POWERCELL PDX: Công nghệ Cân Xe Mới nhất - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

POWERCELL PDX: Công nghệ Cân Xe Mới nhất

Webinar - On Demand

Hãy tìm hiểu thêm về cảm biến tải trọng mang tính cách mạng POWERCELL PDX, vượt trội về độ tin cậy và sự chính xác.
English , Français , Español , 中文 , Deutsch , 한국어 , Polski

Phác thảo hội thảo trực tuyến

 • Cảm biến tải trọng: Trái tim của Mọi Chiếc Cân
  • Tổng chi phí sở hữu
  • Công nghệ tốt hơn, hiệu suất tốt hơn

 • Về cảm biến tải trọng POWERCELL PDX
  • Sự chính xác và độ tin cậy
  • Các điều kiện cực độ và chống sét
  • Loại bỏ các hộp nối
  • Sự ăn mòn và độ ẩm xâm nhập
  • Nhiễu sóng, thiệt hại cáp, và cân gian
  • Loại bỏ thời gian ngừng vận hành
  • Kiểm tra toàn diện

 • Chẩn đoán – Tương tự so với POWERCELL
 • Cân mới so với Nâng cấp
 • Tóm tắt


Người trình bày
Stuart Thomas, Giám đốc Tiếp thị và Dịch vụ Toàn cầu
Đơn vị Kinh doanh Chiến lược Phương tiện, METTLER TOLEDO

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.