Cân trượt di động kép (CIM) - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Coupled-In-Motion (CIM) Rail Scales

Cân trượt di động kép (CIM)

Giữ tàu di chuyển trong khi cân

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình

Tài liệu

Tài liệu quảng cáo

legal-for-trade
Legal-for-trade rail weighing can be done with static systems, but the same results are now possible in a fraction of the time. Coupled-in-motion (CIM...

Dịch vụ

Khám phá Dịch vụ – Được Thiết kế để Phù hợp với Thiết bị của bạn
Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.