záznamů o uvolňování vody
  díky snadnému shromažďování dat s inovativním měřením špičkových a průměrných hodnot
  Vyšší kvalita a spolehlivost
  kalibrace a zkoušek způsobilosti systému (SST)
  Možnost připojení k multiparametrovému převodníku/analyzátoru M800
  Přenosný analyzátor celkového množství organického uhlíku 450TOC

  Analyzátor 450TOC používá osvědčenou technologii průběžného měření a nabízí nejkratší dobu odezvy mezi všemi přenosnými analyzátory. Analyzátor 450TOC nabízí rychlé, pohodlné a cenově výhodné řešení v...

  Zkraťte dobu potřebnou k analýze vzorků o 75 %
  i více díky výsledkům, které získáte přímo v místě odběru vzorků a které odstraňují nutnost zdlouhavé laboratorní analýzy
  Dva USB porty umožňují souběžné používání tiskárny
  a paměťového zařízení
  Plná shoda s požadavky amerického lékopisu USP<643>, EP2.2.44, kapitola P,
  a s normou JP16, čímž pomáhá plnit regulativní požadavky platné ve farmaceutickém průmyslu
  1500RV Rinse Verification System

  The 1500RV Rinse Verification System is a fully integrated solution for verification of Total Organic Carbon and conductivity of Clean-In-Place final rinse water.

  Reduce CIP Costs
  by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
  Maximize Production System Uptime
  with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
  Quickly complete installation and startup
  with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
  4000TOCe: Senzor celkového množství organického uhlíku

  K účinnému stanovení koncentrací senzor využívá osvědčenou ultrafialovou (UV) oxidaci a diferenciální konduktivitu. Společně s jednokanálovým převodníkem M300 představuje skutečně nenákladné řešení.

  Představuje nenákladné řešení pro průběžné sledování obsahu TOC
  plnění požadavků důležitých lékopisů
  Snadná a hospodárná integraci do přípravy a rozvodu vody
  Obsahuje jednoduché rozhraní k připojení jednokanálového převodníku M300
  procesní měření v reálném čase
  Modul čerpadla pro měření celkového obsahu organického uhlíku

  Poskytuje vysoce stabilní, odměřený průtok procesní vody do senzoru TOC a zajišťuje spolehlivé a konzistentní měření TOC.

  Do aplikací, kde je systémový tlak příliš nízký, aby poskytoval adekvátní průtok senzorem TOC
  adekvátní průtok senzorem TOC
  Do nízkotlakých aplikací, kde systémový tlak může během provozu kolísat

  Dokumentace

  Brožury

  Process Analytical Solutions - Optimizing Pharmaceutical Processes
  Production processes and Purified Water quality can be assured through monitoring analytical parameters. For every stage of the manufacture of pharmac...
  Family Flyer: Continuous At-Line Microbial Monitoring For Pharmaceutical Waters
  METTLER TOLEDO Thornton’s 7000RMS is an at-line analyzer for real-time measurement of microbial contamination (bioburden) in pharmaceutical water.
  MT Service brochure: A Partner You Can Trust to Get It Right from the Start
  This brochure describes how METTLER TOLEDO support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from setup and configuration...
  Pure Water Analytics A Step Ahead for Pharmaceutical Compliance
  Topics covered in this brochure are: Pharmaceutical Water conductivity and Total Organic Carbon Requirements, instruments that meet USP Purified Water...

  Případové studie

  Turbidity Measurement Improves Beer Quality
  Kvalitu piva ovliňuje při jeho výrobě především kvalita mladiny. Pro jeden z nejlepších brazilských pivovarů představuje závazek plnění mezinárodních...
  In-line TOC Monitoring Reduces Production Downtime
  An off-line TOC monitor missed critical diagnosis in a newly installed Water for Injection (WFI) storage tank. After installation of Thornton's on-lin...
  Ultračistá voda pro maximální účinnost solárních článků
  Při výrobě slunečních polovodičových desek a článků se kladou požadavky na maximální čistotu vody používané k čištění a oplachování. Vysoce přesné pří...
  450TOC Portable Total Organic Carbon Analyzer
  Kvůli přísným předpisům lékopisů tráví laboratorní pracovníci měřením TOC čím dál tím více času. Nový přenosný analyzátor 450TOC je snadno ovladateln...
  Less Lab Testing and More System Uptime at French Medical Device Company
  For a producer of medical biopolymers, quality from the purified water loop must be very high, and out-of-spec conditions responded to immediately. Sw...

  Aplikace

  5000TOC Sensor - Total Organic Carbon Measurement in the Power Plant
  This Application Note explains why total organic carbon (TOC) has been identified as an important measurement in power plant chemistry.
  The impact of TOC in UPW systems for the Electronics Industry
  Pure and Ultrapure water production requires the monitoring of organic contamination throughout the treatment process. The 5000TOC sensor provides con...
  Problem of Organics in Power Plant Waters
  While most efforts at producing pure water are aimed at removing minerals, these processes do not necessarily remove organic compounds. There is an in...
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.