Analyzátory TOC a mikrobiální detekce v reálném čase
 
Menu
Analyzátory TOC a mikrobiální detekce

Analyzátory TOC a mikrobiální detekce v reálném čase

Detekce mikrobiální kontaminace a celkového organického uhlíku (TOC) v reálném čase přímo v provozu

Analyzátor TOC a analyzátor detekce mikrobů FAQ

Zajistit, aby voda použitá ve vaší výrobě a procesech splňovala jak vaše výrobní standardy, tak právní předpisy, je rozhodující pro vaše operace. S...

Zajistit, aby voda použitá ve vaší výrobě a procesech splňovala jak vaše výrobní standardy, tak právní předpisy, je rozhodující pro vaše operace. Správné online zařízení pro měření přímo v provozu mohou nahradit časově náročné, nákladné a na chyby náchylné manuální odběry vzorků. Měření biologické zátěže a celkového organického uhlíku jsou dvě nejdůležitější měření týkající se organické kontaminace. METTLER TOLEDO nabízí řadu online senzorů pro průběžné měření a analýzu celkového organického uhlíku a analyzátory pro mikrobiální detekci spojenou s biologickou zátěží.

Co je celkový organický uhlík?

Celkový organický uhlík nebo TOC je měření všech organických kontaminantů ve vodním systému. Jedná se o jeden ukazatel kvality vody ve farmaceutické výrobě, polovodičů a energie.

Proč měřit celkový organický uhlík ve vodě?

Měření TOC ve vodě je důležité, protože vysoké množství TOC ve vodě může snížit výkon systémů čištění vody, kontaminovat šarže, snížit výnosy výroby a poškozovat zařízení.

Již měřím konduktivitu; proč mám měřit TOC?

Měření konduktivity je skvělé pro identifikaci iontové kontaminace, ale organické kontaminanty jsou obecně neiontové. Proto nemohou být detekovány pomocí standardních měření konduktivity.

Jak funguje analyzátor celkového organického uhlíku (analyzátor TOC)?

Typicky se TOC měří offline v laboratoři pro vysoké koncentrace (> 1 ppm) a online pro koncentrace nižší než 1 ppm. online detection is quicker than lab methods; to vám umožňuje provést rychlejší změnu procesu při neočekávaném zvýšení obsahu TOC.

Analyzátory TOC METTLER TOLEDO používají měření UV oxidace a diferenciální konduktivity. Vysoce výkonné digitální senzory konduktivity provádějí měření vodivosti před a po vystavení vzorku vody ultrafialovému světlu 185 nm. Vystavení UV záření napomáhá rozkládat vazby v neiontových organických sloučeninách (oxidaci), které vytvářejí oxid uhličitý a vodu. To dále vytváří kyselinu uhličitou, která se odděluje od látek s iontovou vodivostí. Navýšení konduktivity po oxidaci je přímo úměrné měření TOC.

Kde mám měřit TOC?

Analyzátory TOC se obvykle používají k měření  v procesu čištění vody a v určitých bodech procesu využívání vody. Klíčové aplikace:

  • Sledování účinnosti membrány po reverzní osmóze
  • Sleduje životnost a účinnost pryskyřice po deionizaci
  • Udržení nízké hladiny organických látek po skladování čisté vody v nádržích po závěrečném leštění
  • Zajištění nízké hladiny organický látek před návratem vody během recyklace a regenerace.
  • Sledování účinnosti UV záření po rozložení TOC při čištění vody
  • Zajištění konečné kvality vody před rozvodným vedením v místě použití

Co je biologická zátěž?

Biologická zátěž je počet bakterií žijících na nesterilním povrchu. Obecná diskuze o vodě se týká mikrobiální kontaminace, což je měření obsahu bakterií ve vodě. Regulace mikrobiální kontaminace se podstatně liší použitím vody, která je analyzována, například u odpadní a farmaceutické vody jsou velmi odlišné požadavky na odstranění mikrobiální kontaminace.

Jak mohu měřit mikrobiální kontaminaci vody?

V současné době existuje mnoho způsobů, jak měřit mikrobiální kontaminaci vody a USP doporučuje specifické způsoby, jak toto měření provádět u vody pro farmaceutické použití. Rozšířeny jsou metody zjišťování počtu mikroorganizmů; tyto metody jsou však náchylné k chybám a dosažení výsledků trvá 5-7 dní. Zjišťování počtu mikroorganismů rovněž vyžaduje tvorbu jednotek mikroorganismů vytvářejících kolonie (CFU), což umožňuje odhad celkového počtu bakterií přítomných ve vzorku. Dalším způsobem měření mikrobiální kontaminace vody je laserem indukovaná fluorescence s analyzátorem mikrobiální detekce. Tímto způsobem se měří celkový počet buněk, které jsou ve vzorku přítomny. Systémy, které využívají tento typ technologie, umožňují monitorování mikrobiální kontaminace ve farmaceutických vodách v reálném čase pomocí identifikace jednotek s vlastní fluorescencí (AFU).

Co jsou jednotky s vlastní fluoerescencí?

Jednotky s vlastní fluorescencí jsou individuální mikroorganismy a jsou vykazovány v buňkách/mL. Analyzátor 7000RMS osvětluje vzorek laserem, což vede k fluorescenci metabolitů (NADH a riboflavinu), které jsou přítomny ve všech bakteriích. Současně měření Mieova rozptylu určuje velikost částice, která je osvětlena laserem. Pomocí algoritmů a zpracování vzorku analyzátor 7000RMS analyzuje fluorescenční spektrum a velikost částic, čímž zjišťuje přítomnost mikroorganismu. Prokázaná přítomnost je hlášena jako AFU.

Jaké jsou druhy vody používané ve farmaceutické výrobě?

Existuje několik různých druhů vody, které se používají ve farmaceutické výrobě. Každý z nich se používá v různých krocích procesu a má odlišné specifikace pro čistotu. Mezi nejběžnější patří:

  • Čištěná voda (PW): voda, jež prošla zpracováním pro odstranění nečistot na nízké úrovni
  • Voda na injekce (WFI): voda používaná jako pomocná látka při výrobě parenterálních léků
  • Ultračistá voda (UPW): voda, která byla vyčištěna na extrémně nízkou úroveň nečistot, a která musí splňovat velmi přísné specifikace. Konduktivita UPW je 0,055 µS/cm at 25ºC (18,2 MOhm)

Analyzátor 7000RMS pro detekci mikrobiální kontaminace
On-line TOC analyzátor
Přenosný TOC analyzátor

Analyzátor 7000RMS pro detekci mikrobiální kontaminace

On-line TOC analyzátor

Přenosný TOC analyzátor

Analyzátor 7000RMS zajišťuje okamžité monitorování mikrobiální kontaminace v reálném čase pro účinnější řízení procesů i minimalizaci rizika uvolnění kontaminované vody.
On-line TOC analyzátory nabízí nepřerušované monitorování množství celkového organického uhlíku ve vodě různé čistoty. S výsledky v reálném čase analyzátory pro kontinuální měření TOC dovolují přijmou...
Přenosné analyzátory celkového organického uhlíku jsou navrženy pro vícebodová měření TOC, jejichž účelem je diagnostika vodních systémů, rychlé odstraňování problémů a ověřování údržby. Díky své robu...
Zlepšení řízení procesů a efektivity výroby
Účinné řízení kvality výrobků díky vysoce citlivé technologii
Minimalizace chyb při vzorkování a snížení nákladů
Rychlá reakce na možnou kontaminaci
Optimalizace četnosti a účinnosti dezinfekce
Nepřehlédněte žádnou odchylku díky měření v reálném čase
Zajistěte shodu se světovými lékopisy
Sledujte a zaznamenávejte hladiny TOC pro dodržování požadavků auditu
Všestranná detekce na úrovni ppm až po ppb nebo nižší
Jednoduchá údržba bez pohyblivých součástí nebo řešení
Zkraťte dobu potřebnou pro odběr vzorků o 75 %
Snadné zaznamenávání a analýza dat prostřednictvím USB
Shoda s požadavky všech světových lékopisů
Modul čerpadla pro měření celkového obsahu organického uhlíku

Modul čerpadla pro měření celkového obsahu organického uhlíku

Poskytuje vysoce stabilní, odměřený průtok procesní vody do senzoru TOC a zajišťuje spolehlivé a konzistentní měření TOC.
Do aplikací, kde je systémový tlak příliš nízký, aby poskytoval adekvátní průtok senzorem TOC
adekvátní průtok senzorem TOC
Do nízkotlakých aplikací, kde systémový tlak může během provozu kolísat
Analyzátor 7000RMS pro detekci mikrobiální kontaminace

Analyzátor 7000RMS zajišťuje okamžité monitorování mikrobiální kontaminace v reálném čase pro účinnější řízení procesů i minimalizaci rizika uvolnění kontaminované vody.

On-line TOC analyzátor

On-line TOC analyzátory nabízí nepřerušované monitorování množství celkového organického uhlíku ve vodě různé čistoty. S výsledky v reálném čase analyzátory pro kontinuální měření TOC dovolují přijmou...

Přenosný TOC analyzátor

Přenosné analyzátory celkového organického uhlíku jsou navrženy pro vícebodová měření TOC, jejichž účelem je diagnostika vodních systémů, rychlé odstraňování problémů a ověřování údržby. Díky své robu...

Modul čerpadla pro měření celkového obsahu organického uhlíku

Poskytuje vysoce stabilní, odměřený průtok procesní vody do senzoru TOC a zajišťuje spolehlivé a konzistentní měření TOC.

Publikace ke stažení

Maximální přesnost, produktivita a ROI

Díky sledování mikrobiální kontaminace v reálném čase vám neunikne žádná bakterie
Průvodce „Farmaceutická voda“
Katalog výrobků pro procesní analytiku

Nabídka servisních služeb

Maximální přesnost, produktivita a ROI

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Videa

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.