Phân tích nhiệt | METTLER TOLEDO
Tiếng Việt

Thiết bị phân tích nhiệt Excellence

Hệ thống xác định đặc tính vật liệu

Phân tích nhiệt bao gồm một nhóm kỹ thuật phân tích, trong đó tính chất vật lý của một chất được đo dưới dạng hàm số của nhiệt độ khi chất được đưa vào một chương trình nhiệt độ có điều chỉnh. Hệ thống Phân tích nhiệt METTLER TOLEDO là sự lựa chọn lý tưởng cho vận hành thủ công hoặc tự động, mang lại kết quả chính xác và đáng tin cậy cho nghiên cứu hàn lâm và phát triển công nghiệp cũng như đảm bảo chất lượng và sản xuất.

Gọi để được báo giá
Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

FAQs

Phân tích nhiệt là gì?

Theo Liên hiệp hội Phân tích nhiệt và Nhiệt lượng Quốc tế (ICTAC), phân tích nhiệt bao gồm một nhóm kỹ thuật phân tích trong đó tính chất vật lý của một chất được đo dưới dạng hàm số của nhiệt độ trong khi chất được đưa vào một chương trình nhiệt độ có điều chỉnh.

 

Các kỹ thuật khác nhau của phân tích nhiệt là gì?

Phân tích nhiệt bao gồm một loạt các kỹ thuật bổ trợ. Việc lựa chọn kỹ thuật phụ thuộc vào các đặc tính đang được nghiên cứu. Các kỹ thuật này bao gồm:

  • Đo nhiệt lượng quét vi sai (DSC): Đo lưu lượng nhiệt đi vào hoặc ra khỏi mẫu. Thông số đầu ra của cảm biến tính bằng Watt (W).
  • Phân tích nhiệt trọng trường (TGA): Đo lường sự thay đổi của khối lượng. Thông số đầu ra của cảm biến tính bằng miligam (mg).
  • Phân tích cơ nhiệt (TMA): Đo lường sự thay đổi chiều dài của mẫu. Thông số đầu ra của cảm biến tính bằng micromet (µm).
  • Phân tích Cơ học động (DMA): Đo lường mô đun (lưu trữ/tiêu hao) của vật liệu (đơn vị Pascal (Pa)) dưới dạng hàm số của thời gian, nhiệt độ hoặc tần số. Một thông số đầu ra bổ sung là hệ số tổn hao điện môi theo độ nhớt tính toán không có đơn vị.
  • Phân tích quang nhiệt (TOA): Hỗ trợ hình ảnh trực quan để quan sát các hiệu ứng vật lý trong quá trình đo phân tích nhiệt. Các thiết bị quang học có thể được thêm vào DSC hoặc HP DSC, cũng như các Bệ nóng.

 

Phép phân tích nhiệt áp dụng để phân tích những sự kiện nhiệt nào và đặc tính nào của vật liệu?

Phân tích nhiệt có thể giúp xác định các đặc tính và quá trình chuyển đổi như chuyển đổi tglass (Tg), điểm nóng chảy (Tm), bay hơi, sự kết tinh, chuyển pha, phân rã, hệ số giãn nở nhiệt, thay đổi kích thước, mô đun đàn hồi (G'), mô đun tiêu hao (G''), hệ số cản nhớt (tổn hao điện môi), entanpi phản ứng và động học, ảnh hưởng của các chất phụ gia, thành phần, độ ổn định nhiệt, nhiệt độ hóa mềm và phản ứng đóng rắn.