Cân Kỹ Thuật Advanced | Mettler Toledo
Asvanced Level Analytical Balance

Advanced Level Balances

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Semi-Micro Balances
Cân phân tích MS
Cân phân tích ML

Cân phân tích MS Semi-Micro

Cân phân tích MS

Cân phân tích ML

Cân phân tích MS Semi-Micro được trang bị cảm biến tải trọng có độ chính xác cao của METTLER TOLEDO cung cấp chỉ số cân lên đến 5 số và bảo đảm độ chính xác đồng nhất, kết quả chuẩn xác và thời gian x...
Cân MS-TS bền chắc có các tính năng an toàn như FACT, LevelControl và MinWeigh mang lại sự tiện dụng và dễ sử dụng.
Dòng cân trực quan với màn hình cảm ứng 4,5'', nhiều ứng dụng tích hợp và hiệu suất cân ấn tượng. Thiết kế nhỏ gọn nhất!
Capacity up to 220g.
Readability down to 0.01 mg
Minimum weight down to 3 mg
USP41 minimum weight down to 30 mg
Precise results and efficient handling
High precision weighing cell, ErgoDoor draft shield allows efficient handling
Easy data transfer
USB, RS232, and optional Bluetooth enable easy connection to peripheral devices
Compliance with industry standards
Quality assurance features help support compliance with regulations
Easy-to-clean balances
Remove the QuickLock glass panels quickly with no need for tools, easy-clean surfaces
Technical Specifications
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc đến 0,1 mg
Bảo vệ bằng mật khẩu
Chỉ cho phép người dùng được cho phép điều chỉnh
Hiển thị tối ưu
Màn hình cảm ứng màu 7 inch cực lớn TFT dễ sử dụng
Easy Cleaning
Cửa bảo vệ QuickLock có thể tháo nhanh, không cần công cụ
Xử lý dữ liệu dễ dàng
Máy chủ USB, Thiết bị USB, RS232, Bluetooth (tùy chọn)
Technical Specifications
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc 0,1 mg
Nhỏ gọn và Thông minh
Tính năng mạnh mẽ - thiết kế nhỏ gọn nhất
Vận hành bằng Cảm ứng Trực quan
Màn hình cảm ứng màu TFT 4,5''
Chức năng MinWeigh An toàn
Trọng lượng tối thiểu được lập trình sẵn hoặc người dùng tự định
Làm vệ sinh Nhanh và Dễ dàng
Cửa bảo vệ QuickLock có thể tháo chỉ trong vài giây
Semi-Micro Balances

Cân phân tích MS Semi-Micro được trang bị cảm biến tải trọng có độ chính xác cao của METTLER TOLEDO cung cấp chỉ số cân lên đến 5 số và bảo đảm độ chính xác đồng nhất, kết quả chuẩn xác và thời gian x...

Capacity up to 220g.
Readability down to 0.01 mg
Minimum weight down to 3 mg
USP41 minimum weight down to 30 mg
Precise results and efficient handling
High precision weighing cell, ErgoDoor draft shield allows efficient handling
Easy data transfer
USB, RS232, and optional Bluetooth enable easy connection to peripheral devices
Compliance with industry standards
Quality assurance features help support compliance with regulations
Easy-to-clean balances
Remove the QuickLock glass panels quickly with no need for tools, easy-clean surfaces
Cân phân tích MS

Cân MS-TS bền chắc có các tính năng an toàn như FACT, LevelControl và MinWeigh mang lại sự tiện dụng và dễ sử dụng.

Technical Specifications
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc đến 0,1 mg
Bảo vệ bằng mật khẩu
Chỉ cho phép người dùng được cho phép điều chỉnh
Hiển thị tối ưu
Màn hình cảm ứng màu 7 inch cực lớn TFT dễ sử dụng
Easy Cleaning
Cửa bảo vệ QuickLock có thể tháo nhanh, không cần công cụ
Xử lý dữ liệu dễ dàng
Máy chủ USB, Thiết bị USB, RS232, Bluetooth (tùy chọn)
Cân phân tích ML

Dòng cân trực quan với màn hình cảm ứng 4,5'', nhiều ứng dụng tích hợp và hiệu suất cân ấn tượng. Thiết kế nhỏ gọn nhất!

Technical Specifications
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc 0,1 mg
Nhỏ gọn và Thông minh
Tính năng mạnh mẽ - thiết kế nhỏ gọn nhất
Vận hành bằng Cảm ứng Trực quan
Màn hình cảm ứng màu TFT 4,5''
Chức năng MinWeigh An toàn
Trọng lượng tối thiểu được lập trình sẵn hoặc người dùng tự định
Làm vệ sinh Nhanh và Dễ dàng
Cửa bảo vệ QuickLock có thể tháo chỉ trong vài giây
Cân phân tích MS Semi-Micro được trang bị cảm biến tải trọng có độ chính xác cao của METTLER TOLEDO cung cấp chỉ số cân lên đến 5 số và bảo đảm độ chính xác đồng nhất, kết quả chuẩn xác và thời gian x...
Capacity up to 220g.
Readability down to 0.01 mg
Minimum weight down to 3 mg
USP41 minimum weight down to 30 mg
Precise results and efficient handling
High precision weighing cell, ErgoDoor draft shield allows efficient handling
Easy data transfer
USB, RS232, and optional Bluetooth enable easy connection to peripheral devices
Compliance with industry standards
Quality assurance features help support compliance with regulations
Easy-to-clean balances
Remove the QuickLock glass panels quickly with no need for tools, easy-clean surfaces
Semi-Micro Balances
Cân MS-TS bền chắc có các tính năng an toàn như FACT, LevelControl và MinWeigh mang lại sự tiện dụng và dễ sử dụng.
Technical Specifications
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc đến 0,1 mg
Bảo vệ bằng mật khẩu
Chỉ cho phép người dùng được cho phép điều chỉnh
Hiển thị tối ưu
Màn hình cảm ứng màu 7 inch cực lớn TFT dễ sử dụng
Easy Cleaning
Cửa bảo vệ QuickLock có thể tháo nhanh, không cần công cụ
Xử lý dữ liệu dễ dàng
Máy chủ USB, Thiết bị USB, RS232, Bluetooth (tùy chọn)
Cân phân tích MS
Dòng cân trực quan với màn hình cảm ứng 4,5'', nhiều ứng dụng tích hợp và hiệu suất cân ấn tượng. Thiết kế nhỏ gọn nhất!
Technical Specifications
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc 0,1 mg
Nhỏ gọn và Thông minh
Tính năng mạnh mẽ - thiết kế nhỏ gọn nhất
Vận hành bằng Cảm ứng Trực quan
Màn hình cảm ứng màu TFT 4,5''
Chức năng MinWeigh An toàn
Trọng lượng tối thiểu được lập trình sẵn hoặc người dùng tự định
Làm vệ sinh Nhanh và Dễ dàng
Cửa bảo vệ QuickLock có thể tháo chỉ trong vài giây
Cân phân tích ML
Semi-Micro Balances

Cân phân tích MS Semi-Micro được trang bị cảm biến tải trọng có độ chính xác cao của METTLER TOLEDO cung cấp chỉ số cân lên đến 5 số và bảo đảm độ chính xác đồng nhất, kết quả chuẩn xác và thời gian x...

Capacity up to 220g.
Readability down to 0.01 mg
Minimum weight down to 3 mg
USP41 minimum weight down to 30 mg
Precise results and efficient handling
High precision weighing cell, ErgoDoor draft shield allows efficient handling
Easy data transfer
USB, RS232, and optional Bluetooth enable easy connection to peripheral devices
Compliance with industry standards
Quality assurance features help support compliance with regulations
Easy-to-clean balances
Remove the QuickLock glass panels quickly with no need for tools, easy-clean surfaces
Cân phân tích MS

Cân MS-TS bền chắc có các tính năng an toàn như FACT, LevelControl và MinWeigh mang lại sự tiện dụng và dễ sử dụng.

Technical Specifications
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc đến 0,1 mg
Bảo vệ bằng mật khẩu
Chỉ cho phép người dùng được cho phép điều chỉnh
Hiển thị tối ưu
Màn hình cảm ứng màu 7 inch cực lớn TFT dễ sử dụng
Easy Cleaning
Cửa bảo vệ QuickLock có thể tháo nhanh, không cần công cụ
Xử lý dữ liệu dễ dàng
Máy chủ USB, Thiết bị USB, RS232, Bluetooth (tùy chọn)
Cân phân tích ML

Dòng cân trực quan với màn hình cảm ứng 4,5'', nhiều ứng dụng tích hợp và hiệu suất cân ấn tượng. Thiết kế nhỏ gọn nhất!

Technical Specifications
Công suất lên đến 320 g và Khả năng đọc 0,1 mg
Nhỏ gọn và Thông minh
Tính năng mạnh mẽ - thiết kế nhỏ gọn nhất
Vận hành bằng Cảm ứng Trực quan
Màn hình cảm ứng màu TFT 4,5''
Chức năng MinWeigh An toàn
Trọng lượng tối thiểu được lập trình sẵn hoặc người dùng tự định
Làm vệ sinh Nhanh và Dễ dàng
Cửa bảo vệ QuickLock có thể tháo chỉ trong vài giây

Dịch vụ

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.