Cân phân tích Excellence | Chất lượng Thụy Sĩ
Excellence Level Abalytical Balance

Excellence Level Balances

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Cân phân tích XPE
Cân phân tích XSE

Cân phân tích XPE

Cân phân tích XSE

Cân XPE cung cấp hiệu suất cân tốt nhất và đáp ứng các yêu cầu cao nhất về độ an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và dễ tuân thủ.
Giải pháp hoàn hảo cho nhiều nơi làm việc: hiệu suất cân tuyệt vời, vận hành trực quan và quy trình liền mạch.
Thông Số Kỹ Thuật
Công suất đến 520g và khả năng đọc 0,005 mg / 0,1 mg
Hiệu suất vượt trội
Trọng lượng tối thiểu USP41 giảm xuống còn 10 mg
Vận hành không cần chạm vào
Cân, trừ bì, mở/đóng cửa – không nhiễm bẫn, vận hành không cần dùng tay
Quản lý công việc theo hướng dẫn người dùng
Tùy chọn RFID; LabX: xử lý dữ liệu tự động, hướng dẫn SOP
Vệ sinh Dễ dàng
Hộp cân có thể được tháo rời nhanh chóng, không thấm dầu rửa
Giảm thiểu nạp tĩnh điện
Tự động dò tĩnh điện, bộ ion hóa nhỏ gọn
Dễ tuân thủ
StatusLight™: mức cân, kiểm tra xong, sẵn sàng cân
Thông Số Kỹ Thuật
Công suất đến 220 g và Khả năng đọc đến 0,01 mg / 0,1 mg
Hiệu suất cao
Khái niệm cảm biến độc đáo với SmartGrid
Vận hành Trực quan
Màn hình cảm ứng, cài đặt cá nhân, hướng dẫn cân
Quy trình liền mạch
Tùy chọn RFID; LabX: xử lý dữ liệu tự động, hướng dẫn SOP
Làm vệ sinh Độc đáo
Buồng cân có thể được tháo rời nhanh chóng, an toàn với nước rửa chén
Quản lý Cân
StatusLight™: mức cân bằng, kiểm tra xong, sẵn sàng cân
Cân Phân tích XS
XPR Analytical Balances

Cân Phân tích XS

Cân phân tích XPR

Xử lý công thái học đáng tin cậy hàng loạt mẫu thử - với SmartGrid cho kết quả nhanh và màn hình cảm ứng sáng, rõ giảm mệt mỏi.
Tailored solutions, quality assurance functions and up to 6 decimal places ensure accurate, right-first-time results. Rely on LabX for data integrity.
Thông Số Kỹ Thuật
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc giảm xuống còn 0,01 mg / 0,1 mg
Kết quả chính xác
Trọng lượng mẫu giảm thiểu xuống còn 16 mg với SmartGrid
Năng suất cao
Sử dụng ErgoClips™ và SmartGrid™ cho kết quả nhanh nhất
Thiết kế Tiện dụng vì Sức khỏe
Loại bỏ căng thẳng khỏi quy trình cân lạc hậu
Vệ sinh Dễ dàng
Tấm chắn bảo vệ có thể tháo rời trong vài giây để vệ sinh.
Capacity up to 320 g
Readability down to 0.001 mg
USP minimum weight down to 10 mg
Best in Class: Use minimum sample quantities
Thanks to exceptional weighing performance, you can use just the smallest amounts of your valuable samples – save costs and prevent waste
GWP and LabX: Be audit-ready anytime
GWP Approved ensures your weighing results meet all your quality and compliance requirements. LabX software provides proven data integrity
StaticDetect®: Enjoy fast and error-free weighing
Eliminate the interference and hidden weighing errors caused by electrostatic charges on samples and containers
XSR Analytical Balances

XSR Analytical Balances

Ensure maximum productivity thanks to fast results, ergonomic processes and easy cleaning features. Go paperless with LabX.
Capacity up to 320 g
Readability down to 0.01 mg
USP minimum weight down to 16 mg
LabX: Benefit from automatic data handling
LabX saves all your results and process information automatically in a secure database. Instruments, tasks and users can be managed centrally
Automated Doors: Work without interruption
Open the draft shield doors with just one-touch. Weighing processes are faster and more ergonomic, helping you to get your work done faster
Dismountable Draft Shield: Clean-up in seconds
The draft shield and hanging SmartGrid weighing pan ensure excellent weighing performance. Easily dismantled in seconds, they make cleaning a breeze
Cân phân tích XPE

Cân XPE cung cấp hiệu suất cân tốt nhất và đáp ứng các yêu cầu cao nhất về độ an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và dễ tuân thủ.

Thông Số Kỹ Thuật
Công suất đến 520g và khả năng đọc 0,005 mg / 0,1 mg
Hiệu suất vượt trội
Trọng lượng tối thiểu USP41 giảm xuống còn 10 mg
Vận hành không cần chạm vào
Cân, trừ bì, mở/đóng cửa – không nhiễm bẫn, vận hành không cần dùng tay
Quản lý công việc theo hướng dẫn người dùng
Tùy chọn RFID; LabX: xử lý dữ liệu tự động, hướng dẫn SOP
Vệ sinh Dễ dàng
Hộp cân có thể được tháo rời nhanh chóng, không thấm dầu rửa
Giảm thiểu nạp tĩnh điện
Tự động dò tĩnh điện, bộ ion hóa nhỏ gọn
Dễ tuân thủ
StatusLight™: mức cân, kiểm tra xong, sẵn sàng cân
Cân phân tích XSE

Giải pháp hoàn hảo cho nhiều nơi làm việc: hiệu suất cân tuyệt vời, vận hành trực quan và quy trình liền mạch.

Thông Số Kỹ Thuật
Công suất đến 220 g và Khả năng đọc đến 0,01 mg / 0,1 mg
Hiệu suất cao
Khái niệm cảm biến độc đáo với SmartGrid
Vận hành Trực quan
Màn hình cảm ứng, cài đặt cá nhân, hướng dẫn cân
Quy trình liền mạch
Tùy chọn RFID; LabX: xử lý dữ liệu tự động, hướng dẫn SOP
Làm vệ sinh Độc đáo
Buồng cân có thể được tháo rời nhanh chóng, an toàn với nước rửa chén
Quản lý Cân
StatusLight™: mức cân bằng, kiểm tra xong, sẵn sàng cân
Cân Phân tích XS

Xử lý công thái học đáng tin cậy hàng loạt mẫu thử - với SmartGrid cho kết quả nhanh và màn hình cảm ứng sáng, rõ giảm mệt mỏi.

Thông Số Kỹ Thuật
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc giảm xuống còn 0,01 mg / 0,1 mg
Kết quả chính xác
Trọng lượng mẫu giảm thiểu xuống còn 16 mg với SmartGrid
Năng suất cao
Sử dụng ErgoClips™ và SmartGrid™ cho kết quả nhanh nhất
Thiết kế Tiện dụng vì Sức khỏe
Loại bỏ căng thẳng khỏi quy trình cân lạc hậu
Vệ sinh Dễ dàng
Tấm chắn bảo vệ có thể tháo rời trong vài giây để vệ sinh.
XPR Analytical Balances

Tailored solutions, quality assurance functions and up to 6 decimal places ensure accurate, right-first-time results. Rely on LabX for data integrity.

Capacity up to 320 g
Readability down to 0.001 mg
USP minimum weight down to 10 mg
Best in Class: Use minimum sample quantities
Thanks to exceptional weighing performance, you can use just the smallest amounts of your valuable samples – save costs and prevent waste
GWP and LabX: Be audit-ready anytime
GWP Approved ensures your weighing results meet all your quality and compliance requirements. LabX software provides proven data integrity
StaticDetect®: Enjoy fast and error-free weighing
Eliminate the interference and hidden weighing errors caused by electrostatic charges on samples and containers
XSR Analytical Balances

Ensure maximum productivity thanks to fast results, ergonomic processes and easy cleaning features. Go paperless with LabX.

Capacity up to 320 g
Readability down to 0.01 mg
USP minimum weight down to 16 mg
LabX: Benefit from automatic data handling
LabX saves all your results and process information automatically in a secure database. Instruments, tasks and users can be managed centrally
Automated Doors: Work without interruption
Open the draft shield doors with just one-touch. Weighing processes are faster and more ergonomic, helping you to get your work done faster
Dismountable Draft Shield: Clean-up in seconds
The draft shield and hanging SmartGrid weighing pan ensure excellent weighing performance. Easily dismantled in seconds, they make cleaning a breeze
Cân XPE cung cấp hiệu suất cân tốt nhất và đáp ứng các yêu cầu cao nhất về độ an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và dễ tuân thủ.
Thông Số Kỹ Thuật
Công suất đến 520g và khả năng đọc 0,005 mg / 0,1 mg
Hiệu suất vượt trội
Trọng lượng tối thiểu USP41 giảm xuống còn 10 mg
Vận hành không cần chạm vào
Cân, trừ bì, mở/đóng cửa – không nhiễm bẫn, vận hành không cần dùng tay
Quản lý công việc theo hướng dẫn người dùng
Tùy chọn RFID; LabX: xử lý dữ liệu tự động, hướng dẫn SOP
Vệ sinh Dễ dàng
Hộp cân có thể được tháo rời nhanh chóng, không thấm dầu rửa
Giảm thiểu nạp tĩnh điện
Tự động dò tĩnh điện, bộ ion hóa nhỏ gọn
Dễ tuân thủ
StatusLight™: mức cân, kiểm tra xong, sẵn sàng cân
Cân phân tích XPE
Giải pháp hoàn hảo cho nhiều nơi làm việc: hiệu suất cân tuyệt vời, vận hành trực quan và quy trình liền mạch.
Thông Số Kỹ Thuật
Công suất đến 220 g và Khả năng đọc đến 0,01 mg / 0,1 mg
Hiệu suất cao
Khái niệm cảm biến độc đáo với SmartGrid
Vận hành Trực quan
Màn hình cảm ứng, cài đặt cá nhân, hướng dẫn cân
Quy trình liền mạch
Tùy chọn RFID; LabX: xử lý dữ liệu tự động, hướng dẫn SOP
Làm vệ sinh Độc đáo
Buồng cân có thể được tháo rời nhanh chóng, an toàn với nước rửa chén
Quản lý Cân
StatusLight™: mức cân bằng, kiểm tra xong, sẵn sàng cân
Cân phân tích XSE
Xử lý công thái học đáng tin cậy hàng loạt mẫu thử - với SmartGrid cho kết quả nhanh và màn hình cảm ứng sáng, rõ giảm mệt mỏi.
Thông Số Kỹ Thuật
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc giảm xuống còn 0,01 mg / 0,1 mg
Kết quả chính xác
Trọng lượng mẫu giảm thiểu xuống còn 16 mg với SmartGrid
Năng suất cao
Sử dụng ErgoClips™ và SmartGrid™ cho kết quả nhanh nhất
Thiết kế Tiện dụng vì Sức khỏe
Loại bỏ căng thẳng khỏi quy trình cân lạc hậu
Vệ sinh Dễ dàng
Tấm chắn bảo vệ có thể tháo rời trong vài giây để vệ sinh.
Cân Phân tích XS
Tailored solutions, quality assurance functions and up to 6 decimal places ensure accurate, right-first-time results. Rely on LabX for data integrity.
Capacity up to 320 g
Readability down to 0.001 mg
USP minimum weight down to 10 mg
Best in Class: Use minimum sample quantities
Thanks to exceptional weighing performance, you can use just the smallest amounts of your valuable samples – save costs and prevent waste
GWP and LabX: Be audit-ready anytime
GWP Approved ensures your weighing results meet all your quality and compliance requirements. LabX software provides proven data integrity
StaticDetect®: Enjoy fast and error-free weighing
Eliminate the interference and hidden weighing errors caused by electrostatic charges on samples and containers
XPR Analytical Balances
Ensure maximum productivity thanks to fast results, ergonomic processes and easy cleaning features. Go paperless with LabX.
Capacity up to 320 g
Readability down to 0.01 mg
USP minimum weight down to 16 mg
LabX: Benefit from automatic data handling
LabX saves all your results and process information automatically in a secure database. Instruments, tasks and users can be managed centrally
Automated Doors: Work without interruption
Open the draft shield doors with just one-touch. Weighing processes are faster and more ergonomic, helping you to get your work done faster
Dismountable Draft Shield: Clean-up in seconds
The draft shield and hanging SmartGrid weighing pan ensure excellent weighing performance. Easily dismantled in seconds, they make cleaning a breeze
XSR Analytical Balances
Cân phân tích XPE

Cân XPE cung cấp hiệu suất cân tốt nhất và đáp ứng các yêu cầu cao nhất về độ an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và dễ tuân thủ.

Thông Số Kỹ Thuật
Công suất đến 520g và khả năng đọc 0,005 mg / 0,1 mg
Hiệu suất vượt trội
Trọng lượng tối thiểu USP41 giảm xuống còn 10 mg
Vận hành không cần chạm vào
Cân, trừ bì, mở/đóng cửa – không nhiễm bẫn, vận hành không cần dùng tay
Quản lý công việc theo hướng dẫn người dùng
Tùy chọn RFID; LabX: xử lý dữ liệu tự động, hướng dẫn SOP
Vệ sinh Dễ dàng
Hộp cân có thể được tháo rời nhanh chóng, không thấm dầu rửa
Giảm thiểu nạp tĩnh điện
Tự động dò tĩnh điện, bộ ion hóa nhỏ gọn
Dễ tuân thủ
StatusLight™: mức cân, kiểm tra xong, sẵn sàng cân
Cân phân tích XSE

Giải pháp hoàn hảo cho nhiều nơi làm việc: hiệu suất cân tuyệt vời, vận hành trực quan và quy trình liền mạch.

Thông Số Kỹ Thuật
Công suất đến 220 g và Khả năng đọc đến 0,01 mg / 0,1 mg
Hiệu suất cao
Khái niệm cảm biến độc đáo với SmartGrid
Vận hành Trực quan
Màn hình cảm ứng, cài đặt cá nhân, hướng dẫn cân
Quy trình liền mạch
Tùy chọn RFID; LabX: xử lý dữ liệu tự động, hướng dẫn SOP
Làm vệ sinh Độc đáo
Buồng cân có thể được tháo rời nhanh chóng, an toàn với nước rửa chén
Quản lý Cân
StatusLight™: mức cân bằng, kiểm tra xong, sẵn sàng cân
Cân Phân tích XS

Xử lý công thái học đáng tin cậy hàng loạt mẫu thử - với SmartGrid cho kết quả nhanh và màn hình cảm ứng sáng, rõ giảm mệt mỏi.

Thông Số Kỹ Thuật
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc giảm xuống còn 0,01 mg / 0,1 mg
Kết quả chính xác
Trọng lượng mẫu giảm thiểu xuống còn 16 mg với SmartGrid
Năng suất cao
Sử dụng ErgoClips™ và SmartGrid™ cho kết quả nhanh nhất
Thiết kế Tiện dụng vì Sức khỏe
Loại bỏ căng thẳng khỏi quy trình cân lạc hậu
Vệ sinh Dễ dàng
Tấm chắn bảo vệ có thể tháo rời trong vài giây để vệ sinh.
XPR Analytical Balances

Tailored solutions, quality assurance functions and up to 6 decimal places ensure accurate, right-first-time results. Rely on LabX for data integrity.

Capacity up to 320 g
Readability down to 0.001 mg
USP minimum weight down to 10 mg
Best in Class: Use minimum sample quantities
Thanks to exceptional weighing performance, you can use just the smallest amounts of your valuable samples – save costs and prevent waste
GWP and LabX: Be audit-ready anytime
GWP Approved ensures your weighing results meet all your quality and compliance requirements. LabX software provides proven data integrity
StaticDetect®: Enjoy fast and error-free weighing
Eliminate the interference and hidden weighing errors caused by electrostatic charges on samples and containers
XSR Analytical Balances

Ensure maximum productivity thanks to fast results, ergonomic processes and easy cleaning features. Go paperless with LabX.

Capacity up to 320 g
Readability down to 0.01 mg
USP minimum weight down to 16 mg
LabX: Benefit from automatic data handling
LabX saves all your results and process information automatically in a secure database. Instruments, tasks and users can be managed centrally
Automated Doors: Work without interruption
Open the draft shield doors with just one-touch. Weighing processes are faster and more ergonomic, helping you to get your work done faster
Dismountable Draft Shield: Clean-up in seconds
The draft shield and hanging SmartGrid weighing pan ensure excellent weighing performance. Easily dismantled in seconds, they make cleaning a breeze

Dịch vụ

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.