In-line sondy CO₂ v biofarmakách
Časopis
Průvodce

In-line sondy CO₂ v biofarmakách

Časopis
Průvodce

5 způsobů, jak in-line senzory CO₂ zlepšují kvalitu biologického zpracování

Jak zlepšit procesy kultivace buněčných kultur pomocí in-line senzorů CO2
Jak zlepšit procesy kultivace buněčných kultur pomocí in-line senzorů CO2

Významu měření a regulace hladin rozpuštěného CO2 v buněčné kultuře se věnuje stále větší pozornost. Tradiční metody měření CO2 on-line a off-line jsou běžné, ale neumožňují nezbytné monitorování v reálném čase, které může vést k vylepšení procesu.

Alternativa průběžných měření přímo v bioreaktorech pomocí in-line senzorů CO2 může vést k významnému zvýšení jak produktivity, tak kvality hotového výrobku.

V průvodci „5 způsobů, jak in-line senzory CO2 zlepšují kvalitu biologického zpracování“ naleznete příběhy o tom, jak mohou biofarmaceutické společnosti implementovat in-line měření CO2 do svých bioreaktorů, aby dosáhly lepší kontroly vývoje procesů, zavedení do výroby a výrobních procesů.
 


Měření a kontrola CO2 v buněčných kulturách je důležitá, neboť jeho nadměrné množství může být pro buňky toxické a může ovlivnit i kvalitu proteinových produktů. Přesněji řečeno, aerobní savčí buňky při svém růstu spotřebovávají živiny a O2 a vylučují CO2, amoniak a kyselinu mléčnou. Jak se buňky množí, roste i koncentrace vyloučených vedlejších produktů, což může vést k poklesu celkového pH. A nižší hodnoty pH jsou nepříznivé pro další buněčný růst. Rozpuštěný CO2 navíc snadno proniká do buněk, kde působí na intracelulární pH a přímo ovlivňuje významné buněčné procesy. 

Nízká hladina CO2 v bioreaktoru může být rovněž škodlivá z toho důvodu, že pro určité metabolické procesy je zapotřebí dostatečné množství CO2. Udržování CO2 v optimálním rozmezí proto může zvýšit výtěžnost surovin a zkrátit dobu fermentace.

Obvykle se měření rozpuštěného CO2 provádí pomocí analyzátoru krevních plynů, což je časově náročný proces, který vyžaduje velké úsilí techniků, zejména v případě velkého počtu bioregulátorů, které mohou být vyžadovány v rámci oddělení či zařízení pro výzkum a vývoj nebo vývoj procesů. Měření v reálném čase pomocí in-line senzorů CO2 představuje spolehlivou a snadno použitelnou alternativu k těmto off-line metodám.

Tento průvodce vysvětluje, jak může biologické zpracování buněčných kultur pomocí in-line senzorů CO2 zvýšit produktivitu, umožnit rychlejší zavedení do výroby během vývoje procesu a poskytnout lepší porozumění růstové fázi buněčné kultury.

Příběhy v průvodci zahrnují:

Stáhněte si průvodce „5 způsobů, jak in-line senzory CO2 zlepšují kvalitu biologických procesů“ a přečtěte si více.