Good Weighing Practice (správná praxe vážení) – globální norma pro vážení

Proč ji potřebujete

Principy metodiky Good Weighing Practice (správná praxe vážení – GWP®) pokrývají vše od výběru vhodných vah s naší jedinečnou kontrolou vhodnosti k danému účelu až po jejich každodenní provoz. Výsledkem tak je:

Další články

1. V čem spočívají výhody metodiky Good Weighing Practice (správná praxe vážení – GWP)?

Metodika GWP® pomáhá udržovat konzistentní kvalitu, snižuje provozní náklady a zajišťuje úplnou shodu s předpisy u všech postupů zahrnujících vážení. Umíme poradit se vším od výběru ideálních vah k určitému účelu až po kontrolování, zda vybrané váhy zůstávají funkčně způsobilé po celou živnotnost, abyste se na své výsledky mohli spolehnout.

2. Proč bychom metodiku Good Weighing Practice (správná praxe vážení – GWP) měli využívat? Používáme váhu od společnosti METTLER TOLEDO. Není snad dostatečně přesná?

Všechny přístroje společnosti METTLER TOLEDO mají tu nejvyšší výrobní kvalitu a nabízejí vynikající přesnost. Různé váhy však mají různé účely. V rámci metodiky GWP® si ověříte, zda používáte správné váhy ke správným účelům. Mimo to se přesnost i u nejpřesnějších vah s postupem času mírně snižuje. Musíme je proto pravidelně udržovat, kalibrovat a zkoušet, aby si svou přesnost zachovaly.

 

3. Kdo by měl metodiku Good Weighing Practice (správná praxe vážení – GWP) používat?

Metodiku GWP® může využívat každý podnik, který používá vážení jako součást svého hodnotového řetězce. Jedná se například o laboratoře, výrobní prostředí nebo jakýkoli jiný zpracovatelský úsek. Je vhodná pro nové i stávající váhy libovolné značky, pro každé průmyslové odvětví a pro každé pracoviště bez ohledu na velikost.