Čištění laboratorní váhy - kompletní postup | METTLER TOLEDO
Standardní operační postup

SOP: Čištění laboratorní váhy

Standardní operační postup
Zjistěte, jak vyčistit analytickou váhu nebo přesnou váhu. Stáhnout kompletní Standardní provozní postup (Standard Operating Procedure – SOP).
Zjistěte, jak vyčistit analytickou váhu nebo přesnou váhu. Stáhnout kompletní Standardní provozní postup (Standard Operating Procedure – SOP).

Rozsah

Tento SOP popisuje čištění laboratorní (stolní) váhy (analytické i přesné). Je určen laboratornímu personálu, který z něj získá informace o postupu čištění laboratorní váhy. Čistota váhy má velký význam pro efektivitu provozu a životnost váhy a také pro bezpečnost uživatele.

Postup čištění – Pravidla

  • Zajistěte školení personálu zaměřené na čištění váhy. Nesprávná manipulace může způsobit poškození vážicího systému nebo jeho elektroniky.
  • Nejprve odstraňte prach a poté lepkavé látky.
  • K odstranění prachu použijte utěrku. Prach neodstraňujte proudem vzduchu. Mohlo by dojít k přenosu nečistot nebo rozlitých zbytků vzorků do vnitřních částí váhy.
  • K odstranění lepkavých látek použijte vlhkou utěrku, která nepouští chloupky, a jemný čisticí prostředek (izopropanol nebo ethanol 70 %). Nepoužívejte abrazivní materiály.
  • Nestříkejte ani nenalévejte kapaliny přímo na váhu.
  • Nečistoty stírejte utěrkou nebo kartáčem směrem od kuželového otvoru (ve kterém je usazena miska) a přívodů vzduchu (otvory v přední a zadní části krytu proti proudění vzduchu).
  • Dle možnosti vyjměte před čištěním jednotlivé díly (např. vážicí miska, odkapávací miska). Vyjměte pouze díly, které lze z váhy odstranit bez použití nástrojů a jejichž odstranění je popsáno v návodu k obsluze.
  • Neodpojte periferní zařízení, pokud nebrání v čištění.
  • Váhu čistěte na místě, kde se používá. Nenaklánějte ji, nepřenášejte ani nepřesouvejte, pokud nejste školení na její přepravu. Nesprávná manipulace může být příčinou vysokých škod.

Doporučené intervaly čištění

Intervaly čištění se mohou lišit v závislosti na průmyslovém odvětví, způsobu použití a frekvenci používání přístroje. Podle obecného doporučení společnosti METTLER TOLEDO je váhu vhodné vyčistit bezprostředně po každém použití nebo výměně vzorku. Při manipulaci s potenciálně toxickými látkami je váhu nutné vyčistit po každém použití.

Postup čištění

Níže je popsán obecný postup čištění platný pro všechny stolní váhy. V závislosti na typu a modelu váhy nemusí platit veškeré níže uvedené kroky (např. přesná váha s rozlišením 0,1 g není vybavena krytem proti proudění vzduchu ani ochranným kroužkem).

 

 

Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.