TerraRack - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
TerraRack

TerraRack

Hộp dựng đầu tip thân thiện nhất với môi trường

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
TerraRack Rainin
Các loại và các thể tích TerraRack
TerraRack
TerraRack
TerraRack giảm thiểu chất thải

Sản phẩm & Cấu hình

Các sản phẩm TerraRack và các thông số kỹ thuật

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Description
Trade_Name
Order No.
Measuring sensor type
Pipette Tips TR LTS 250µL S 960A/10
Pipette Tips TR LTS 250µL S 960A/10

TerraRack™ (recyclable rack) tips, 250 μL max. volume, for Rainin pipettes with LTS™ LiteTouch™, pre...

Description 960 LTS tips in 10 racks, presterilized
Trade_Name  
Order No. 17014962
Measuring sensor type  
Material No.: 17014962
Description960 LTS tips in 10 racks, presterilized
Order No.17014962
đầu tip pipet  TR LTS 200µL F 960A/10
đầu tip pipet  TR LTS 200µL F 960A/10

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 200 μL, dành cho các pipet của Rain...

Description 960 LTS tips in 10 racks, presterilized, filter
Trade_Name  
Order No. 17014963
Measuring sensor type  
Material No.: 17014963
Description960 LTS tips in 10 racks, presterilized, filter
Order No.17014963
Pipette Tips TR LTS 20µL S 960A/10
Pipette Tips TR LTS 20µL S 960A/10

TerraRack™ (recyclable rack) tips, 20 μL max. volume, for Rainin 2, 10 and 20 μL pipettes with LTS™...

Description 960 LTS tips in 10 racks, presterilized
Trade_Name  
Order No. 17014960
Measuring sensor type  
Material No.: 17014960
Description960 LTS tips in 10 racks, presterilized
Order No.17014960
đầu tip pipet  TR LTS 300µL S 768A/8
đầu tip pipet  TR LTS 300µL S 768A/8

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 300 μL, dành cho các pipet của Rain...

Description 768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Trade_Name  
Order No. 17014964
Measuring sensor type  
Material No.: 17014964
Description768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Order No.17014964
Pipette Tips TR LTS 20µL F 960A/10
Pipette Tips TR LTS 20µL F 960A/10

TerraRack™ (recyclable rack) tips, 10 μL max. volume, for Rainin 2, 10 and 20 μL pipettes with LTS™...

Description 960 LTS tips in 10 racks, presterilized, filter
Trade_Name  
Order No. 17014961
Measuring sensor type  
Material No.: 17014961
Description960 LTS tips in 10 racks, presterilized, filter
Order No.17014961
Tips LTS 1200UL Pstr 768/8 TR-L1200S
Tips LTS 1200UL Pstr 768/8 TR-L1200S

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 1200 μL, dành cho các pipet của Rai...

Description 768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Trade_Name  
Order No. 17014968
Measuring sensor type  
Material No.: 17014968
Description768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Order No.17014968
đầu tip pipet  TR LTS 300µL F 768A/8
đầu tip pipet  TR LTS 300µL F 768A/8

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 300 μL, dành cho các pipet của Rain...

Description 768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Trade_Name  
Order No. 17014965
Measuring sensor type  
Material No.: 17014965
Description768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Order No.17014965
đầu tip pipet  TR LTS 1000µL S 768A/8
đầu tip pipet  TR LTS 1000µL S 768A/8

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 1000 μL, dành cho các pipet của Rai...

Description 768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Trade_Name  
Order No. 17014966
Measuring sensor type  
Material No.: 17014966
Description768 LTS tips in 8 racks, presterilized
Order No.17014966
Tips LTS 1000UL Fltr 768/8 TR-L1000F
Tips LTS 1000UL Fltr 768/8 TR-L1000F

768 LTS tips in 8 racks

Description 768 LTS tips in 8 racks, presterilized, filter
Trade_Name  
Order No. 17014967
Measuring sensor type  
Material No.: 17014967
Description768 LTS tips in 8 racks, presterilized, filter
Order No.17014967
đầu tip pipet  TR LTS 1200µL F 768A/8
đầu tip pipet  TR LTS 1200µL F 768A/8

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 1200 μL, dành cho các pipet của Rai...

Description 768 LTS tips in 8 racks, presterilized, filter
Trade_Name  
Order No. 17014969
Measuring sensor type  
Material No.: 17014969
Description768 LTS tips in 8 racks, presterilized, filter
Order No.17014969
Tips UNV 10UL Fltr 960/10 TR-10F
Tips UNV 10UL Fltr 960/10 TR-10F

960 tips in 10 racks

Description 960 tips in 10 racks, presterilized, filter
Trade_Name  
Order No. 17014971
Measuring sensor type  
Material No.: 17014971
Description960 tips in 10 racks, presterilized, filter
Order No.17014971
Tips UNV 30UL Fltr 960/10 TR-20F
Tips UNV 30UL Fltr 960/10 TR-20F

960 tips in 10 racks

Description 960 tips in 10 racks, presterilized, filter
Trade_Name  
Order No. 17014974
Measuring sensor type  
Material No.: 17014974
Description960 tips in 10 racks, presterilized, filter
Order No.17014974
Tips UNV 10UL Fltr 960/10 TR-10GF
Tips UNV 10UL Fltr 960/10 TR-10GF

960 ShaftGard tips in 10 racks

Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Trade_Name  
Order No. 17014973
Measuring sensor type  
Material No.: 17014973
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Order No.17014973
Tips UNV 10UL Pstr 960/10 TR-10S
Tips UNV 10UL Pstr 960/10 TR-10S

TR-10S 960 tips in 10 racks

Description 960 tips in 10 racks, presterilized
Trade_Name  
Order No. 17014970
Measuring sensor type  
Material No.: 17014970
Description960 tips in 10 racks, presterilized
Order No.17014970
Tips UNV 10UL Pstr 960/10 TR-10GS
Tips UNV 10UL Pstr 960/10 TR-10GS

960 ShaftGard tips in 10 racks

Description 960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized
Trade_Name  
Order No. 17014972
Measuring sensor type  
Material No.: 17014972
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized
Order No.17014972
đầu tip pipet  TR UNV 200µL F 960A/10
đầu tip pipet  TR UNV 200µL F 960A/10

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 200 μL, phù hợp thông dụng, đã tiệt...

Description 960 tips in 10 racks, presterilized, filter
Trade_Name  
Order No. 17014977
Measuring sensor type  
Material No.: 17014977
Description960 tips in 10 racks, presterilized, filter
Order No.17014977
đầu tip pipet  TR UNV 100µL F 960A/10
đầu tip pipet  TR UNV 100µL F 960A/10

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 100 μL, phù hợp thông dụng, đã tiệt...

Description 960 tips in 10 racks, presterilized, filter
Trade_Name  
Order No. 17014975
Measuring sensor type  
Material No.: 17014975
Description960 tips in 10 racks, presterilized, filter
Order No.17014975
đầu tip pipet  TR UNV 250µL S 960A/10
đầu tip pipet  TR UNV 250µL S 960A/10

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 250 μL, phù hợp thông dụng, đã tiệt...

Description 960tips in 10 racks, presterilized
Trade_Name  
Order No. 17014976
Measuring sensor type  
Material No.: 17014976
Description960tips in 10 racks, presterilized
Order No.17014976
Tips UNV 300UL Pstr 768/8 TR-300S
Tips UNV 300UL Pstr 768/8 TR-300S

768 tips in 8 racks

Description 768 tips in 8 racks, presterilized
Trade_Name  
Order No. 17014978
Measuring sensor type  
Material No.: 17014978
Description768 tips in 8 racks, presterilized
Order No.17014978
đầu tip pipet  TR UNV 300µL F 768A/8
đầu tip pipet  TR UNV 300µL F 768A/8

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 300 μL, phù hợp thông dụng, đã tiệt...

Description 768 tips in 8 racks, presterilized, filter
Trade_Name  
Order No. 17014979
Measuring sensor type  
Material No.: 17014979
Description768 tips in 8 racks, presterilized, filter
Order No.17014979
Base TerraRack Tall
Base TerraRack Tall

TerraRack Base - tall

Description TerraRack Base - tall
Trade_Name  
Order No. 17014983
Measuring sensor type  
Material No.: 17014983
DescriptionTerraRack Base - tall
Order No.17014983
Base TerraRack Short
Base TerraRack Short

TerraRack Base - short

Description TerraRack Base - short
Trade_Name  
Order No. 17014982
Measuring sensor type  
Material No.: 17014982
DescriptionTerraRack Base - short
Order No.17014982
đầu tip pipet  TR UNV 1000µL F 768A/8
đầu tip pipet  TR UNV 1000µL F 768A/8

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 1000 μL, phù hợp thông dụng, đã tiệ...

Description 768 tips in 8 racks, presterilized, filter
Trade_Name  
Order No. 17014981
Measuring sensor type  
Material No.: 17014981
Description768 tips in 8 racks, presterilized, filter
Order No.17014981
đầu tip pipet  TR UNV 1000µL S 768A/8
đầu tip pipet  TR UNV 1000µL S 768A/8

Đầu hút TerraRack™ (với giá đỡ có thể tái chế), dung tích tối đa 1000 μL, phù hợp thông dụng, đã tiệ...

Description 768 tips in 8 racks, presterilized
Trade_Name  
Order No. 17014980
Measuring sensor type  
Material No.: 17014980
Description768 tips in 8 racks, presterilized
Order No.17014980
Comparison

Tài liệu

Tài liệu kỹ thuật TerraRack

Brochures

LTS LiteTouch System
By virtually eliminating friction, the Rainin LiteTouch System dramatically reduces the amount of force required to load and eject tips.

Bảng dữ liệu

TerraRack Datasheet
TerraRacks are single-use, disposable hinged-lid racks that won’t flex or bend when loading single and multichannel pipettes.

Trang trắng

Chọn và bảo quản Pipet!
Get an introduction and practical guide to the proper use, testing, maintenance and calibration of piston pipettes.
Chất lượng Đầu hút Pipet
Bài viết này giới thiệu và cung cấp những lời khuyên chi tiết về việc lựa chọn đầu hút phù hợp nhất, hay nói cách khác lựa chọn đầu hút mà không làm ả...
đầu hút rainin bioclean không có tạp chất
Các thông số kỹ thuật kiểm tra nghiêm ngặt cùng với thiết kế quy trình kiểm tra giúp đảm bảo độ sạch của các đầu hút pipet Raininà ¢ s. Trang trắng n...
Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips
Trang trắng này trình bày tính năng "định chuẩn" hiệu suất chất lỏng có nhiều thành phần và đặc tính vật lý trong quá trình pipet của các đầu hút Rain...
Comparative Carbon Footprints Terrarack
METTLER TOLEDO Rainin is the pioneer of high purity ‘BioClean’ tips, creating a range of super-clean tips which are certified to be free of biological...

Báo cáo kỹ thuật

Aerosol-resistant Tips Prevent DNA Contamination
The results are in! Rainin aerosol resistant tips protect against cross-contamination of mechanical pipettes by DNA aerosols.
Test Protocol for Rainin Tips / Capillaries and Pistons
Rainin BioClean pipette tips and capillaries/pistons labeled “Certified RNase-, DNase-, DNA-, Pyrogen-, and ATP-free” have been process-tested and pas...
Protecting Sample Integrity
Clean pipette tips are critical in life science research. To ensure high quality lab results, tips coming into contact with samples must be free of DN...
Inhibition of PCR Reactions by Self-sealing Filter Tips Containing Cellulose-gum Additives
Pipette tips with filters are often used for PCR-type reactions to prevent cross-contamination of samples. Most filter tips contain pure, polyethylene...
FinePoint Aerosol-resistant Tips
FinePoint aerosol-resistant tips - proven to protect sample and pipettes from aerosol

Dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ dành cho pipet

Gọi để được báo giá

Dịch vụ bảo trì và sửa chữa pipet chuyên nghiệp – Được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu của bạn

METTLER TOLEDO hỗ trợ và bảo trì pipet của bạn trong suốt quá trình sử dụng pipet, từ các kỹ thuật pipet tốt đến bảo dưỡng dự phòng và từ hiệu chuẩn đến sửa chữa thiết bị.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.