Hiểu biết về Độ chính xác của Cân Xe tải - METTLER TOLEDO
 
Menu
Webinar - On Demand

Hiểu biết về Độ chính xác của Cân Xe tải

Webinar - On Demand
Nhiều công ty cho rằng các kết quả cân từ cầu cân của họ luôn luôn chính xác. Điều này đặc biệt đúng khi cân đã được cơ quan đo lường của chính phủ kiểm tra và chứng nhận. Tuy nhiên, ngay các quy định cũng cho phép một số dung sai trong cả các ứng dụng thương mại hợp pháp. Hội thảo ngắn trực tuyến này giải thích độ chính xác có thể khác nhau như thế nào và nó có ý nghĩa gì đối với việc kinh doanh của bạn.
Stuart Thomas
8 phút
English , 中文
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.