pH analyzátor | In-line pH metr | Procesní pH metr | ORP analyzátor

pH analyzátory a ORP analyzátory

In-line pH metry pro procesní použití a monitorování vody

Analyzátor pH sestává ze senzoru, převodníku a procesního adaptéru. Všechny tyto součásti společně nejlépe zajistí splnění vašich potřeb v oblasti řízení pH. In-line pH analyzátory METTLER TOLEDO zajišťují přesné procesní měření pH v široké škále prostředí, od ultračisté vody po hygienické měření v bioreaktorech až po znečištěné prostředí chemické výroby. Analyzátory pH a ORP využívající digitální technologii inteligentní správy senzorů (ISM) pomáhají prostřednictvím integrovaných funkcí prediktivní diagnostiky snižovat nároky na údržbu.

+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je analyzátor pH?

Analyzátor pH je systém používaný k in-line měření pH, obvykle v průmyslových procesech. Analyzátor pH se obvykle skládá ze tří součástí: senzoru pH, převodníku a procesního adaptéru nebo krytu. Tyto tři části dohromady tvoří procesní analyzátor pH, který se používá k regulaci pH v průmyslovém prostředí. Společnost METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment různých pH senzorů, které splní veškeré požadavky na in-line měření pH. Mnoho pH senzorů navíc umožňuje provádět redox měření, takže integrace pH analyzátoru vám umožní instalovat též ORP analyzátor.

Co je pH?

pH (potenciál vodíku) je údaj sloužící k vyjádření kyselosti nebo zásaditosti vodního roztoku na logaritmické stupnici. Na této stupnici hodnota 7 znamená neutrální roztok, nižší hodnoty jsou kyselé, vyšší pak zásadité. V procesních aplikacích se pH obvykle měří pomocí in-line analyzátoru pH, který bývá nejčastěji integrován s využitím skleněné kombinované elektrody pro průmyslové měření pH. In-line analyzátor pH obvykle vyžaduje jako doplňky procesní adaptér, kabel a převodník.

Co potřebuje mít analyzátor pH využívaný pro monitorování čištěné vody?

Měření pH u čištěné vody vyžaduje analyzátor pH, který je schopen zajistit konzistentní a stabilní měření. Senzory jako pH senzor pHure od společnosti METTLER TOLEDO jsou pro účely měření pH vybaveny speciální skleněnou membránou s nízkým odporem, stíněnou průtokovou komorou a kontinuálním prouděním elektrolytu. Díky těmto i dalším vlastnostem umožňují tyto senzory stabilní a přesné měření pH a ORP, jak je to vyžadováno v aplikacích monitorování čištěné vody v elektrárnách a mikroelektronických provozech.

Co potřebuje mít analyzátor pH využívaný pro průmyslové procesy?

Měření pH v průmyslovém prostředí vyžaduje analyzátor pH, který splňuje požadavky vaší konkrétní aplikace v místě instalace. Můžete například potřebovat analyzátor pH, který má odolný senzor schopný fungovat při vysokých tlacích a teplotách v náročném výrobním prostředí, nebo analyzátor pH se senzorem, který lze sterilizovat párou nebo čistit v autoklávu ve farmaceutických provozech. 

Společnost METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment senzorů pro in-line pH metry a analyzátory pH, včetně řady doplnitelných senzorů InPro 2000, řady InPro 3250 nebo velmi robustních pH senzorů s titanovým dříkem.

Co je analyzátor pH s technologií Inteligentní správy senzorů?

Analyzátory pH s technologií Inteligentní správy senzorů (ISM) jsou kompatibilní se senzory pH a ORP METTLER TOLEDO ISM. Tato technologie znamená pro váš analyzátor pH několik výhod, například: 

Silný digitální signál z pH senzoru do převodníku pH, což pomáhá eliminovat rušení při měření.

Funkce prediktivní diagnostiky na obrazovce převodníku pH nebo v rámci nadřazeného řídicího systému, pokud je váš analyzátor pH integrován prostřednictvím systému PLC. Diagnostika pomáhá plánovat údržbu, kalibraci a čištění senzoru.

Technologie „Plug and Measure“, jež umožňuje kalibrovat pH senzor v bezpečném prostředí mimo proces a pak ho rychle nainstalovat do analyzátoru pH bez nutnosti kalibrace na místě.

Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.