Máy Phân Tích TOC On-Line
Máy Phân Tích TOC On-Line

Máy Phân Tích TOC On-Line

Phân tích thời gian thực Tổng lượng Carbon Hữu cơ (TOC) nhiễm trong nước

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

Sản phẩm & Cấu hình

 
Sản phẩm & Cấu hình
Lọc:
Bộ lọc
Clear All
 
Phạm vi đo
Repeatability
Độ phân giải
Xem chi tiết
Phạm vi đo0.05 - 2000 ppbC (µgC/L)
Repeatability± 0.05 ppbC <5 ppb, ±1.0%> 5 ppb
Độ phân giải0.001 ppbC (µgC/L)
Comparison
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.