Tác động của việc kiểm tra bằng Tia-X đối với các sản phẩm dược phẩm
 
Menu
White Paper

Tác động của việc kiểm tra bằng Tia-X đối với các sản phẩm dược phẩm

White Paper

Tìm hiểu bản chất của bức xạ và cách các nhà sản xuất sử dụng Tia-X để kiểm tra sản phẩm

Tác động của việc kiểm tra bằng Tia-X đối với các sản phẩm dược phẩm
Tác động của việc kiểm tra bằng Tia-X đối với các sản phẩm dược phẩm

Tài liệu "Tác động của việc kiểm tra bằng Tia-X đối với các sản phẩm dược phẩm" này giải đáp mối quan tâm lớn của các nhà sản xuất: Liệu Tia-X có ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của thuốc trong quá trình kiểm tra sản phẩm không?

Từ bức xạ thường bị hiểu sai, nên không có gì ngạc nhiên khi một số nhà sản xuất dược phẩm còn e ngại về việc sử dụng kiểm tra bằng Tia-X. Tuy nhiên, làm việc với Tia-X cũng an toàn như vận hành bất kỳ thiết bị nào khác nếu tuân thủ đúng quy trình vận hành, bảo trì.

Tài liệu này giải thích bản chất của bức xạ và những gì người dùng cần biết về việc sử dụng Tia-X trong ngành dược phẩm.

Các chủ đề bao gồm:

  • Tia-X là gì?
  • Những nguồn bức xạ nào tồn tại?
  • Vì sao các công ty sử dụng Tia-X để kiểm tra sản phẩm?
  • Tia-X có ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của thuốc không?
  • Các nghiên cứu khoa học về tác động của Tia-X đối với dược phẩm

Các nhà sản xuất dược phẩm phải đối mặt với nhiều thử thách, như bảo vệ uy tín thương hiệu, lợi ích của người tiêu dùng, tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định và pháp luật.

Kim loại, thủy tinh, đá khoáng, nhựa đặc và cao su chỉ là một số tạp chất vật lý có thể được phát hiện thông qua kiểm tra bằng Tia-X. Hệ thống kiểm tra bằng Tia-X  của METTLER TOLEDO Safeline còn có khả năng kiểm tra chất lượng trong một lần chạy sản phẩm duy nhất, chẳng hạn như xác minh tính toàn vẹn của tem niêm phong, xác định các phần bị thiếu hoặc hư hỏng và theo dõi mức chiết rót để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.