Good Weighing Practice ꟷ Tiêu chuẩn Cân Toàn cầu
Tiếng Việt

Tại sao cần Áp dụng

Good Weighing Practice™ (GWP®) tuân theo quy trình chuyên biệt của chúng tôi để kiểm tra mức độ phù hợp với mục đích, từ khâu lựa chọn cân cho đến quá trình vận hành hàng ngày. Điều này mang lại các lợi ích sau:

Chất lượng Đồng nhất

Chất lượng Đồng nhất

Đạt được chất lượng sản phẩm đồng nhất nhờ kết quả đồng đều.

Giảm Chi phí

Giảm Chi phí

Giảm lãng phí nguyên vật liệu và chi phí làm lại.

Tuân thủ Toàn diện

Tuân thủ Toàn diện

Luôn luôn đáp ứng yêu cầu đánh giá nhờ có quy trình quản lý chất lượng phù hợp.

Lựa chọn

Lựa chọn

Xác định mục đích

Thông tin quy trình và các yêu cầu bắt buộc của bạn sẽ hỗ trợ việc lựa chọn cân sao cho phù hợp với khuyến nghị GWP® Recommendation Xem thêm

Xác nhận

Xác nhận

Kiểm tra độ phù hợp với mục đích

Xác nhận cân đáp ứng các yêu cầu quy trình của bạn và chính xác vừa đủ cho nhu cầu của bạn với ACC và Chứng chỉ GWP® Xem thêm

Vận hành Hàng ngày

Vận hành Hàng ngày

Phù hợp với mục đích lâu dài

Để xác nhận liệu cân có tiếp tục đáp ứng các yêu cầu quy trình của bạn trong suốt vòng đời, hãy áp dụng kế hoạch hiệu chuẩn và kiểm tra định kỳ với dịch vụ GWP® Verification Xem thêm

Tìm hiểu thêm

Chứng chỉ Hiệu chuẩn Riêng của Bạn

Chứng chỉ Hiệu chuẩn Riêng của Bạn

Kết quả cân của bạn có đủ chính xác theo yêu cầu không? Hãy kiểm tra điều này thông qua việc hiệu chuẩn cân, kết hợp với đánh giá dung sai phù hợp với bạn. Xem thêm

Kiểm tra Cân Định kỳ

Kiểm tra Cân Định kỳ

Làm cách nào để thu được kết quả cân đáng tin cậy giữa các lần hiệu chuẩn? Thông qua việc kiểm tra cân định kỳ. Xem thêm

Tối đa hoá Thời gian Vận hành và Yên tâm Sử dụng

Tối đa hoá Thời gian Vận hành và Yên tâm Sử dụng

Ngăn ngừa hỏng hóc và kéo dài tuổi thọ thiết bị nhờ việc Bảo trì Dự phòng. Xem thêm

1. Good Weighing Practice (GWP) có ưu điểm gì?

GWP® giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất, giảm chi phí vận hành và duy trì sự tuân thủ đầy đủ trong toàn bộ chương trình cân của bạn. Chúng tôi có thể hỗ trợ mọi công việc, từ lựa chọn đúng loại cân đến đảm bảo cân phù hợp với mục đích sử dụng về lâu dài để có kết quả cân đáng tin cậy.

2. Tại sao tôi cần Good Weighing Practice (GWP)? Cân của chúng tôi là thiết bị mang nhãn hiệu METTLER TOLEDO. Vẫn không đủ chính xác ư?

Tất cả các thiết bị METTLER TOLEDO đều có chất lượng cao nhất và độ chính xác tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn có chắc rằng cân của mình đáp ứng được mục đích đã định không? GWP® có thể giúp đảm bảo điều đó. Ngoài ra, ngay cả thiết bị chính xác nhất cũng có thay đổi về hiệu suất cân theo thời gian. Đây là lý do các thiết bị cân cần được bảo trì, hiệu chuẩn và kiểm tra định kỳ để đảm bảo hiệu suất ổn định.

 

3. Ai nên áp dụng Good Weighing Practice (GWP)?

GWP® cần thiết cho mọi doanh nghiệp mà trong đó hoạt động cân là một phần của chuỗi giá trị, cho dù trong phòng thí nghiệm, công xưởng sản xuất hay khu vực chế biến khác. Tiêu chuẩn này phù hợp với mọi quy trình cân lớn hay nhỏ cũng như tất cả các thiết bị cân mới hoặc hiện có của bất kỳ nhà sản xuất nào trong bất kỳ ngành công nghiệp và cơ sở lao động nào.