Các dịch vụ Software Care LabX
LabX Software Care

LabX Software Care

Luôn cập nhật phần mềm

Software Care – Các hợp đồng theo nhu cầu của bạn

Các dịch vụ đi kèm

SoftwareCare
Standard
SoftwareCare
Comprehensive
Phát triển phần mềm – Các bản cập nhật và nâng cấp
Thông báo và truy cập vào các bản phát hành phần mềm mới trong phần tư vấn của giấy phép đã mua:
  • Cải thiện độ tin cậy và thời gian hoạt động của hệ thống
  • Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn luôn thay đổi
  • Nâng cao chức năng để hoạt động hiệu quả hơn

Triển khai phần mềm từ xa
Triển khai bằng điện tử các bản phát hành phần mềm mới:
  • Quy trình phân phối phần mềm được kế hoạch, kiểm soát và hiệu quả

Hỗ trợ phần mềm từ xa
Hỗ trợ về kỹ thuật thông qua các phương thức từ xa (điện thoại, email và trò chuyện):
  • Hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả cho các thắc mắc về thiết lập và hoạt động
  • Giảm thiểu sự gián đoạn của các quy trình kinh doanh thông thường

Triển khai phần mềm tại chỗ
Cập nhật và cấu hình phần mềm một cách chuyên nghiệp bằng kỹ thuật viên được đào tạo tại nhà máy. Kiểm tra các hoạt động của hệ thống đúng cách để xác nhận hoạt động đáng tin cậy:
  • Triển khai và khởi tạo các bản phát hành phần mềm mới một cách chuyên nghiệp

Sửa chữa phần mềm tại chỗ
Hỗ trợ tại chỗ cho các thắc mắc về thiết lập và hoạt động. Người dùng làm quen với chức năng mới:
  • Đảm bảo hoạt động của phần mềm và hệ thống

*Các dịch vụ phần mềm không có sẵn ở tất cả các vùng.
Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của METTLER TOLEDO để biết thêm thông tin.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.