pH analyzátor | In-line pH metr | Procesní pH metr | ORP analyzátor

pH analyzátory a ORP analyzátory

In-line pH metry pro procesní použití a monitorování vody

Analyzátor pH sestává ze senzoru, převodníku a procesního adaptéru. Všechny tyto součásti společně nejlépe zajistí splnění vašich potřeb v oblasti řízení pH. In-line pH analyzátory METTLER TOLEDO zajišťují přesné procesní měření pH v široké škále prostředí, od ultračisté vody po hygienické měření v bioreaktorech až po znečištěné prostředí chemické výroby. Analyzátory pH a ORP využívající digitální technologii inteligentní správy senzorů (ISM) pomáhají prostřednictvím integrovaných funkcí prediktivní diagnostiky snižovat nároky na údržbu.

Zavolejte nám pro individuální nabídku
+420 226 808 163
Kontaktovat servis
Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

FAQs

Co je analyzátor pH?

Analyzátor pH je systém používaný k in-line měření pH, obvykle v průmyslových procesech. Analyzátor pH se obvykle skládá ze tří součástí: senzoru pH, převodníku a procesního adaptéru nebo krytu. Tyto tři části dohromady tvoří procesní analyzátor pH, který se používá k regulaci pH v průmyslovém prostředí. Společnost METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment různých pH senzorů, které splní veškeré požadavky na in-line měření pH. Mnoho pH senzorů navíc umožňuje provádět redox měření, takže integrace pH analyzátoru vám umožní instalovat též ORP analyzátor.

Co je pH?

pH (potenciál vodíku) je údaj sloužící k vyjádření kyselosti nebo zásaditosti vodního roztoku na logaritmické stupnici. Na této stupnici hodnota 7 znamená neutrální roztok, nižší hodnoty jsou kyselé, vyšší pak zásadité. V procesních aplikacích se pH obvykle měří pomocí in-line analyzátoru pH, který bývá nejčastěji integrován s využitím skleněné kombinované elektrody pro průmyslové měření pH. In-line analyzátor pH obvykle vyžaduje jako doplňky procesní adaptér, kabel a převodník.

Co potřebuje mít analyzátor pH využívaný pro monitorování čištěné vody?

Měření pH u čištěné vody vyžaduje analyzátor pH, který je schopen zajistit konzistentní a stabilní měření. Senzory jako pH senzor pHure od společnosti METTLER TOLEDO jsou pro účely měření pH vybaveny speciální skleněnou membránou s nízkým odporem, stíněnou průtokovou komorou a kontinuálním prouděním elektrolytu. Díky těmto i dalším vlastnostem umožňují tyto senzory stabilní a přesné měření pH a ORP, jak je to vyžadováno v aplikacích monitorování čištěné vody v elektrárnách a mikroelektronických provozech.

Co potřebuje mít analyzátor pH využívaný pro průmyslové procesy?

Měření pH v průmyslovém prostředí vyžaduje analyzátor pH, který splňuje požadavky vaší konkrétní aplikace v místě instalace. Můžete například potřebovat analyzátor pH, který má odolný senzor schopný fungovat při vysokých tlacích a teplotách v náročném výrobním prostředí, nebo analyzátor pH se senzorem, který lze sterilizovat párou nebo čistit v autoklávu ve farmaceutických provozech. 

Společnost METTLER TOLEDO nabízí široký sortiment senzorů pro in-line pH metry a analyzátory pH, včetně řady doplnitelných senzorů InPro 2000, řady InPro 3250 nebo velmi robustních pH senzorů s titanovým dříkem.

Co je analyzátor pH s technologií Inteligentní správy senzorů?

Analyzátory pH s technologií Inteligentní správy senzorů (ISM) jsou kompatibilní se senzory pH a ORP METTLER TOLEDO ISM. Tato technologie znamená pro váš analyzátor pH několik výhod, například: 

Silný digitální signál z pH senzoru do převodníku pH, což pomáhá eliminovat rušení při měření.

Funkce prediktivní diagnostiky na obrazovce převodníku pH nebo v rámci nadřazeného řídicího systému, pokud je váš analyzátor pH integrován prostřednictvím systému PLC. Diagnostika pomáhá plánovat údržbu, kalibraci a čištění senzoru.

Technologie „Plug and Measure“, jež umožňuje kalibrovat pH senzor v bezpečném prostředí mimo proces a pak ho rychle nainstalovat do analyzátoru pH bez nutnosti kalibrace na místě.