Účinná péče o váhy

Vážení je ve výrobě nezbytnost, která zajišťuje jednotnost a setrvalou kvalitu dávek. Nová bílá kniha vysvětluje, jak standard Správné praxe vážení GWP® přispívá k účinné péči o váhy a získávání přesných výsledků.

Přesné vážení je základem setrvalého dodržování daných procesních podmínek a zamezení vzniku výsledků, které neodpovídají specifikacím (OOS). Ve výrobě mohou výsledky OOS znamenat nejenom riziko snížení kvality, ale také ohrožení bezpečnosti a zdraví spotřebitele, potenciální porušení metrologických požadavků a ekonomické ztráty.

Zajištění přesnosti měření
Nová bílá kniha od METTLER TOLEDO přináší Správnou praxi vážení (Good Weighing Practice GWP®) – vědecky podložený světový standard pro účinnou péči o váhy. Standard vychází z požadavků uživatelů a běžně se vyskytujících rizik při vážení a přináší nejmodernější strategii, jak omezit výskyt chyb a zajistit přesné výsledky. GWP® se jednak zabývá metrologickými aspekty zařízení, jako je například minimální navážka, ale zároveň také popisuje sled rutinních zkoušek vyvinutých speciálně pro váhy.

Optimalizace provádění zkoušek
Procesy s vysokým rizikem výskytu nepřesných výsledků nebo s přísnými specifikacemi ohledně přesnosti vážení vyžadují častou kalibraci a provádění zkoušek. U méně rizikových nebo přísných procesů je ale možné čas vynaložený na provádění zkoušek odpovídajícím způsobem zkrátit. Bílá kniha obsahuje kritickou analýzu široce rozšířených mylných názorů, zejména s ohledem na definici zkoušek a výběr správných závaží pro pravidelnou kontrolu výkonu. Uživatel vah se dozví, jak s ohledem na vědecké zásady optimalizovat rutinní testovací procedury a vyhnout se zbytečným nebo chybným zkouškám.