Snížení koroze regulací pH a O₂
Bílá kniha

Snížení koroze regulací pH a O₂

Bílá kniha

Bílá kniha o úloze pH a kyslíku v boji proti korozi

Snížení koroze
Snížení koroze

Koroze a znečištění mají ohromný ekonomický dopad na provozy v chemickém průmyslu. Průběžná regulace pH a rozpuštěného kyslíku (DO) v procesu může být značným přínosem, bez dostatečně robustních senzorů je však jen těžko dosažitelná.

Tato bílá kniha pojednává o mechanizmech koroze při zpracování uhlovodíku a představuje portfolio přístrojů METTLER TOLEDO, které pomáhají korozi nejen regulovat, ale i snižovat. Společnost METTLER TOLEDO je dlouholetým osvědčeným výrobcem analytických přístrojů pro petrochemický průmysl, které se vyznačují špičkovým výkonem, vysokou tolerancí vůči procesům a nízkými náklady na údržbu. Naše in-line senzory pH a rozpuštěného kyslíku odolávají procesním podmínkám typickým pro chemické procesy, čímž umožňují provádět dříve nemyslitelná měření, účinnou regulací pomáhají bojovat proti korozi a přispívají ke snížení nákladů i ke zvýšení dostupnosti procesů.
 

Tato bílá kniha se zaměřuje na to, jakou úlohu hraje in-line analytika při udržování koroze pod kontrolou a jak se vyvarovat nadbytečné spotřeby chemikálií v chemických závodech.

Nejvhodnějším pH senzorem pro měření pH za účelem snížení koroze v prostředí zpracování uhlovodíku je senzor METTLER TOLEDO InPro 4800i. Je opatřen referenčním systémem s dvojitou komorou a velkou membránou PTFE odpuzující nečistoty, které vytvářejí mimořádně účinnou bariéru proti jedovatým sulfidům a lepkavým uhlovodíkům.

S technologií Inteligentní správy senzorů (ISM) senzor InPro 4800i nabízí vylepšenou diagnostiku. Znamená to, že sám průběžně provádí vlastní vyhodnocování a obsluze poskytuje prediktivní diagnostické informace, ať už se jedná o potřebu provedení kalibrace nebo o zbývající počet provozních dní do výměny. Tyto diagnostické nástroje provádí výpočty s využitím reálných podmínek procesu přímo v místě měření. Pomáhají zajistit maximální využití senzorů, ale nikoli na úkor spolehlivosti měření.

Pro měření rozpuštěného kyslíku a regulaci v parních kondenzátech, procesních vodách a uhlovodících METTLER TOLEDO nabízí technologicky vyspělé senzory s nízkými nároky na údržbu a diagnostikou ISM.

Více informací
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.