Giá trị Nhiệt Excellence - Tổng quan - METTLER TOLEDO
Tiếng Việt
Giá trị Nhiệt Excellence

Giá trị Nhiệt Excellence

Hệ thống đo Điểm nóng chảy và Điểm nhỏ giọt Excellence

Làm cách nào để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?
Gọi để được báo giá

Giá trị Nhiệt Excellence

METTLER TOLEDO cung cấp đầy đủ các công cụ sử dụng đơn giản, để xác định dữ liệu nhiệt nhanh chóng và đáng tin cậy. Sử dụng phương pháp quang học v...

METTLER TOLEDO cung cấp đầy đủ các công cụ sử dụng đơn giản, để xác định dữ liệu nhiệt nhanh chóng và đáng tin cậy. Sử dụng phương pháp quang học và đo calori, công cụ này sẽ đo lý tính và những giai đoạn thay đổi của nguyên liệu.

Toàn bộ quá trình đo được ghi lại vào video độ phân giải cao, cho phép đo không cần giám sát. Video có thể được phát lại trên thiết bị bất cứ lúc nào, để xác minh tính toàn vẹn phép đo.

 

Hệ thống đo Điểm nóng chảy Excellence
Các hệ thống đo điểm nóng chảy tiên tiến MP55, MP70, MP80 và MP90 xác định phạm vi nóng chảy, điểm sôi, điểm chảy trượt và điểm đục đơn giản và hiệu quả. Sự thay đổi màu sắc, điểm trong suốt và nhiệt độ phân hủy cũng có thể được kiểm tra. Nguyên tắc đo lường cạnh tranh nhất và phù hợp tiêu chuẩn bảo đảm kết quả chính xác và đáng tin cậy.

 

Hệ thống đo Điểm nhỏ giọt Excellence
Hệ thống đo điểm nhỏ giọt tiên tiến của METTLER TOLEDO xác định điểm nhỏ giọt và điểm làm mềm của dầu hắc ín, nhựa đường, polyme, nhựa thông, sáp và nhiều nguyên liệu khác hoàn toàn tự động cho 2 mẫu cùng lúc. Các chén chuẩn và phương pháp đo lường tiêu chuẩn bảo đảm kết quả có thể so sánh.


Điểm nóng chảy và Điểm nhỏ giọt
Điểm nóng chảy và Điểm nhỏ giọt
Phần mềm LabX®
Phụ kiện đo nhiệt độ nóng chảy/điểm nhỏ giọt

Máy đo điểm nóng chảy

Máy đo điểm nhỏ giọt

Phần mềm LabX®

Phụ kiện đo nhiệt độ nóng chảy/điểm nhỏ giọt

Máy đo điểm nóng chảy cho kết quả nhanh chóng và chính xác. Xác định điểm nóng chảy, điểm sôi, điểm đục và điểm nóng chảy trượt trên một thiết bị.
Thu được kết quả nhanh chóng và chính xác với máy đo điểm nhỏ giọt tự động của chúng tôi. Xác định điểm nhỏ giọt và điểm hóa mềm của nhiều mẫu trên một thiết bị.
Phần mềm LabX™ của Hệ thống đo Điểm nóng chảy Excellence giúp quản lý kết quả đo một cách thuận tiện, cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ để tuân thủ quy định 21 CFR 11, cho phép tích hợp LIMS/SAP trơn tru và l...
Phụ kiện MP và DP toàn diện và hữu ích của METTLER TOLEDO đảm bảo phần cốt yếu trong việc xác định điểm mềm hóa, nhỏ giọt và nhiệt độ nóng chảy: lấy mẫu.
Điểm nóng chảy và Điểm nhỏ giọt

Máy đo điểm nóng chảy cho kết quả nhanh chóng và chính xác. Xác định điểm nóng chảy, điểm sôi, điểm đục và điểm nóng chảy trượt trên một thiết bị.

Điểm nóng chảy và Điểm nhỏ giọt

Thu được kết quả nhanh chóng và chính xác với máy đo điểm nhỏ giọt tự động của chúng tôi. Xác định điểm nhỏ giọt và điểm hóa mềm của nhiều mẫu trên một thiết bị.

Phần mềm LabX®

Phần mềm LabX™ của Hệ thống đo Điểm nóng chảy Excellence giúp quản lý kết quả đo một cách thuận tiện, cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ để tuân thủ quy định 21 CFR 11, cho phép tích hợp LIMS/SAP trơn tru và l...

Phụ kiện đo nhiệt độ nóng chảy/điểm nhỏ giọt

Phụ kiện MP và DP toàn diện và hữu ích của METTLER TOLEDO đảm bảo phần cốt yếu trong việc xác định điểm mềm hóa, nhỏ giọt và nhiệt độ nóng chảy: lấy mẫu.

Dịch vụ

Gọi để được báo giá

Khám phá dịch vụ – Được thiết kế phù hợp với thiết bị của bạn

Chúng tôi hỗ trợ và bảo trì thiết bị đo lường trong suốt vòng đời thiết bị, như lắp đặt, bảo trì dự phòng, hiệu chuẩn và sửa chữa thiết bị.

Nhanh chóng
Hỗ trợ và sửa chữa
Hiệu suất
Bảo dưỡng và Tối ưu hóa
Tuân thủ
Hiệu chỉnh và Chất lượng
Chuyên gia
Đào tạo và Tư vấn

Ấn phẩm

Bảng dữ liệu

Phần mềm LabX®

Các ứng dụng

Tìm kiếm ứng dụng

X
X

Cách sử dụng tìm kiếm

Để tìm ứng dụng, sử dụng bộ lọc Ngành, Mẫu hoặc sử dụng Tìm kiếm toàn văn. Có thể kết hợp bộ lọc và tìm kiếm toàn văn. Chú ý rằng tìm kiếm toàn văn chỉ mang lại các kết quả bao gồm chuỗi văn bản giống hoàn toàn. Kết quả sẽ được hiển thị theo mỗi công nghệ Hóa học Phân tích từ sản phẩm của METTLER TOLEDO products.

 

Cần sự trợ giúp?

Để được trợ giúp thêm, vui lòng nhấp vào đây.

 

Hội thảo trực tuyến
Free Application Notes for Melting Point
Trang này không được tối ưu hóa cho trình duyệt web của bạn. Xem xét sử dụng một trình duyệt khác hoặc nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo kết quả tốt nhất.