Analyzátory biozátěže a obsahu organického uhlíku (TOC) | METTLER TOLEDO

  Analyzátory biozátěže a celkového obsahu organického uhlíku (TOC)

  Analýza mikrobiální kontaminace a TOC v reálném čase

   

  Sledování organické kontaminace pomocí on-line TOC analýzy

  Senzory a analyzátory Thornton pro měření celkového obsahu organického uhlíku nabízejí rychlé a průběžné měření organické kontaminace na úrovni ppb. K účinnému stanovení koncentrací TOC využívají osvědčené měření UV oxidace a vodivosti.

  Náš sortiment přístrojů pro on-line měření TOC

  • Zajistěte plnění požadavků nařízení USP <643>, <645> a EP 2.2.44.
  • Zajistěte plnění požadavků na sledování ultračisté vody při výrobě polovodičů
  • Diagnostika pomocí technologií inteligentní správy senzorů

   

   
  7000RMS Bioburden Analyzer
  5000TOCi Total Organic Carbon Analyzer
  Přenosný analyzátor celkového množství organického uhlíku 450TOC

  7000RMS Analyzátor biozátěže

  5000TOCi: Analyzátor celkového množství organického uhlíku

  Přenosný analyzátor celkového množství organického uhlíku 450TOC

  Laserem indukovaná fluorescenční (LIF) technologie umožňuje okamžitou detekci a kvantifikaci mikroorganismů a inertních částic. Snižuje počet laboratorních měření a zvyšuje bezpečnost produktů.
  Nabízí průběžné, rychlé a spolehlivé sledování hodnot TOC v různých aplikacích. Díky nepřetržitému on-line měření nezůstane díky senzoru 5000TOCi žádná odchylka TOC neodhalená.
  Analyzátor 450TOC používá osvědčenou technologii průběžného měření a nabízí nejkratší dobu odezvy mezi všemi přenosnými analyzátory. Analyzátor 450TOC nabízí rychlé, pohodlné a cenově výhodné řešení v...
  Vysoká citlivost
  Mez detekce jednotky vzniku jedné kolonie (Colony Forming Unit - CFU).
  Snadné použití
  Žádná příprava vzorků, barvení nebo přidávání reagentů. Ovládání pomocí dotykového displeje.
  Konfigurace dle požadavků
  Uživatelsky definované alarmy a prahy upozornění.
  Nízké nároky na údržbu
  Žádné pohyblivé díly. Funkce automatické sanitace.
  Plní požadavky USP <643>, <645>, EP 2.2.44, Ch P a JP16
  pro farmaceutický průmysl
  Výrazné snížení náročnosti na vedení záznamů o uvolňování vody
  díky snadnému shromažďování dat s inovativním měřením špičkových a průměrných hodnot
  Vyšší kvalita a spolehlivost
  kalibrace a zkoušek způsobilosti systému (SST)
  Možnost připojení k multiparametrovému převodníku/analyzátoru M800
  Zkraťte dobu potřebnou k analýze vzorků o 75 %
  i více díky výsledkům, které získáte přímo v místě odběru vzorků a které odstraňují nutnost zdlouhavé laboratorní analýzy
  Dva USB porty umožňují souběžné používání tiskárny
  a paměťového zařízení
  Plná shoda s požadavky amerického lékopisu USP<643>, EP2.2.44, kapitola P,
  a s normou JP16, čímž pomáhá plnit regulativní požadavky platné ve farmaceutickém průmyslu
  1500RV Rinse Verification System
  4000TOC: Senzor celkového množství organického uhlíku
  Modul čerpadla pro měření celkového obsahu organického uhlíku

  1500RV Rinse Verification System

  4000TOC: Senzor celkového množství organického uhlíku

  Modul čerpadla pro měření celkového obsahu organického uhlíku

  The 1500RV Rinse Verification System is a fully integrated solution for verification of Total Organic Carbon and conductivity of Clean-In-Place final rinse water.
  K účinnému stanovení koncentrací senzor využívá osvědčenou ultrafialovou (UV) oxidaci a diferenciální konduktivitu. Společně s jednokanálovým převodníkem M300 představuje skutečně nenákladné řešení.
  Poskytuje vysoce stabilní, odměřený průtok procesní vody do senzoru TOC a zajišťuje spolehlivé a konzistentní měření TOC.
  Reduce CIP Costs
  by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
  Maximize Production System Uptime
  with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
  Quickly complete installation and startup
  with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
  Představuje nenákladné řešení pro průběžné sledování obsahu TOC
  plnění požadavků důležitých lékopisů
  Snadná a hospodárná integraci do přípravy a rozvodu vody
  Obsahuje jednoduché rozhraní k připojení jednokanálového převodníku M300
  procesní měření v reálném čase
  Do aplikací, kde je systémový tlak příliš nízký, aby poskytoval adekvátní průtok senzorem TOC
  adekvátní průtok senzorem TOC
  Do nízkotlakých aplikací, kde systémový tlak může během provozu kolísat
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.