POWERCELL PDX - Công nghệ cân xe mới nhất| METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Webinar - On Demand

POWERCELL PDX: Công nghệ cân xe mới nhất

Webinar - On Demand

Xem trước hội thảo trực tuyến QbD

Tìm hiểu thêm về load cell POWERCELL PDX với độ tin cậy và độ chính xác vượt trội.

 

 

English ,
Français ,
Español ,
中文 ,
Deutsch ,
한국어 ,
Polski ,
Русский ,
ภาษาไทย

Chương trình hội thảo trực tuyến

 • Load cell: trái tim của mọi cân
  • Tổng chi phí sở hữu
  • Công nghệ tốt hơn, hiệu suất tốt hơn

 • Giới thiệu về Load cell POWERCELL PDX
  • Độ chính xác và độ tin cậy
  • Các điều kiện khắc nghiệt và chống sét
  • Loại bỏ junction box
  • Sự ăn mòn và độ ẩm xâm nhập
  • Nhiễu sóng vô tuyến, hư hại cáp, và gian lận
  • Loại bỏ thời gian ngừng hoạt động
  • Thử nghiệm toàn diện

 • Chẩn đoán – Analog so với POWERCELL
 • Cân mới so với cân được nâng cấp
 • Tóm tắt


Diễn giả
Stuart Thomas, Giám đốc tiếp thị và dịch vụ toàn cầu
Đơn vị kinh doanh cân xe chiến lược, METTLER TOLEDO

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.