StableStak - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Rainin StableStak

StableStak

Các ngăn xếp chồng nhiều lớp cho lưu lượng cao

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá
Rainin StableStak
Kiểu và Dung tích StableStak
Rainin StableStak
Hấp tiệt trùng
Chất lượng Bioclean

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Description
Max. Capacity
Order No.
Material No.: 17005873
Xem chi tiết
Description960LTS tips in 5 layers
Max. Capacity20 μL
Order No.17005873
Material No.: 17005874
Xem chi tiết
Description960 LTS tips in 5 layers, presterilized
Max. Capacity200 μL
Order No.17005874
Material No.: 17005875
Xem chi tiết
Description960 LTS tips in 5 layers
Max. Capacity200 μL
Order No.17005875
Material No.: 17005877
Xem chi tiết
Description768 LTS tips in 4 layers
Max. Capacity300 μL
Order No.17005877
Material No.: 17007090
Xem chi tiết
Description768 LTS tips in 4 layers
Max. Capacity1000 μL
Order No.17007090
Material No.: 17007089
Xem chi tiết
Description768 LTS tips in 4 layers, presterilized
Max. Capacity1000 μL
Order No.17007089
Material No.: 17005876
Xem chi tiết
Description768 LTS tips in 4 layers, presterilized
Max. Capacity300 μL
Order No.17005876
Material No.: 17005872
Xem chi tiết
Description960 ShaftGard tips in 10 racks, presterilized, filter
Max. Capacity10 μL
Order No.17014973
Comparison

Tài liệu

Brochures

LTS LiteTouch System
By virtually eliminating friction, the Rainin LiteTouch System dramatically reduces the amount of force required to load and eject tips.

Trang trắng

Chọn và bảo quản Pipet!
Get an introduction and practical guide to the proper use, testing, maintenance and calibration of piston pipettes.
Chất lượng Đầu hút Pipet
Bài viết này giới thiệu và cung cấp những lời khuyên chi tiết về việc lựa chọn đầu hút phù hợp nhất, hay nói cách khác lựa chọn đầu hút mà không làm ả...
đầu hút rainin bioclean không có tạp chất
Các thông số kỹ thuật kiểm tra nghiêm ngặt cùng với thiết kế quy trình kiểm tra giúp đảm bảo độ sạch của các đầu hút pipet Raininà ¢ s. Trang trắng n...
Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips
Trang trắng này trình bày tính năng "định chuẩn" hiệu suất chất lỏng có nhiều thành phần và đặc tính vật lý trong quá trình pipet của các đầu hút Rain...
Comparative Carbon Footprints Terrarack
METTLER TOLEDO Rainin is the pioneer of high purity ‘BioClean’ tips, creating a range of super-clean tips which are certified to be free of biological...

Báo cáo kỹ thuật

Aerosol-resistant Tips Prevent DNA Contamination
The results are in! Rainin aerosol resistant tips protect against cross-contamination of mechanical pipettes by DNA aerosols.
Test Protocol for Rainin Tips / Capillaries and Pistons
Rainin BioClean pipette tips and capillaries/pistons labeled “Certified RNase-, DNase-, DNA-, Pyrogen-, and ATP-free” have been process-tested and pas...
Protecting Sample Integrity
Clean pipette tips are critical in life science research. To ensure high quality lab results, tips coming into contact with samples must be free of DN...
Inhibition of PCR Reactions by Self-sealing Filter Tips Containing Cellulose-gum Additives
Pipette tips with filters are often used for PCR-type reactions to prevent cross-contamination of samples. Most filter tips contain pure, polyethylene...
FinePoint Aerosol-resistant Tips
FinePoint aerosol-resistant tips - proven to protect sample and pipettes from aerosol
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.