Điện tích tĩnh điện trong quá trình cân | Metller Toledo
White Paper

Điện tích tĩnh điện trong quá trình cân

White Paper

Đừng để sự tĩnh điện phá vỡ độ chính xác cân của bạn

Electrostatic Charges
Electrostatic Charges

Các mẫu tích tĩnh điện có thể gây khó khăn cho việc xử lý và dẫn đến các lỗi trong quá trình cân đo. Nguyên nhân dẫn đến điều này là lượng điện tích tĩnh điện ròng của mẫu cân khi không có các biện pháp bổ sung, sẽ không giảm hoặc chỉ giảm chậm. Nếu các bình đựng mẫu có điện tích thì cực đối diện của bề mặt kim loại của buồng cân sẽ bị hút. Sự hút giữa bình tích điện tới khay cân và các điện tích trên buồng cân sẽ tạo nên một điện tích và dẫn đến việc cân dư. Thông thường, dưới những ảnh hưởng như vậy thì sẽ mất nhiều thời gian để ổn định cân, và phép đo sẽ không chính xác do có lực cộng sinh

Tài liệu này giúp người dùng cânnắm được về thông tin điện tĩnh trong quá trình cân:

  • Điều gì gây ra sự tĩnh điện và chúng sẽ tồn tại trong bao lâu?
  • Làm thế nào để ngăn ngừa hoặc giảm lực tĩnh điện; và
  • Sự so sánh các giải pháp để phát hiện và loại bỏ phí tĩnh điện.

 

 

Những ảnh hưởng của sự tĩnh điện đến cân và cân chính xác?

Điện tích tĩnh điện trong quá trình cân
Electrostatic charges during weighing - influences

Một điện tích âm trên bình đo và một điện tích dương trên vỏ cân bằng làm cho một lực tác dụng giữa cân và bình. Thành phần thẳng đứng của lực này làm tăng thêm trọng lượng của bình và ảnh hưởng đến kết quả cân.

Các ảnh hưởng đến độ chính xác cân có thể là:

  • Giá trị được báo cáo có thể nhiều hơn hoặc ít hơn trọng lượng thực
  • Lỗi trong khoảng 1-100 mg
 
Cân phân tích XPR có thể phát hiện và loại bỏ các khoản phí tĩnh

Cân phân tích XPR tiên tiến giúp đơn giản hóa việc xử lý các mẫu tĩnh, đảm bảo kết quả cân chính xác nhất và đáng tin cậy nhất. Chúng được trang bị công nghệ phát hiện sự tĩnh điện tự động - StaticDetect ™ - một cải tiến được cấp bằng sáng chế để giúp người dùng cân bằng và tránh các vấn đề cân dư gây ra bởi sự tĩnh điện.

  • Sự phát hiện: StaticDetect ™ hoạt động theo nguyên tắc sử dụng cảm biến để tự động phát hiện sự hiện diện của điện tĩnh trên hộp đựng và / hoặc mẫu thử, cũng như đo cường độ của hiệu ứng này trên kết quả cân.
  • ELIMINATE: Nếu phát hiện các điện tích tĩnh điện trong cân, mô-đun ion hóa bên trong sẽ tự động được kích hoạt để loại bỏ các điện tích có trên mẫu và vật chứa.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.