SOP: Čištění laboratorní váhy - METTLER TOLEDO

Rezervujte si online schůzku s naším specialistou ještě dnes

Rezervujte si schůzku
Standardní operační postup

SOP: Čištění laboratorní váhy

Standardní operační postup

Stolní váhy

Zjistěte, jak vyčistit analytickou váhu nebo přesnou váhu. Stáhnout kompletní Standardní operační postup (Standard Operating Procedure – SOP).
Zjistěte, jak vyčistit analytickou váhu nebo přesnou váhu. Stáhnout kompletní Standardní operační postup (Standard Operating Procedure – SOP).

Rozsah

Tento SOP obsahuje popis postupu při čištění laboratorní (stolní) váhy (analytické i přesné váhy). Zaměstnanci laboratoře s ním získají pokyny k důkladnému čištění váhy. Čistota laboratorní váhy má velký význam pro efektivitu provozu a životnost váhy a také pro bezpečnost uživatele.

Postup čištění – pravidla

  • Zajistěte školení personálu zaměřené na čištění váhy. Nesprávná manipulace může způsobit poškození vážicího systému nebo jeho elektroniky.
  • Nejprve odstraňte prach a poté lepkavé látky.
  • K odstranění prachu použijte utěrku. Prach nevyfoukávejte; mohlo by dojít k přenosu nečistot nebo rozlitých/rozsypaných zbytků vzorků do vnitřních částí váhy.
  • K odstranění lepkavých látek použijte vlhkou utěrku, která nepouští chloupky, a jemný čisticí prostředek (isopropanol nebo ethanol 70 %); nepoužívejte abrazivní materiály.
  • Nestříkejte ani nenalévejte kapaliny přímo na váhu.
  • Nečistoty stírejte utěrkou nebo kartáčem směrem od kuželového otvoru (ve kterém je usazena miska) a přívodů vzduchu (otvory v přední a zadní části krytu proti proudění vzduchu).
  • Dle možnosti vyjměte před čištěním jednotlivé díly (např. vážicí miska, odkapávací miska). Vyjměte pouze díly, které lze z váhy odstranit bez použití nástrojů a jejichž odstranění je popsáno v návodu k obsluze.
  • Neodpojte periferní zařízení, pokud nebrání v čištění.
  • Váhu čistěte v místě použití. Nenaklánějte ji, nepřenášejte ani nepřesouvejte, pokud nejste vyškoleni k její přepravě. Nesprávná manipulace může být příčinou vysokých škod.

Doporučené intervaly čištění

Intervaly čištění se mohou lišit v závislosti na průmyslovém odvětví, způsobu použití a frekvenci používání přístroje. Podle obecného doporučení společnosti METTLER TOLEDO je váhu vhodné vyčistit bezprostředně po každém použití nebo výměně vzorku. Při manipulaci s potenciálně toxickými látkami je váhu nutné vyčistit po každém použití.

Postup čištění

Níže je popsán obecný postup čištění platný pro všechny stolní váhy. V závislosti na typu a modelu váhy nemusí platit veškeré níže uvedené kroky (např. přesná váha s rozlišením 0,1 g není vybavena krytem proti proudění vzduchu ani ochranným kroužkem).