Khúc xạ kế - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Khúc xạ kế

Khúc xạ kế

Phản ánh hoàn toàn tất cả mọi thứ

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
 

Khúc xạ kế

Khúc xạ kế kỹ thuật số đo chỉ số khúc xạ và các giá trị có liên quan khác (ví dụ. BRIX°, HFCS, nồng độ, các đơn vị do người dùng xác định) với đ...

Khúc xạ kế kỹ thuật số đo chỉ số khúc xạ và các giá trị có liên quan khác (ví dụ. BRIX°, HFCS, nồng độ, các đơn vị do người dùng xác định) với độ chính xác cao và thời gian đo ngắn.
Các công cụ thực tế không cần bảo trì, vì không có bộ phận chuyển động, đèn LED tuổi thọ cao và lăng kính sapphire trơ.

 

Nguyên tắc đo:

Một cảm biến quang học có độ phân giải cao đo toàn bộ phản xạ của một chùm ánh sáng phát ra bởi một đèn LED đặc biệt sau khi chạm mẫu. Toàn bộ phản xạ này được chuyển thành chỉ số khúc xạ, BRIX, HFCS hoặc nồng độ do người dùng xác định. Ngay cả mẫu đục hoặc tối cũng có thể đo được bằng kỹ thuật này.
Bộ ổ nhiệt chính xác của mẫu với bộ ổn nhiệt Peltier gắn sẵn bảo đảm việc đo đáng tin cậy (không cần nhúng nước).


 
Khúc xạ kế Di động
Khúc xạ kế để bàn
Multiparameter

Khúc xạ kế Di động

Khúc xạ kế để bàn

Multiparameter

Khúc xạ kế cầm tay cho phép bạn xác định chỉ số khúc xạ, Brix, Baume hoặc trọng lượng riêng (SG) của một mẫu tại công trình hoặc tại chỗ.
Khúc xạ kế kỹ thuật số của METTLER TOLEDO là giải pháp hoàn hảo cho các phép đo Brix và xác định chỉ số khúc xạ. Khúc xạ kế của chúng tôi cũng có thể được mở rộng để đo tỷ trọng, độ pH, độ dẫn và màu...
LiquiPhysics refractometers can be upgraded any time with a density meter, pH meter, titrator, spectrophotometer, or other instruments like a polarimeter into a multiparameter system.
Automated Refractometry
Phần mềm LabX
Refractometer Accessories and Standards

Automated Refractometry

Phần mềm LabX

Refractometer Accessories and Standards

From simple sampling pumps to heated sample changers for viscous samples, a wide range of automation units reduce the work involved in the determination of refractive index, density or both.
LabX LiquiPhysics quản lý an toàn trong toàn bộ quy trình làm việc, bao gồm tất cả nhu cầu xử lý dữ liệu và báo cáo - chẳng hạn như chuyển đến một hệ thống LIMS / ERP - và hỗ trợ công việc của bạn tro...
Various accessories like barcode reader and finger print reader improve and secure the workflow. Combined refractive index/density standards reduce uncertainty and facilitate fully automatic performan...
Khúc xạ kế Di động

Khúc xạ kế cầm tay cho phép bạn xác định chỉ số khúc xạ, Brix, Baume hoặc trọng lượng riêng (SG) của một mẫu tại công trình hoặc tại chỗ.

Khúc xạ kế để bàn

Khúc xạ kế kỹ thuật số của METTLER TOLEDO là giải pháp hoàn hảo cho các phép đo Brix và xác định chỉ số khúc xạ. Khúc xạ kế của chúng tôi cũng có thể được mở rộng để đo tỷ trọng, độ pH, độ dẫn và màu...

Multiparameter

LiquiPhysics refractometers can be upgraded any time with a density meter, pH meter, titrator, spectrophotometer, or other instruments like a polarimeter into a multiparameter system.

Automated Refractometry

From simple sampling pumps to heated sample changers for viscous samples, a wide range of automation units reduce the work involved in the determination of refractive index, density or both.

Phần mềm LabX

LabX LiquiPhysics quản lý an toàn trong toàn bộ quy trình làm việc, bao gồm tất cả nhu cầu xử lý dữ liệu và báo cáo - chẳng hạn như chuyển đến một hệ thống LIMS / ERP - và hỗ trợ công việc của bạn tro...

Refractometer Accessories and Standards

Various accessories like barcode reader and finger print reader improve and secure the workflow. Combined refractive index/density standards reduce uncertainty and facilitate fully automatic performan...

Dịch vụ

Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

We support and service your measurement equipment through its entire life-cycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng

Ấn phẩm

  • Tài liệu quảng cáo

Ứng dụng

Tìm kiếm ứng dụng

X
X

Cách sử dụng tìm kiếm

Để tìm ứng dụng, sử dụng bộ lọc Ngành, Mẫu hoặc sử dụng Tìm kiếm toàn văn. Có thể kết hợp bộ lọc và tìm kiếm toàn văn. Chú ý rằng tìm kiếm toàn văn chỉ mang lại các kết quả bao gồm chuỗi văn bản giống hoàn toàn. Kết quả sẽ được hiển thị theo mỗi công nghệ Hóa học Phân tích từ sản phẩm của METTLER TOLEDO.

 

Cần sự trợ giúp?

Để được trợ giúp thêm, vui lòng nhấp vào đây.

 

Phần mềm LabX®

Phần mềm LabX® hỗ trợ hoàn toàn 21 CFR phần 11, EU GMP, và ISO 17025.

  • Hội thảo trực tuyến
Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu
Refractive Index Measurement Guide
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.