Analyzátor pro detekci mikrobiální kontaminace v reálném čase | Rychlá detekce mikrobiální kontaminace | Rychlá analýza biozátěže

Analyzátor 7000RMS pro detekci mikrobiální kontaminace

Monitorování biozátěže ve vodě v reálném čase

On-line analyzátor biozátěže představuje rychlou metodu měření mikrobiální kontaminace ve farmaceutických vodách. Nabízí řešení pro monitorování mikrobiální kontaminace v reálném čase, jež poskytuje průběžné výsledky v intervalu dvou sekund pro lepší kontrolu vodního systému. Rychlý analyzátor biozátěže 7000RMS využívá vyspělou technologii laserem indukované fluorescence a Mieův rozptyl k okamžité detekci a kvantifikaci mikroorganizmů.

Filtr:Odstranit vše

Porovnání

Objednat
+420 226 808 150
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Jak můžeme měřit mikrobiální kontaminaci vody?

Existuje mnoho způsobů měření mikrobiální kontaminace vody a lékopis USP doporučuje specifické způsoby, jak toto měření provádět u farmaceutických vod. Tradičně jsou ve spojitosti s uvolňováním vody nejvíce rozšířeny metody zjišťování počtu mikroorganizmů kultivací v laboratoři, jsou však náchylné k chybám a získání výsledků může trvat 5–7 dní. Zjišťování počtu mikroorganizmů kultivací rovněž vyžaduje vznik kolonie bakterií, proto se měrná jednotka nazývá jednotkou mikroorganizmů vytvářejících kolonie (CFU) a poskytuje odhad celkového počtu bakterií přítomných ve vzorku. Dalším způsobem měření mikrobiální kontaminace vody je laserem indukovaná fluorescence za použití analyzátoru pro detekci mikrobiální kontaminace. Tyto analyzátory využívají technologii laserem indukované fluorescence k měření celkového počtu buněk přítomných ve vzorku vody. Systémy využívající tento typ technologie umožňují přímé monitorování mikrobiální kontaminace farmaceutických vod v reálném čase pomocí okamžité identifikace buněk přítomných ve vzorku vody, jež jsou vykazovány v jednotkách s vlastní fluorescencí (AFU).

Co jsou jednotky s vlastní fluorescencí?

Jednotky s vlastní fluorescencí neboli AFU jsou individuální mikroorganizmy a jsou vykazovány v buňkách/mL. Analyzátor 7000RMS osvětluje vzorek laserem, který vyvolá Mieův rozptyl jakýchkoli částic přítomných ve vzorku a fluorescenci metabolitů (NADH a riboflavinu) přítomných ve všech bakteriích. Za použití pokročilých algoritmů a zpracování vzorku analyzátor 7000RMS analyzuje počet buněk/bakterií přítomných ve vzorku vody a vykáže je v jednotkách AFU.

Co je analyzátor 7000RMS pro detekci mikrobiální kontaminace?

UPW a WFI. V kombinaci s metodou zjišťování počtu mikroorganizmů analyzátor biozátěže nabízí rychlou mikrobiologickou metodu (RMM) pro lepší kontrolu vodního systému, snižuje riziko uvolnění kontaminované vody a celkově zlepšuje řízení procesů. Analyzátor biozátěže využívá laserem indukovanou fluorescenci a Mieův rozptyl ke kontinuálnímu monitorování s výsledky každé dvě sekundy, čímž zajistí větší transparentnost Vašich procesů a pomůže Vám výrazně snížit náklady.

Jaké jsou typické aplikace pro použití analyzátoru biozátěže?

On-line analyzátor biozátěže ve vodě 7000RMS najde své uplatnění v celé řadě aplikací. Slouží k měření mikrobiální kontaminace farmaceutických vod, včetně čištěné vody (PW), ultračisté vody (UPW) a injekční vody (WFI), ve všech odvětvích, kde se tyto vody využívají.

Jaká je minimální velikost detekovatelná analyzátorem pro detekci mikrobiální kontaminace?

Analyzátor biozátěže 7000RMS dovoluje detekovat mikroorganizmy až do velikosti 0,3 mikronu. Na rozdíl od tradičních metod zjišťování počtu mikroorganizmů nemusí tato technologie spoléhat na vznik kolonií.

Jak mohou analýzy a doba odezvy analyzátoru biozátěže zlepšit efektivitu našich procesů?

Při použití v kombinaci s metodou zjišťování počtu mikroorganizmů on-line analyzátor biozátěže ve vodě nabízí rychlou mikrobiologickou metodu (RMM), jejímž cílem je zlepšit řízení Vašich procesů tím, že Vám umožní lépe porozumět celému vodnímu okruhu, zajistí větší transparentnost procesů a pomůže Vám rychle reagovat na případnou zjištěnou odchylku. Analýzy provádí průběžně a výsledky poskytuje každé dvě sekundy, aniž by vyžadoval přípravu vzorků nebo dobu nutnou k inkubaci.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.