Hãy nghĩ vượt ra ngoài phạm vi cân: Giúp quản lý giao dịch tốt hơn - METTLER TOLEDO
 
Menu
Webinar - On Demand

Hãy nghĩ vượt ra ngoài phạm vi cân: Giúp quản lý giao dịch tốt hơn

Webinar - On Demand
Hội thảo trực tuyến này tập trung vào việc quản lý các giao dịch cho các ứng dụng cân xe. Nó giải thích cách các doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu giao dịch của họ hiệu quả hơn thông qua tổ chức của họ.

Chúng ta giải thích tại sao...
• ...chúng tôi sử dụng các thực hành tốt nhất từ các ứng dụng bán lẻ quen thuộc để tạo ra một giao diện mới mang tính đột phá cho các vận hành viên cân xe.

• ...chủ sở hữu cân cần xác định nhu cầu kinh doanh của họ từ các thông tin giao dịch trong bối cảnh rộng hơn trước đây.

• ...thông tin giao dịch nên được sử dụng trên toàn việc kinh doanh của bạn để tăng năng suất, quản lý hiệu quả hàng tồn kho và dễ dàng cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc có giá trị về hoạt động kinh doanh.

Nếu công ty của bạn sử dụng cân xe, hãy đăng ký hội thảo trực tuyến miễn phí này ngay trong hôm nay!
15 minutes
English
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.