Naše norma pro vážení - METTLER TOLEDO

Norma 1: Metrologické směrnice, například OIML R76-1 a HB44, stanovují minimální požadavky na schválený vážicí přístroj. Jelikož účelem těchto norem je pouze nastavit právní rámec pro obchodní transakce, neobsahují návody, které potřebujete pro své specifické procesy.

Norma 2: Jakostní normy, například ISO, GMP, GLP, USP, HACCP, GFSI a jiné, vyžadují průběžné sledování přístrojů. „Měřicí zařízení musí být ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno nebo obojí…“. Vzhledem ke své obecné povaze však norma ISO neposkytuje konkrétní informace o své praktické realizaci.

Norma 3: GWP® dokumentuje, že vážicí přístroje splňují požadavky na přesnost měření na základě kalibrace a stanovení nejistoty měření v místě použití. Tím je vyplněna mezera, kterou ponechávají normy OIML/HB44. Norma GWP® vám navíc pomůže určit specifické metody a četnost pravidelných kalibračních a ověřovacích zkoušek, které vyžadují příslušné jakostní normy (ISO, GMP, GLP atd.).

S certifikací dle normy GWP® získáte revizní stopu, která jednoznačně prokazuje, že plníte jak požadavky externích norem, tak požadavky vnitropodnikového (často náročnějšího) řízení jakosti (např. six sigma a štíhlá výroba). Norma GWP® vám pomůže vytvářet přesné metrologické normy a současně vám umožní investovat pouze do oblastí, které investice skutečně vyžadují. Ne více, ne méně.

Vědecky, transparentně, přesně. Program GWP® lze uplatnit u všech vah libovolné značky a modelu.

 

METTLER TOLEDO nabízí dvě jedinečné služby založené na metodice GWP®:

GWP® Recommendation , která slouží k výběru vhodné váhy na základě požadavků zákazníka
GWP® Verification, jehož výsledkem je certifikace přesnosti používaných vah (nezávisle na výrobci)

Metodika GWP®, založená na analýze rizik, pokrývá se svými pěti fázemi celý životní cyklus váhy:

Pochopení Vašeho procesu vážení
 

Norma GWP® Vám pomůže se snadným a objektivním posouzením Vašich požadavků na vážení.

 


  • Srozumitelná sada kritérií k dokumentaci metrologických požadavků, požadavků z hlediska provozního prostředí a legislativních požadavků.
  • Sestavení GWP® Recommendation obsahující stručné shrnutí vašich potřeb v jediném dokumentu.

Optimální volba pro nejvyšší kvalitu
 

Vyberete si váhu, která nejlépe vyhovuje požadavkům vašich procesů: nic více, nic méně.

 


  • Investujte pouze do přístrojů, které budou vyhovovat vašim procesním a kvalitativním požadavkům
  • Při výběru vhodného přístroje jsou zohledňovány požadavky na provozní prostředí a legislativní požadavky

Správná instalace
a konfigurace

Profesionální instalace a kvalifikace váhového systému společně s hloubkovým zaškolením uživatelů jsou zárukou bezproblémového vážení od prvního dne.


  • Okamžitá připravenost uživatelů a přístrojů.
  • Dokumentace navázaná na státní i mezinárodní etalony.

Jistota správné dokumentace
 

Dokumentujte nejistotu měření a minimální navážku svých přístrojů k posouzení jejich výkonu přímo v místě instalace.
 


  • Jistota, že váhy pracují v rámci tolerance procesu
  • Dokumentace pro potřeby auditůOptimalizované testování minimalizuje rizika
i náklady

Zkušební schéma založené na analýze rizik Vám umožní investovat své zdroje tam, kde je to skutečně třeba.


  • Srozumitelná doporučení pro rutinní zkušební metody, četnost provádění zkoušek, zkušební závaží a limity vyhovuje/nevyhovuje
  • Vykonávejte pouze účelné testy a snižujete zbytečně vynakládané úsilí

 

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.