Các Máy Đo TOC Cầm Tay
Các Máy Đo TOC Cầm Tay

Các Máy Đo TOC Cầm Tay

Phân Tích Tổng Lượng Cácbon Hữu Cơ Theo Thời Gian Thực Với Máy Phân Tích Cầm Tay

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Đo TOC Tại Chỗ, Bất Kỳ Nơi Nào và Bất Kỳ Thời Điểm Nào
Thu Thập Dữ Liệu Dễ Dàng & Phân Tích với Cổng USB Đôi
Tuân Thủ Dược Điển Toàn Cầu

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Phạm vi đo
Repeatability
Độ phân giải
Xem chi tiết
Phạm vi đo0.05 - 1000 µgC/L (ppbC)
Repeatability±0.05 ppbC, ±1.0% > 5 ppb
Độ phân giải0.001 ppbC (µgC/L)
Comparison

Tài liệu

Bảng dữ liệu

Data Sheet: 450TOC Services
Scheduled maintenance of your portable 450TOC drives operational efficiency by ensuring critical components are at peak performance.

Manuals

Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.

Dịch vụ

Đặt hàng
+84 28 73 090 789
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.