Cân phân tích Excellence | Chất lượng Thụy Sĩ
Excellence Level Abalytical Balance

Excellence Level Balances

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
XPR Analytical Balances
XSR Analytical Balances

Cân phân tích XPR

Cân phân tích XSR

Các giải pháp phù hợp, chức năng đảm bảo chất lượng và lên đến 6 chữ số thập phân đảm bảo kết quả chính xác, ngay lần đầu tiên. Dựa vào LabX để toàn vẹn dữ liệu.
Đảm bảo năng suất tối đa nhờ kết quả nhanh, thao tác và các tính năng làm sạch dễ dàng. Không cần giấy tờ với LabX
Dung lượng lên tới 320 g
Khả năng đọc xuống 0,001 mg
Trọng lượng tối thiểu USP xuống tới 10 mg
Tốt nhất: Sử dụng số lượng mẫu tối thiểu
Nhờ hiệu suất cân đặc biệt, bạn có thể sử dụng chỉ một lượng nhỏ nhất trong các mẫu có giá trị của mình - tiết kiệm chi phí và ngăn ngừa lãng phí
GWP và LabX: Sẵn sàng kiểm toán bất cứ lúc nào
GWP được phê duyệt đảm bảo kết quả cân của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu về chất lượng và tuân thủ của bạn. Phần mềm LabX cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu đã được chứng minh
StaticDetect®: Thưởng thức cân nhanh và không có lỗi
Loại bỏ nhiễu và các lỗi cân nặng ẩn do điện tĩnh trên mẫu và vật chứa
Dung lượng lên tới 320 g
Khả năng đọc xuống 0,01 mg
Trọng lượng tối thiểu USP xuống tới 16 mg
LabX: Lợi ích từ việc xử lý dữ liệu tự động
LabX lưu tất cả kết quả của bạn và xử lý thông tin tự động trong cơ sở dữ liệu an toàn. Các công cụ, nhiệm vụ và người dùng có thể được quản lý tập trung
Cửa tự động: Làm việc không bị gián đoạn
Mở cửa lồng kính chỉ cần chạm nhẹ. Cân quy trình nhanh hơn và tiện dụng hơn, giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn
Tấm chắn lồng kính: Dễ tháo dỡ và giúp dọn dẹp trong vài giây
Tấm chắn lồng kín và bàn cân SmartGrid treo đảm bảo hiệu suất cân tuyệt vời. Dễ dàng tháo dỡ trong vài giây, chúng làm sạch dễ dàng
XPR Analytical Balances

Các giải pháp phù hợp, chức năng đảm bảo chất lượng và lên đến 6 chữ số thập phân đảm bảo kết quả chính xác, ngay lần đầu tiên. Dựa vào LabX để toàn vẹn dữ liệu.

XSR Analytical Balances

Đảm bảo năng suất tối đa nhờ kết quả nhanh, thao tác và các tính năng làm sạch dễ dàng. Không cần giấy tờ với LabX

Các giải pháp phù hợp, chức năng đảm bảo chất lượng và lên đến 6 chữ số thập phân đảm bảo kết quả chính xác, ngay lần đầu tiên. Dựa vào LabX để toàn vẹn dữ liệu.
Dung lượng lên tới 320 g
Khả năng đọc xuống 0,001 mg
Trọng lượng tối thiểu USP xuống tới 10 mg
Tốt nhất: Sử dụng số lượng mẫu tối thiểu
Nhờ hiệu suất cân đặc biệt, bạn có thể sử dụng chỉ một lượng nhỏ nhất trong các mẫu có giá trị của mình - tiết kiệm chi phí và ngăn ngừa lãng phí
GWP và LabX: Sẵn sàng kiểm toán bất cứ lúc nào
GWP được phê duyệt đảm bảo kết quả cân của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu về chất lượng và tuân thủ của bạn. Phần mềm LabX cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu đã được chứng minh
StaticDetect®: Thưởng thức cân nhanh và không có lỗi
Loại bỏ nhiễu và các lỗi cân nặng ẩn do điện tĩnh trên mẫu và vật chứa
XPR Analytical Balances
Đảm bảo năng suất tối đa nhờ kết quả nhanh, thao tác và các tính năng làm sạch dễ dàng. Không cần giấy tờ với LabX
Dung lượng lên tới 320 g
Khả năng đọc xuống 0,01 mg
Trọng lượng tối thiểu USP xuống tới 16 mg
LabX: Lợi ích từ việc xử lý dữ liệu tự động
LabX lưu tất cả kết quả của bạn và xử lý thông tin tự động trong cơ sở dữ liệu an toàn. Các công cụ, nhiệm vụ và người dùng có thể được quản lý tập trung
Cửa tự động: Làm việc không bị gián đoạn
Mở cửa lồng kính chỉ cần chạm nhẹ. Cân quy trình nhanh hơn và tiện dụng hơn, giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn
Tấm chắn lồng kính: Dễ tháo dỡ và giúp dọn dẹp trong vài giây
Tấm chắn lồng kín và bàn cân SmartGrid treo đảm bảo hiệu suất cân tuyệt vời. Dễ dàng tháo dỡ trong vài giây, chúng làm sạch dễ dàng
XSR Analytical Balances
XPR Analytical Balances

Các giải pháp phù hợp, chức năng đảm bảo chất lượng và lên đến 6 chữ số thập phân đảm bảo kết quả chính xác, ngay lần đầu tiên. Dựa vào LabX để toàn vẹn dữ liệu.

XSR Analytical Balances

Đảm bảo năng suất tối đa nhờ kết quả nhanh, thao tác và các tính năng làm sạch dễ dàng. Không cần giấy tờ với LabX

Dịch vụ

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.