Quản lý dữ liệu cân - METTLER TOLEDO
White Paper

Quản lý dữ liệu cân

White Paper

Từ giấy tờ đến kỹ thuật số

Quản lý dữ liệu cân – từ giấy tờ đến kỹ thuật số
Quản lý dữ liệu cân – từ giấy tờ đến kỹ thuật số

Các cân phân tích nằm ở trung tâm của hầu hết mọi phân tích định lượng trong phòng thí nghiệm. Việc cân chính xác và tích hợp dữ liệu là rất cần thiết trong quá trình chuẩn bị cho các phương pháp phân tích tham chiếu, cũng như trong việc lấy mẫu để phân tích và chuẩn bị dung dịch, dung dịch đệm, v.v... Những lỗi trong quy trình này có thể ảnh hưởng nhiều đến việc tích hợp dữ liệu và chất lượng sản phẩm.

Có thể xảy ra sai sót gì khi cân một mẫu và ghi dữ liệu thủ công?

Trong trang tham khảo này, chúng ta sẽ xem cả việc xử lý dữ liệu thủ công và ba giải pháp tiềm năng để cải thiện độ chính xác, dễ truyền và quản lý dữ liệu, nắm được ưu nhược điểm của từng việc.

Ba mức độ cải thiện chất lượng dữ liệu:

  1. Gắn máy in vào cân, đầu ra dữ liệu vào bản in ra
  2. Kết nối với máy tính, truyền dữ liệu bằng cách "thả ở con trỏ chuột" hoặc với phần mềm giao tiếp
  3. Tích hợp vào mạng bằng việc truyền dữ liệu tự động và lưu trữ tập trung

Tìm hiểu thêm về ưu nhược điểm của các mức độ quản lý dữ liệu cân khác nhau, cũng như các mẹo về cách tối ưu hóa việc tích hợp dữ liệu cân – tải trang tham khảo miễn phí ngay!

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.