Chứng nhận và hiệu chuẩn pipet ISO/IEC 17025 | Chuyên gia pipet
Tiếng Việt
Pipette Calibration

Dịch vụ hiệu chuẩn Pipet Rainin

Chứng nhận ISO/IEC 17025, ISO 8655

Đặt hàng
+84 28 73 090 789
Gọi để được báo giá
Pipette accuracy
ISO/IEC 17025 accreditation
Expert pipette technicians
Mulitichannel calibration
ISO 8655 Compliant
Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.