Analyzátory TOC a on-line monitorování biozátěže ve vodě

Analyzátory TOC a analyzátory biozátěže

Monitorování TOC a mikrobiální kontaminace v reálném čase

On-line analyzátory celkového organického uhlíku a analyzátory pro detekci mikrobiální kontaminace jsou určeny k vylepšení řízení procesů a účinnosti a zajišťují monitorování kontaminace vodního systému v reálném čase. Kontinuálně měří celkový organický uhlík ve vodě a monitorují biozátěž ve vodním systému, aby Vám pomohly okamžitě reagovat v případě zjištěné kontaminace. Tyto systémy jsou vhodné pro farmaceutické vody, chemické cykly v elektrárnách a ultračisté vody využívané v odvětví mikroelektroniky.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
On-line TOC analyzátor
Přenosný TOC analyzátor
Převodníky celkového organického uhlíku
+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Jak analyzátor TOC funguje?

Analyzátory celkového organického uhlíku METTLER TOLEDO používají měření UV oxidace a diferenciální vodivosti ke stanovení organické kontaminace. Vysoce výkonné digitální senzory vodivosti provádějí měření vodivosti před a po vystavení vzorku vody ultrafialovému světlu 185 nm. Vystavení UV záření napomáhá rozkládat vazby v neiontových organických sloučeninách (oxidaci), které vytvářejí oxid uhličitý a vodu. Dále vzniká kyselina uhličitá, která se odděluje od látek s iontovou vodivostí. Navýšení vodivosti po oxidaci je přímo úměrné měření TOC.

Proč potřebujeme analyzátor TOC, když měříme vodivost?

Měření vodivosti je optimální pro identifikaci iontové kontaminace, ale organické kontaminanty jsou obecně neiontové. Nelze je tedy detekovat za použití standardních měření vodivosti, a je proto zapotřebí analyzátor TOC, který zajistí adekvátní měření organické kontaminace.

Kde bychom měli v našem vodním systému provádět měření TOC?

Analyzátory TOC se obvykle používají k měření v celém procesu čištění vody a také v určitých bodech procesu využívání vody. Klíčové aplikace, jimž analyzátor TOC může přinést výhody, zahrnují:

  • Sledování účinnosti membrány po reverzní osmóze
  • Monitorování životnosti a účinnosti pryskyřice po deionizaci
  • Udržování nízké hladiny organických látek po uskladnění čisté vody v nádržích po závěrečném leštění
  • Udržování nízké hladiny organický látek před návratem vody během recyklace a regenerace
  • Sledování účinnosti UV záření po rozložení TOC při čištění vody
  • Zajišťování kvality upravené vody před rozvodným vedením v místě použití

V čem se použití analyzátoru biozátěže METTLER TOLEDO liší od provádění běžných měření založených na zjišťování počtu mikroorganizmů?

V porovnání s on-line měřením ostatních parametrů vyžadovaným lékopisnými předpisy může zjišťování množství mikroorganizmů metodou kultivace výrazně zpomalit Váš proces. Tyto laboratorní metody se využívají bezmála celé století a postup se za tu dobu příliš nezměnil. Na agarové plotně je pět dnů nebo déle ponechán vzorek vody a následně se spočítá počet jednotek mikroorganizmů vytvářejících kolonie (CFU). Tato metoda je nejen pomalá, ale poskytuje pouze hrubou představu o kvalitě vody v systému v okamžiku odběru vzorku. 

S analyzátorem biozátěže ve vodě je přímá detekce rychlejší než laboratorní metody, což Vám umožňuje provést rychlejší změnu procesu při neočekávaném zvýšení biozátěže ve vodě. Poskytuje tak průběžná data v reálném čase a umožňuje získat kompletní představu o biologické zátěži ve vodních systémech.

Společnost METTLER TOLEDO doporučuje použít analyzátor biozátěže ve spojení s metodou zjišťování počtu mikroorganizmů, nikoli jako její náhradu.

Jaké druhy vody se používají ve farmaceutické výrobě?

Existuje několik různých druhů vody, které se používají ve farmaceutické výrobě. U každého z nich by měl být řádně monitorován celkový organický uhlík ve vodě a biozátěž ve vodním systému. Každý z nich se používá v různých krocích procesu a má odlišné specifikace pro čistotu. Čištěná voda (PW) je voda upravená za účelem odstranění nečistot na nízkou úroveň. Injekční voda (WFI) je voda používaná jako pomocná látka při výrobě parenterálních léčiv. Ultračistá voda (UPW) je voda vyčištěná na extrémně nízkou úroveň nečistot, která musí splňovat velmi přísné specifikace.