Các phụ tùng và phụ kiện của pipet Rainin | Mettler Toledo
Phụ tùng và phụ kiện

Các phụ tùng và phụ kiện của pipet Rainin

An toàn và thuận tiện

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Accessories

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Type
Volume Range
Description
Order No.
Plate Adapter 384 Wht LIQ-384PA
Plate Adapter 384 Wht LIQ-384PA
Type Adapter plate
Volume Range N/A
Description 384-well adapter plate stage
Order No. 17010394
Material No.: 17010394
TypeAdapter plate
Volume RangeN/A
Description384-well adapter plate stage
Order No.17010394
Plate Adapter 384 Blk LIQ-384PA-B
Plate Adapter 384 Blk LIQ-384PA-B
Type Adapter plate
Volume Range N/A
Description 384-well adapter plate stage – black
Order No. 17010791
Material No.: 17010791
TypeAdapter plate
Volume RangeN/A
Description384-well adapter plate stage – black
Order No.17010791
Low-vol Tip Adapter Wht LIQ-20PA
Low-vol Tip Adapter Wht LIQ-20PA
Type Adapter plate
Volume Range N/A
Description 20 µl tip adapter plate stage - white
Order No. 17011118
Material No.: 17011118
TypeAdapter plate
Volume RangeN/A
Description20 µl tip adapter plate stage - white
Order No.17011118
Height Adjustment Post LIQ-AP
Height Adjustment Post LIQ-AP
Type Height adjustment post
Volume Range N/A
Description Height adjustment post for 200 μL Liquidator 96
Order No. 17010396
Material No.: 17010396
TypeHeight adjustment post
Volume RangeN/A
DescriptionHeight adjustment post for 200 μL Liquidator 96
Order No.17010396
Liquidator Adjustment Post LIQ-AP-20
Liquidator Adjustment Post LIQ-AP-20
Type Height adjustment post
Volume Range N/A
Description Height adjustment post for 20 μL Liquidator 96
Order No. 17014270
Material No.: 17014270
TypeHeight adjustment post
Volume RangeN/A
DescriptionHeight adjustment post for 20 μL Liquidator 96
Order No.17014270
Magn. Bead Sep. 24 Post LIQ-MAG1
Magn. Bead Sep. 24 Post LIQ-MAG1
Type Magnetic bead separator
Volume Range N/A
Description Magnetic bead separator plate, 24 posts, for 96 wells
Order No. 17011289
Material No.: 17011288
TypeMagnetic bead separator
Volume RangeN/A
DescriptionMagnetic bead separator plate, 24 posts, for 96 wells
Order No.17011289
Magn. Bead Sep. 96 Post LIQ-MAG2
Magn. Bead Sep. 96 Post LIQ-MAG2
Type Magnetic bead separator
Volume Range N/A
Description Magnetic bead separator plate, 96 posts
Order No. 17011288
Material No.: 17011289
TypeMagnetic bead separator
Volume RangeN/A
DescriptionMagnetic bead separator plate, 96 posts
Order No.17011288
Rsvr LowPro Pyr-bot LR-R1-PB-5
Rsvr LowPro Pyr-bot LR-R1-PB-5
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Low profile 96 pyramidal wells, 5-pack.
Order No. 17012602
Material No.: 17012602
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Low profile 96 pyramidal wells, 5-pack.
Order No.17012602
Rsvr LowPro Pyr-bot Strl LR-R1-PB-5-S
Rsvr LowPro Pyr-bot Strl LR-R1-PB-5-S
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile low profile 96 pyramidal wells, 5-pack.
Order No. 17012603
Material No.: 17012603
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile low profile 96 pyramidal wells, 5-pack.
Order No.17012603
Rsvr StdPro Pyr-bot LR-R2-PB-5
Rsvr StdPro Pyr-bot LR-R2-PB-5
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Standard profile 96 pyramidal wells 5-pack.
Order No. 17012604
Material No.: 17012604
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Standard profile 96 pyramidal wells 5-pack.
Order No.17012604
Rsvr StdPro Pyr-bot Strl LR-R2-PB-5-S
Rsvr StdPro Pyr-bot Strl LR-R2-PB-5-S
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile standard profile 96 pyramidal wells, 5-pack.
Order No. 17012605
Material No.: 17012605
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile standard profile 96 pyramidal wells, 5-pack.
Order No.17012605
Rsvr 8ch LowPro V-bot LR-R1-8V-5
Rsvr 8ch LowPro V-bot LR-R1-8V-5
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Low profile 8-channel V-bottom, 5-pack.
Order No. 17012608
Material No.: 17012608
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Low profile 8-channel V-bottom, 5-pack.
Order No.17012608
Rsvr 8ch LowPro V-bot Strl LR-R1-8V-5-S
Rsvr 8ch LowPro V-bot Strl LR-R1-8V-5-S
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile low profile 8-channel V-bottom, 5-pack.
Order No. 17012609
Material No.: 17012609
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile low profile 8-channel V-bottom, 5-pack.
Order No.17012609
Rsvr 8ch StdPro V-bot LR-R2-8V-5
Rsvr 8ch StdPro V-bot LR-R2-8V-5
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Standard profile 8-channel V-bottom, 5-pack.
Order No. 17012606
Material No.: 17012606
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Standard profile 8-channel V-bottom, 5-pack.
Order No.17012606
Rsvr 8ch StdPro V-bot Strl LR-R2-8V-5-S
Rsvr 8ch StdPro V-bot Strl LR-R2-8V-5-S
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile standard profile 8-channel V-bottom, 5-pack.
Order No. 17012607
Material No.: 17012607
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile standard profile 8-channel V-bottom, 5-pack.
Order No.17012607
Rsvr 12ch LowPro V-Bot LR-R1-12V-5
Rsvr 12ch LowPro V-Bot LR-R1-12V-5
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Low profile 12-channel V-bottom, 5-pack.
Order No. 17012612
Material No.: 17012612
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Low profile 12-channel V-bottom, 5-pack.
Order No.17012612
RSVR 12CH LP V-B STER LR-R1-12V-5-S
RSVR 12CH LP V-B STER LR-R1-12V-5-S
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile low profile 12-channel V-bottom, 5-pack.
Order No. 17012613
Material No.: 17012613
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile low profile 12-channel V-bottom, 5-pack.
Order No.17012613
Rsvr 12ch StdPro V-bot LR-R2-12V-5
Rsvr 12ch StdPro V-bot LR-R2-12V-5
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Standard profile 12-channel V-bottom, 5-pack.
Order No. 17012610
Material No.: 17012610
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Standard profile 12-channel V-bottom, 5-pack.
Order No.17012610
RSVR 12CH SP V-B STER LR-R2-12V-5-S
RSVR 12CH SP V-B STER LR-R2-12V-5-S
Type Reusable reservoir
Volume Range N/A
Description SBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile standard profile 12-channel V-bottom, 5-pack.
Order No. 17012611
Material No.: 17012611
TypeReusable reservoir
Volume RangeN/A
DescriptionSBS polypropylene reusable reservoirs. Sterile standard profile 12-channel V-bottom, 5-pack.
Order No.17012611
RSVR 2.2ML SQ Well LR-P2-96P-5
RSVR 2.2ML SQ Well LR-P2-96P-5
Type Deepwell plate
Volume Range N/A
Description 2.2 mL 96-deepwell plate, square wells, 5-pack
Order No. 17012623
Material No.: 17012623
TypeDeepwell plate
Volume RangeN/A
Description2.2 mL 96-deepwell plate, square wells, 5-pack
Order No.17012623
RSVR 2.2ML SQ STER LR-P2-96P-5-S
RSVR 2.2ML SQ STER LR-P2-96P-5-S
Type Deepwell plate
Volume Range N/A
Description Sterile 2.2 mL 96-deepwell plate, square wells, 5-pack
Order No. 17012624
Material No.: 17012624
TypeDeepwell plate
Volume RangeN/A
DescriptionSterile 2.2 mL 96-deepwell plate, square wells, 5-pack
Order No.17012624
Material No.: 17012625
Xem chi tiết
TypePolymeric sealing mat
Volume RangeN/A
DescriptionPolymeric sealing mat for 96-deepwell plate, 5-pack
Order No.17012625
Material No.: 17012626
Xem chi tiết
TypePolymeric sealing mat
Volume RangeN/A
DescriptionSterile polymeric sealing mat for 96-deepwell plate, 5-pack
Order No.17012626
Material No.: 17012627
Xem chi tiết
TypeMicrotube strips
Volume Range1.2 ml
DescriptionRacked 1.2 ml microtubes. 8-tube strips (8x12). Non-sterile 5-pack.
Order No.17012627
Material No.: 17012629
Xem chi tiết
TypeMicrotube strip caps
Volume RangeN/A
Description8-cap strips for 1.2 ml microtubes. Box of 300 strips. Non-sterile.
Order No.17012629
Tips LTS 1ML Pstrl 960/10 LQR-1000SLR
Tips LTS 1ML Pstrl 960/10 LQR-1000SLR
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 30296783
Tips LTS 1ML Fltr 960/10 LQR-1000F
Tips LTS 1ML Fltr 960/10 LQR-1000F
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 30296782
Tips LTS 1ML Fltr 960/10 LQR-1000FLR
Tips LTS 1ML Fltr 960/10 LQR-1000FLR
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 30296784
Tips LTS 200UL Fltr LQR-200FLR
Tips LTS 200UL Fltr LQR-200FLR
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 17014402
Tips LTS 20UL Pstr LQR-20SLR
Tips LTS 20UL Pstr LQR-20SLR
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 17014399
Tip LTS 200UL Pstr LQR-200SLR
Tip LTS 200UL Pstr LQR-200SLR
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 17014401
Tips LTS 20UL Fltr LQR-20FLR
Tips LTS 20UL Fltr LQR-20FLR
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 17014400
Tips LTS 1ML Pstrl 960/10 LQR-1000S
Tips LTS 1ML Pstrl 960/10 LQR-1000S
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 30296781
Tip LTS 200UL Pstr LQR-200SLR
Tip LTS 200UL Pstr LQR-200SLR
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 17014401
Tips LTS 1ML 960/10 LQR-1000
Tips LTS 1ML 960/10 LQR-1000
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 30281704
BenchSmart 96 200µl Head
BenchSmart 96 200µl Head
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 30296709
BenchSmart 96 1000µl Head
BenchSmart 96 1000µl Head
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 30296780
BenchSmart 96 20µl Head
BenchSmart 96 20µl Head
Type  
Volume Range  
Description  
Order No.  
Material No.: 30296708
Comparison

Tài liệu

Manuals

Liquidator 96 Operating Instructions
This manual provides a complete overview of the operating instructions for the Liquidator 96 Benchtop Pipetting System.
BenchSmart 96 Operating Instructions
This manual provides a complete overview of the operating instructions for the BenchSmart 96 Pipetting System.

Tài liệu quảng cáo

Liquidator 96: Manual 96-Channel Pipetting
METTLER TOLEDO has designed its 20 μL and 200 μL Rainin Liquidators for speed, accuracy and ease of use. By understanding how researchers work and ho...

White Papers

improving quantitative enzyme-linked immunosorbent
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is a common technique in modern biological research. It is used to detect and quantify distinct proteins in...
liquidator 96 volume range lab efficiency
This white paper provides an overview of how the Rainin Liquidator 96-channel manual pipetting device that allows researchers to accurately and precis...
CCDB simplifies genomic workflow DNA barcoding
Biological research is increasingly reliant on the ability of researchers to collect data from large numbers of samples. The faster numerous data poin...
Semi-Automated Pipetting - Higher Accuracy, Greater Flexibility
Trang trắng nghiên cứu về các khả năng và độ chính xác của việc sử dụng BenchSmart 96 trong chuẩn bị mẫu cho hai thí nghiệm này.

Dịch vụ

Dịch vụ chuyên nghiệp – Được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu của bạn

METTLER TOLEDO hỗ trợ và bảo trì pipet của bạn trong suốt quá trình sử dụng pipet, từ các kỹ thuật pipet tốt đến bảo dưỡng dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.