Hệ Thống Trộn Mẫu Bán Tự Động BenchSmart™ 96 - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Hệ Thống Trộn Mẫu Bán Tự Động BenchSmart™ 96

Hệ Thống Trộn Mẫu Bán Tự Động BenchSmart™ 96

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
BenchSmart96  20ul  BST-96-20
Material No.: 30296705
BenchSmart96  200ul  BST-96-200
Material No.: 30296706
BenchSmart96 1000ul BST-96-1000
Material No.: 30296707
Comparison

Tài liệu

Manuals

BenchSmart 96 Operating Instructions
This manual provides a complete overview of the operating instructions for the BenchSmart 96 Pipetting System.

Chứng nhận

Benchsmart 96 - Electronic Information Product (EIP) - China RoHS Substance Disclosure Statement Table
Benchsmart 96 - Electronic Information Product (EIP) - China RoHS Substance Disclosure Statement Table

Firmware and Software

BenchSmart 96 Firmware Update Instructions
This BenchSmart 96 Firmware Update Instructions provides a complete overview of the operating instructions for the BenchSmart 96 Pipetting System.
BenchSmart 96 Terminal Software Upgrade Instructions
This BenchSmart 96 Terminal Software Upgrade Instructions for the BenchSmart 96 Pipetting System.

Note: Firmware v.1.0.3.1958 must be installed before installing this Terminal (Tablet touchscreen) software. See above.

Dịch vụ

Dịch vụ chuyên nghiệp – Được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu của bạn

METTLER TOLEDO hỗ trợ và bảo trì pipet của bạn trong suốt quá trình sử dụng pipet, từ các kỹ thuật pipet tốt đến bảo dưỡng dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Hội thảo trực tuyến
Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.